Đảng ủy Thị trấn Quốc Oai: Một năm khởi sắc ý Đảng lòng dân

2024-01-26 09:10:00 0 Bình luận
Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, Đảng bộ thị trấn Quốc Oai đã tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      

    Buổi Lễ trao tặng huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2023 ở huyện uỷ Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa của huyện Quốc Oai. Tổng diện tích đất tự nhiên 510,13 ha; có 4508 hộ gia đình với 16440 nhân khẩu cư trú tại 05 tổ dân phố. Đảng bộ Thị trấn hiện có 674 đảng viên là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào xây dựng địa phương.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, Đảng bộ thị trấn Quốc Oai đã tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, với chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”, ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đúng với định hướng lãnh đạo, chỉ đạo.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Tổ chức học tập quán triệt, triển khai các Nghị quyết TW lần thứ 5, 6, 7, 8 khóa XIII; tiếp tục tổ chức thực hiện các kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của Huyện ủy và Đảng ủy.

Quán triệt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023; Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 13/9/2023 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới; Nghị quyết số 29-NQ/HU ngày 30/9/2023 của Huyện ủy Quốc Oai về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị thị trấn Quốc Oai trong sạch, vững mạnh”. Tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn thị trấn Quốc Oai vượt chỉ tiêu giao

2. Tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đại biểu đảng bộ thị trấn Quốc Oai lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đánh giá đã có 13/16 chỉ tiêu đã thực hiện hoàn thành. Còn 03 chỉ tiêu chưa hoàn thành là thu nhập bình quân đầu người chưa đạt 85 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia mới đạt 2/3 trường; tỷ lệ tổ chức Đảng đạt HTTNV hàng năm đạt trên 80%.

3. Ban hành 09 Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, trong đó có Nghị quyết chuyên đề số 143-NQ/ĐU ngày 30/8/2023 về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới trên địa bàn thị trấn Quốc Oai đến năm 2025 và những năm tiếp theo để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy nâng tầm phong trào tự quản trong nhân dân; Ban hành 12 Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thị trấn để lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng.

4. Tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ do Huyện ủy giao. Trong năm đã thực hiện hoàn thành 19/17 chỉ tiêu kết nạp đảng, vượt chỉ tiêu giao; chỉ đạo tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và đại diện nhân dân thị trấn Quốc Oai năm 2023; chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn đảng viên cài đặt ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", chỉ đạo các chi bộ vận hành tốt ứng dụng này trong hoạt động của chi bộ; chỉ đạo, triển khai lắp đặt 05 hòm thư góp ý của Đảng ở các tổ dân phố để tiếp thu ý kiến của nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 140-KH/HU ngày 30/12/2020 của Huyện ủy Quốc Oai; tổ chức để Đảng viên toàn đảng bộ tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; tuyên truyền đến Đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia "Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023" được Huyện ủy đánh giá tốt; Lãnh đạo, chỉ đạo Hội nông dân và đại hội Công đoàn cơ quan tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028;

 5. Lãnh đạo, chỉ đạo HĐND thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND huyện và HĐND thị trấn đã Quyết định. Năm 2023 hoạt động của HĐND thị trấn có nhiều nét đổi mới về nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, các đại biểu HĐND đã thể hiện là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương.

Trong năm HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thị trấn đã tổ chức 02 kỳ họp, 02 phiên chất vất, 02 phiên giải trình, 01 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, 07 cuộc giám sát chuyên đề, 02 cuộc khảo sát các nội dung về công tác quản lý đất đai, quản lý di tích, quản lý nghĩa trang nhân dân, công tác PCCC ở các cơ sở mầm non tư thục, về An toàn thực phẩm, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, an sinh xã hội, ANTT, Môi trường  … Qua các phiên chất vấn, giải trình, giám sát, khảo sát, UBND thị trấn đã chỉ đạo, giải quyết kịp thời nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm. Qua đó thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Đề án 1805-ĐA/HU ngày 15/6/2022 của Huyện ủy Quốc Oai.

   Đồng chí Nguyễn Đình Đức - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn Quốc Oai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

6. Lãnh đạo, chỉ đạo UBND thị trấn tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Trong năm đã tổ chức thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch 12/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội do HĐND giao; tổ chức tốt việc luyện tập và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu UBND thị trấn với nhân dân; chỉ đạo, thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, công tác quốc phòng - quân sự địa phương; chỉ đạo thực hiện công tác PCCC, Đề án 06, các mô hình do ngành Công an chỉ đạo đạt kết quả.

Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện. Phối hợp tốt với các chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng các dự án đầu tư trên địa bàn. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được tổ chức và triển khai. Công tác Giáo dục đạt được nhiều thành tích nổi bật. An sinh xã hội được quan tâm.

7. Lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/212 và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.  

Ủy ban MTTQ thị trấn phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động do cấp trên phát động đều vượt chỉ tiêu giao; tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân để bàn, quyết định những vấn đề nhân dân quan tâm; tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2023 tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, tạo tiền đề thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2024.

Đoàn thanh niên thị trấn tổ chức nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, ý nghĩa, trọng tâm là xây dựng tổ chức đoàn và các hoạt động phong trào, các hoạt động tri ân, các hoạt động tình nguyện góp phần xây dựng tổ chức đoàn từng bước vững mạnh.

Hội Cựu chiến binh thị trấn ngoài thực hiện các nhiệm vụ của Hội theo Điều lệ, đã thực hiện có hiệu quả mô hình Hội CCB tự quản về ANTT trong các khu dân cư, qua hoạt động đã cung cấp nhiều tin báo về an ninh trật tự cho lực lượng Công an, góp phần đưa Nghị quyết số 143 của Đảng ủy vào cuộc sống.

Hội phụ nữ phát động, thực hiện tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thể dục dưỡng sinh, thể dục làm đẹp … rộng khắp ở các tổ dân phố, các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia công tác VSMT ở trước cửa nhà và trong khu dân cư trên cơ sở phong trào "5 không, 3 sạch".

Hội nông dân phát động và thực hiện tốt các phong trào cho nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Trong năm Hội đã tổ chức các hoạt động tọa đàm các hoạt động về hướng nghiệp, phối hợp tốt với các ngân hàng thương mai, ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách và các quỹ của các cấp hội nông dân để hỗ trợ nông dân vay vốn sản xuất.

8. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ ban hành các Nghị quyết, kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng do cấp trên chỉ đạo. Tổ chức sinh hoạt đầy đủ các buổi sinh hoạt hàng tháng, trong năm các chi bộ đã tổ chức đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên đề trên cơ sở định hướng về nội dung của Ban thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy. Trong năm, các chi bộ đã giúp Đảng ủy, UBND Thị trấn Quốc Oai chỉ đạo thực hiện, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phát triển Đảng, tạo nguồn kết nạp Đảng, việc thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng chính phủ, công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Với những kết quả đó, năm 2023 Đảng bộ thị trấn Quốc Oai được Huyện ủy đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trường Mầm non huyện được tặng thưởng Huân chương lao động Hạng 3; trường THCS Kiều Phú được tặng thưởng Cờ thi đua Thành phố; Trường Mầm non thị trấn B được tặng thường Bằng khen thành phố; Công đoàn cơ quan thị trấn được Giám đốc Công an thành phố tặng Bằng khen; Đoàn thanh niên thị trấn được BCH đoàn thanh niên thành phố tặng Bằng khen; nhiều tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Những kết quả đã đạt được trong năm 2023 sẽ là động lực quan trọng để năm thị trấn Quốc Oai tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Mùa xuân Giáp Thìn đang về trên quê hương thị trấn Quốc Oai, chúng ta phấn khởi nhìn lại một năm với tất cả sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, quân và dân thị trấn, tạo ra bức tranh khởi sắc ý Đảng - lòng dân. Đây cũng chính là niềm tin để năm 2024 nhân dân thị trấn sẽ ấm no hạnh phúc hơn, xứng đáng với mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và văn hoá của Thủ đô Hà Nội./.  

                      

     Đại hội đại biểu Hội nông dân thị trấn Quốc Oai nhiệm kỳ 2023-2028     

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc giáo dục thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là 'kiến trúc sư' của Nhà nước Việt Nam độc lập. Với tầm nhìn của một vĩ nhân cùng trải nghiệm thực tiễn của lãnh tụ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của thanh niên và tầm quan trọng của việc giáo dục thanh niên.
2024-05-19 09:30:58

TP Hạ Long (Quảng Ninh): Nhiều kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy Hạ Long tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khen thưởng phong trào “Học và làm theo Bác” năm 2023 và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
2024-05-18 16:21:54

Thủ tướng: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".
2024-05-18 09:58:07

Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh và Công ty TNHH K&P HASE ký biên bản ghi nhớ

Ngày 16/5/2024, tại số 47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH K&P HASE và Hiệp hội người Hàn Quốc tại HCM – Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (Korean Association in HCMC).
2024-05-16 23:30:00

Hội nghị Trung ương 9: Chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
2024-05-16 15:54:13

Đảng ủy Khối DN Đống Đa sơ kết 3 năm Đề án nâng cao chất lượng chi bộ

Sáng 15/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11-ĐA/TU, ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”
2024-05-15 16:08:53
Đang tải...