Cơ hội Ngân hàng Việt gọi vốn ngoại từ EU

Một trong những cam kết đáng chú ý trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam là ở lĩnh vực ngân hàng. Theo đó, trong vòng 5 năm kể từ ngày hiệp định có hiệu lực, Việt Nam cam kết sẽ xem xét thuận lợi việc cho phép các tổ chức tín dụng (TCTD) của EU nâng mức nắm giữ của phía nước ngoài lên 49% vốn điều lệ trong 2 ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần của Việt Nam.