Chương trình nghệ thuật ‘Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh’

Tối 5/6, TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Vang mãi bài ca Hồ Chí Minh”, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2023).