Hà Tĩnh trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025

Tiếp nối những thành quả đạt được sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, tỉnh Hà Tĩnh đang ra sức đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, hướng đến trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2025.

Thái Nguyên: Khi Nghị quyết của Đảng được "xây" từ lòng dân

Từ thực tiễn tại Thái Nguyên cho thấy để có chủ trương đúng đắn và thành công phải được xây dựng trên nền tảng hướng đến hiệu quả thiết thực, hợp lòng dân từ cơ sở dân là chủ thể, dân làm, dân thụ hưởng.
2023-12-26 15:07:58

Quảng Ninh: Thông qua 19 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV

Sau thời gian 2,5 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh khóa XIV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 19 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ các đại biểu HĐND tỉnh.
2023-07-13 11:35:52

Khai mạc Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM

Sáng 8/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng) để thảo luận nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TP Hồ Chí Minh.
2023-07-08 09:30:00

Quảng Ninh: Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XIV- Quyết nghị một số nội dung quan trọng

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
2023-03-30 20:55:07

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chiều ngày 29/8, HĐND thành phố đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều nội dung và chương trình, biểu quyết thông qua 7 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao.
2022-08-30 10:18:22

Hải Phòng tham gia trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu đến các cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc.
2022-07-22 07:49:20

Liều thuốc mạnh phá “cục máu đông” nợ xấu

Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết số 42) là Nghị quyết thí điểm nên chỉ đến ngày 15/8/2022 là hết hiệu lực thi hành.
2022-04-24 08:30:26