Trà Vinh: Miễn, giảm tiền thuê trọ cho công nhân tạm nghỉ việc vì dịch Covid-19

Thấu hiểu những khó khăn mà người lao động gặp phải hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Trà Vinh đã vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền phòng trọ cho công nhân bị tạm nghỉ việc. Đây chính là hành động thiết thực, kịp thời hỗ trợ người lao động trong mùa dịch Covid - 19.