Qũy CSSK Gia đình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng năm 2023

Nhằm đánh dấu 10 năm có mặt tại thị trường Việt Nam và hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe toàn dân trong năm 2023, New Image Việt Nam cùng Quỹ Chăm sóc Sức khỏe Gia đình Việt Nam (Quỹ CSSK Gia Đình Việt Nam) tiếp tục chuỗi hoạt động ký kết hợp tác với các Ban, Ngành có liên quan cùng chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh cao cả cho cộng đồng.