OIC NEW cung cấp nguyên liệu Nano cho ngành dược và thức ăn chăn nuôi

Suốt hơn một thập kỷ qua OIC NEW vẫn bền bỉ là người giữ lửa cho công nghệ nano y sinh với nguồn cung nguyên liệu Nano cho ngành dược và thức ăn chăn nuôi số 1 tại Việt Nam.