Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chỉ đạo lập phương ngăn ngừa, phòng chống dịch cúm A (H5N1) 

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa có văn bản số 29/VPTT-TH về việc ngăn ngừa dịch bệnh cúm A (H5N1) từ Trung Quốc có thể xâm nhiễm Việt Nam, nguy cơ bùng phát sinh dịch bệnh trên gia cầm và có thể lây lan sang người.