Hội CCB huyện Trực Ninh: Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, Hội CCB huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, mang đậm bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.