Nâng cao nhận thức về Đảng của cán bộ pháp chế ngân hàng

2023-11-26 20:54:55 0 Bình luận
Cán bộ pháp chế ngành ngân hàng phải luôn nỗ lực phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng viên chính là những người có trách nhiệm, góp phần xây dựng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, đồng thời có trách nhiệm tổ chức, thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Tiếp nối quan điểm của đội ngũ Đảng viên nên bản thân người cán bộ pháp chế, trước hết phải luôn nhắc nhở bản thân về những nhiệm vụ phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên đó là: tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh mọi cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng. Có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tích cực tham gia vào các công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật và Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối chính sách và tổ chức Đảng. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. Làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng đúng quy định.

Ảnh minh họa

Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện trở thành một người Đảng viên, tự ý thức được vị trí vai trò của mình, một cán bộ pháp chế cần không ngừng phấn đấu để luôn xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

Từ vị trí vai trò là một cán bộ pháp chế cũng cần tự ý thức, dành nhiều mối quan tâm về việc thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa và tăng cường pháp chế - các nội dung đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng quan tâm từ rất sớm. Ngay từ khi nước nhà mới giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân". Việc nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội là nội dung quan trọng được Ðại hội XIII của Ðảng khẳng định trong định hướng phát triển đất nước đến năm 2030. 

Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam xây dựng, là mục tiêu, động lực của sự phát triển xã hội, của tiến bộ xã hội, do đó, thực hành và đảm bảo dân chủ là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của nhà nước, "là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn" trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Ðể bảo đảm và thực hiện tốt dân chủ phải coi trọng việc xây dựng Hiến pháp và pháp luật vì pháp luật chính là công cụ để bảo đảm, bảo vệ các quyền dân chủ cho nhân dân trong thực tế. Pháp chế càng được tăng cường thì các quyền dân chủ của nhân dân càng được bảo đảm, lợi ích của nhân dân càng được bảo vệ tốt. Thượng tôn pháp luật, tăng cường pháp chế là điều kiện tiên quyết để dân chủ được thực hành rộng rãi và thực chất.

Trong môi trường pháp luật thường xuyên cập nhật, phát triển, như chỉ tính riêng trong giai đoạn 2020 – 2023, các cơ quan nhà nước ban hành hơn 125 văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động ngân hàng nói riêng, đồng thời ảnh hưởng lớn tới các tổ chức, cá nhân Việt Nam liên quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng nói chung. Trong thời gian tới đây dự kiến sẽ có nhiều văn bản pháp luật sửa đổi, ban hành có tác động trực tiếp như trên đây, thì với đặc thù hoạt động của ngân hàng đi sâu vào sự vận hành của nền kinh tế, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật điều chỉnh thì người Cán bộ Pháp chế phải luôn ý thức được sự cần thiết nâng cao hiệu quả công tác pháp chế của doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới của đất nước hiện nay; thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc và nghiên cứu giải pháp cần thiết nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác pháp chế. Nghề pháp chế đòi hỏi sự liêm chính, vì vậy để nâng cao hiệu quả công tác pháp chế, yếu tố con người là đặc biệt quan trọng, mà bản thân mỗi cán bộ pháp chế cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn của quy định, yêu ngành, yêu nghề.

Để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên, bản thân người cán bộ pháp chế phải tự ý thức rằng luôn cần tiếp tục đổi mới tư duy, lề lối làm việc, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, tận dụng tốt các cơ hội để đưa công tác tư pháp ngày càng phát triển bền vững; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các bộ phận, ngành công tác pháp chế; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, chủ động, kịp thời báo cáo, tham mưu đóng góp ý kiến chuyên sâu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (tổ soạn thảo, hội thảo, tọa đàm), kiến nghị với cơ quan, cấp có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần luôn ý thức được đạo đức, lối sống yêu cầu, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, phê phán những biểu hiện cơ hội cá nhân chủ nghĩa, những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để tìm kiếm những lợi ích riêng; Bên cạnh đó, phải luôn ý thức được rằng tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động trong lao động, trong công việc, trong quan hệ với con người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và lành mạnh các quan hệ xã hội, coi trọng công tác xây dựng, triển khai thi hành pháp luật.

Trên đây là một số quan điểm, nhận thức khi được đứng trong đội ngũ Đảng viên, cũng như quan điểm xuất phát từ vị trí công tác của bản thân - người cán bộ pháp chế ngành ngân hàng, những nỗ lực phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản. Trên tinh thần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tôi luôn mong sẽ tiếp tục hoàn thiện, nỗ lực xứng đáng với danh hiệu Đảng viên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

VIREA dự hội nghị về đô thị sáng tạo tại Hàn Quốc

Lãnh đạo Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIREA)đã tham gia Hội nghị Cicon Seoul, bàn về vai trò của AI trong công nghiệp đô thị và văn hóa.
2024-06-13 14:19:41

6 quận huyện Hà Nội xây dựng hương ước về phong tục tập quán

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm vừa tổ chức buổi tập huấn quy ước, hương ước cho 6 đơn vị quận, huyện trên địa bàn.
2024-06-13 12:40:55

Tổng Bí thư họp với lãnh đạo chủ chốt về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta đang và sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.
2024-06-13 08:42:25

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định gặp mặt chúc mừng các nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), ngày 12/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức gặp mặt chúc mừng các nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
2024-06-12 16:03:34

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 12/6, thị xã Ba Đồn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn, lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024-2029
2024-06-12 10:30:00

Hà Nội: Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2024

Ngày 11/6 tại quận Tây Hồ, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước năm 2024.
2024-06-11 15:58:33
Đang tải...