Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

2024-04-20 13:28:10 0 Bình luận
Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh, Thường trực cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí thành viên UBND tỉnh đã báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế…

Với tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, từ các báo cáo, tờ trình, báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng, đại biểu HĐND tỉnh đã nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn, có trọng tâm; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào các quyết sách tại kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng

Chủ tọa kỳ họp đã điều hành thông qua 14 nghị quyết với sự thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Trong đó, có những nội dung cấp thiết, trực tiếp liên quan đến an sinh xã hội; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh đã đề ra.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thông qua 14 nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Đây đều là những vấn đề rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo.

 Các đồng chí thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục bám sát kịch bản điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách địa phương ở từng cấp ngân sách bảo đảm nắm chắc tình hình, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong điều hành ngân sách, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công gắn với khối lượng thực hiện, chất lượng công trình, tốc độ hoàn thành dự án và phát huy hiệu quả dự án sau đầu tư; quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước; cơ cấu lại các nhiệm vụ chi để dành nguồn lực tăng chi đầu tư phát triển; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, sở, ngành có liên quan; phấn đấu tỷ lệ giải ngân đầu tư công đến 30/6/2024 đạt tối thiểu 50%, đến 30/9/2024 đạt tối thiểu 80% và đến 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư giao đầu năm.

Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư công, xây dựng, đô thị, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

 

14 NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 18HỘI ĐỒNG NH N D N TỈNH KHÓA XIV NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 (1) Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024.

(2) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026.

(3) Nghị quyết về bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương, điều chỉnh, bổ sung, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm2024 và một số nội dung thuộc lĩnh vực tài chính- ngân sách.

(4) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2024; Điều chỉnh địa điểm, diện tích dự án, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và hủy bỏ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với một số dự án, công trình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

(5) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.  

(6) Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý.

 (7) Nghị quyết điều chỉnh biên chế công chức đã giao tại Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã; phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2024

(8) Nghị quyết quyết định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

(9) Nghị quyết quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, khu phố và số lượng, chế độ, chính sách đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và kinh phí hỗ trợ hoạt động ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh..

(10) Nghị quyết về việc đổi tên thôn 1, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

(11) Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập các phường: Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều thuộc

(12) Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021).

 (13) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(14) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Bài viết được thực hiện theo hoạt động phối hợp, hợp tác tuyên truyền, quảng cáo.

Ý kiến độc giả

0

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2024-05-22 10:29:48

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2024-05-22 10:21:26

Nghệ An: Xúc động Lễ bàn giao hài cốt anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sáng 21/5, tại tỉnh Xiêng Khoảng, đoàn công tác đặc biệt 4 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào) và tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ cầu siêu và bàn giao, di chuyển hài cốt các anh hùng liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về đất mẹ.
2024-05-21 20:22:00

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Chiều 20/5, Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2024-05-21 08:51:47

Khai mạc Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía bắc 2024

Ngày 20/5 tại TP Thái Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía Bắc 2024.
2024-05-20 21:56:00

Nữ doanh nhân và giải pháp công nghệ lướt web cho người khuyết tật

Nữ doanh nhân trẻ Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết cho dự án khởi nghiệp với mục tiêu cải thiện trải nghiệm duyệt website cho người khuyết tật.
2024-05-20 07:10:00
Đang tải...