Điều gì làm nên Miến dong Kiên Sơn - đặc sản trứ danh đất Mộc

Mộc Châu không phải là nơi duy nhất sản xuất miến dong trên cả nước, tuy nhiên, với bí quyết kỹ thuật, cái tâm của người làm nghề, miến dong Kiên Sơn (thị trấn Nông trường Mộc Châu) đã trở thành thương hiệu “miến của mọi nhà” - một trong những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.