Quảng Bình: Hiệu quả của phong trào thi đua 'Dân vận khéo'

2024-06-09 16:30:00 0 Bình luận
Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Dân vận khéo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 70 Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (40 Đảng bộ và 30 Chi bộ cơ sở), với tổng số 5.080 đảng viên. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận trong toàn Đảng bộ, trong đó điểm nhấn là phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, hiệu quả, góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tạo sức lan tỏa tích cực

Trong thời gian qua, các cấp ủy  Đảng đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ khi phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai, 100% cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã phổ biến, tuyên truyền và có kế hoạch tổ chức thực hiện, triển khai phong trào sâu rộng mạnh mẽ trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 có 225 mô hình “Dân vận khéo” gồm 108 mô hình tập thể, 117 mô hình cá nhân; tính riêng trong giai đoạn 2021 - 2023 với 79 mô hình “Dân vận khéo”, 52 mô hình gồm tập thể, 27 mô hình cá nhân (trong đó có 15 mô hình tập thể, 8 mô hình cá nhân cấp Đảng bộ Khối). 

Với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy các cấp cùng với sự lãnh đạo cơ quan, đơn vị, số lượng đăng ký các mô hình “Dân vận khéo” của tập thể, cá nhân ngày càng tăng, lan tỏa mạnh mẽ, tích cực đến cán bộ, công chức viên chức, người lao động tham gia rộng khắp trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công việc, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Đào tạo lớp sơ cấp nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Trường Cao đẳng kỹ thuật CNN

Trong giai đoạn 2021 - 2023, các cấp ủy, tiêu chuẩn cơ sở Đảng trong 04 Khối thuộc Đảng bộ Khối đã cụ thể hóa cách thức triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” và quy trình xây dựng mô hình tập thể, cá nhân phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nổi bật.

Khối các Ban đảng, Mặt trận, đoàn thể, các Hội đã có nhiều mô hình được xây dựng, duy trì, đạt hiệu quả như: Mô hình “Xe đạp yêu thương, cùng em đến trường”; “Sản xuất lúa thân thiện với môi trường; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên Cựu chiến binh và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”; “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”; “Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt công tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa giai đoạn 2022 – 2025”.

Khối Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đã đăng ký nhiều mô hình phù hợp với tình hình thực tiễn, tiêu biểu: Mô hình “Vận động cán bộ, đảng viên khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi”; “Vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm”; “Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thuộc 3 bản biên giới khu vực Cửa khẩu Cà Ròong trong việc chấp hành pháp luật về hải quan, không tiếp tay buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới”.

Khối Nội chính, Tổng hợp tập trung xây dựng các mô hình với nhiều giải pháp, cách làm hay như: Mô hình “Thi đua Dân vận khéo trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân”; “Tuyên truyền vận động người dân tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Đồng Hới”; “Tuyên truyền, vận động người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn”; “Vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án dân sự”.

Khối Văn hóa - Xã hội và Trường học có các mô hình được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “Tuyển sinh, đào tạo nghề trung cấp, cao đẳng cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nông thôn miền núi”; “Tuyên truyền, vận động giáo dân giáo xứ Bàu Sen thực hiện công tác bảo vệ môi trường Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng”; “Xây dựng cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao thân thiện, gần dân” ...

Góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Có thể nói, từ việc đăng ký, triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” của tập thể, cá nhân tại sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã góp phần cùng thực hiện cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra trong nửa nhiệm kỳ qua. Tại Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã cho thấy, các cấp ủy, tiêu chuẩn cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn tham gia triển khai, thực hiện chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng; thực hiện 4 Chương trình hành động; 4 khâu đột phá chiến lược; 6 nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Thu ngân sách trên địa bàn năm 2021, 2022 vượt kế hoạch; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì tăng trưởng; công tác quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường được tăng cường; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư có nhiều đổi mới và quyết liệt hơn; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư, nâng cấp, kết nối đồng bộ, từng bước hiện đại; chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh được triển khai tích cực; văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; công tác giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến mới; việc an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững được thực hiện ngày càng tốt hơn góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc các cấp ủy, tiêu chuẩn cơ sở Đảng, của cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đảm bảo hoạt động thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững, lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ.    

Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của công tác dân vận trong tình hình mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định gặp mặt chúc mừng các nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), ngày 12/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức gặp mặt chúc mừng các nhà báo nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
2024-06-12 16:03:34

Hà Nội: Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2024

Ngày 11/6 tại quận Tây Hồ, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước năm 2024.
2024-06-11 15:58:33

Quảng Bình: Du lịch xanh và sản phẩm OCOP - Hành trình chinh phục thị trường

Chiều 11/6, tại thành phố Đồng Hới, Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý tổ chức chương trình Hội nghị và đối thoại “Du lịch xanh và sản phẩm OCOP Quảng Bình: Hành trình chinh phục thị trường”.
2024-06-11 15:50:00

HDBank nhận giải “Ngân hàng phát hành xuất sắc - Tăng trưởng năng động” tại Việt Nam

HDBank vừa nhận giải thưởng "Ngân hàng phát hành xuất sắc - Tăng trưởng năng động tại Việt Nam" (Vietnam - Outstanding Issuing Bank - Dynamic Growth) do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trao tặng.
2024-06-10 16:34:19

Lễ dâng đăng lớn nhất Việt Nam được tổ chức mừng Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, Tây Ninh

Ngày 8/6 vừa qua, Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu – lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất tại núi Bà Đen, Tây Ninh đã được tổ chức, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách. Điểm nhấn của Lễ vía Bà năm nay là đại lễ dâng đăng tại khu vực đỉnh núi, với kỷ lục 55.000 ngọn đăng bày tỏ lòng tôn kính trước nữ thần chủ của Núi Bà.
2024-06-10 15:34:25

Công đoàn Agribank hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Nhằm tạo động lực, khí thế mới để đoàn viên, người lao động Agribank quyết tâm cùng hành động đưa nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống, tháng 5 năm 2024, đã diễn ra rất nhiều các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 tại các cấp công đoàn trong hệ thống Agribank.
2024-06-10 15:27:41
Đang tải...