Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam lần thứ III

2015-10-15 17:46:49 0 Bình luận
Ngày 15/10/2015, Đại hội đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã diễn ra tại Hà Nội. Trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm gần 200 đại biểu đại diện cho gần 700 đơn vị hội viên đã tích cực thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để xây dựng Hiệp hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Tới dự Đại hội có Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh - Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Đức Kiên - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Hằng - nguyên Uỷ viên trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Phùng Khánh Tài - Chánh văn phòng Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; bà Đặng Huỳnh Mai - Uỷ viên đoàn chủ tịch mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam; Thiếu tướng Lê Mã Lương - Anh hùng lực lượng vũ trang, Uỷ viên đoàn chủ tịch Uỷ ban trung ương mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế - Phó giám đốc Học viện chính trị, Bộ quốc phòng; cùng các vị đại biểu đại diện cho các bộ, ban ngành TW và 12 tổ chức quốc tế... đã tới tham dự. 

Đại hội đã đón nhận Lẵng hoa của nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và nhiều bộ, ban ngành trung ương.

 Trong nhiệm kỳ III này Hiệp hội sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về Hiệp hội trong xã hội làm cho mọi người dân, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, nghề nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung sức hành động, chăm lo bảo đảm quyền lợi, việc làm đời sống cho thương binh và người khuyết tật trên phạm vi cả nước.


Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thương binh và người khuyết tật; chủ động, sáng tạo phát huy khả năng của đội ngũ lao động hiện có; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế; giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trung tâm dạy nghề, bảo đảm đời sống, việc làm cho thương binh, người khuyết tật và con em đối tượng chính sách. 


Xây dựng Hiệp hội từ Trung ương đến địa phương vững mạnh; tăng cường đoàn kết thông nhất, liên kết và hỗ trợ nhau để hoạt động có hiệu quả và ngày càng phát triển. 

Tích cực tham mưu, đề xuất, đóng góp xây dựng chủ trương, chính sách và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng về lao động, việc làm, đời sống thương binh và người khuyết tật. Chăm lo bảo đảm đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ và cơ quan Hiệp hội ở Trung ương và các địa phương.


Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 38 người và ông Trần Vinh Quang được tín nhiệm tái cử làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam.


Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Ảnh: Trần Anh)

Hiệp hội cũng đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp của Hiệp hội trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh: Trần Anh)

Thông qua đại hội lần này Hiệp hội cũng đã trao bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và bằng khen của Hiệp hội cho các cá nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc và nổi bật.