Ông Nguyễn Thành Lợi được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hà Nội mới được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị.