Quảng Ninh - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

2024-03-07 20:57:53 0 Bình luận
Ngày 7/3, tại TP Hạ Long, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương đã cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay; việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tại cuộc làm việc với đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo nêu rõ: Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương gắn với Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, tỉnh đã cụ thể hóa bằng các đề án, chương trình trọng điểm, các quy chế quy định, chương trình, kế hoạch… bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, trọng điểm, bài bản, khoa học, rõ việc, rõ trách nhiệm thực hiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều đổi mới. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, giữ vững đà tăng trưởng GRDP cao, ổn định trên hai con số trong 9 năm liên tiếp. Văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh xã hội được chăm lo. Quảng Ninh xác định phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là mấu chốt của bảo đảm an ninh. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững; tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tỉnh Quảng Ninh đặc biệt coi trọng bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh công nhân, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh tôn giáo. Công tác phòng, chống tội phạm được chuyển biến tích cực, rõ nét. Tội phạm xã hội được kiềm chế và giảm theo từng năm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Đồng thời, quan tâm xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo phương châm “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã chính quy”; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho lực lượng công an các cấp.

Từ thực tiễn, Quảng Ninh rút ra nhiều bài học, trong đó, phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Luôn đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, khoảng cách giàu nghèo, củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, lơi lỏng bảo đảm an ninh cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm các biện pháp phòng, chống tội phạm gắn với tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia theo đúng phương châm “tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở”. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường cho cơ sở, nhất là ở các xã trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo…

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tới nay. Dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện, phức tạp, nhưng bằng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Ninh đã tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động vượt qua mọi trở ngại và đạt được những thành tựu rất quan trọng…

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đặc biệt nhấn mạnh: Trong sự kế thừa, đổi mới và phát triển, đến nay Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” và ngày càng định hình rõ nét một Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại với các đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”; với nhiều thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá đã góp phần đẩy mạnh đưa công cuộc đổi mới toàn diện đi vào chiều sâu, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xanh hoá, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, lấy dịch vụ làm chủ đạo, du lịch làm mũi nhọn gắn với phát triển bền vững dựa trên các trụ cột thiên nhiên - con người - văn hoá. Chú trọng bảo vệ môi trường, tạo bứt phá về tốc độ phát triển các hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối. Tạo đột phá về chất lượng cải cách hành chính, phát triển cân đối giữa các vùng miền, tạo bước chuyển lớn trong phát triển văn hoá - xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống và chất lượng sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng phòng tuyến cạnh tranh và hợp tác kinh tế quốc tế.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đồng thời khẳng định: Quảng Ninh là địa phương có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là địa bàn tiền tiêu của Tổ quốc, địa phương duy nhất trong cả nước có đường biên giới trên bộ và trên biển, được ví như một "Việt Nam thu nhỏ"; là cửa ngõ giao lưu kinh tế nằm trong hành lang kinh tế của khu vực và thế giới; là cầu nối liên kết phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và Quảng Tây, Trung Quốc; hội tụ các điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, trong tiến trình hiện đại hóa, công nghiệp hoá đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại cuộc làm việc.

Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh Quảng Ninh đã thường xuyên phối hợp thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Công an nhân dân gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa xã hội của tỉnh, qua đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng công an tỉnh Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật như trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, Đảng ủy cơ quan Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Do vậy an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn địa bàn chiến lược; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống nảy sinh trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữa vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ngay ở cấp địa phương; tuyệt đối không để xảy ra đột xuất bất ngờ; tội phạm được kéo giảm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, các băng ổ nhóm tội phạm xã hội. Kết quả điều tra khám phá các vụ án đạt cao, không để xảy ra các vụ việc oan sai, vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động tố tụng. Đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng chống tội phạm về ma túy - “tội phạm của các loại tội phạm”.

Triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ có nhiều kết quả hay, sáng tạo, mang lại kết quả bước đầu, dấu ấn tích cực trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội và tăng năng suất lao động. Quảng Ninh là một trong những tỉnh đầu tiên hoàn thành hệ thống kết nối chính quyền điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; là một trong 19 tỉnh đầu tiên hoàn thiện với cấp CCCD cho 100% người được cấp trên địa bàn; vượt chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an giao; triển khai 38/53 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06; triển khai thành công 33/45 mô hình điểm về Đề án 06, đảm bảo dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống, góp phần giúp Quảng Ninh giữ vững vị trí nhóm đầu về 4 chỉ số quan trọng PCI, Par Index, Sipas, Papi…

Trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Quảng Ninh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xác định rõ trách nhiệm, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận; hướng dẫn động viên khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng thôn bản, khu dân cư xã phường thị trấn cơ quan đơn vị doanh nghiệp an ninh an toàn, nhất là khu vực biên giới, biển đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc, ổn định lâu dài. Triển khai các mô hình có tính sáng tạo, đi trước, đột phá như mô hình an ninh cơ sở - đây là mô hình phong trào mà Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên và duy nhất trên cả nước đang triển khai hiệu quả, phát huy được kết quả cao, huy động sức mạnh của cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Những mô hình này cần nhân rộng ra cả nước…

Về nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu tiếp tục phải đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo, hiều hành; quyết liệt các biện pháp để cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, chủ động nắm bắt thời cơ để thu hút các dự án FDI có năng lực, chất lượng, quy mô lớn; tiếp tục giữ vững thương hiệu của tỉnh về điểm đến đầu tư an toàn, thuận lơi, hấp dẫn, thành công.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu mục tiêu cao nhất phải giữ vững thế chủ động, đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc phá hoại, gây rối an ninh trật tự, đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân, phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh trong vùng chiến lược; quy hoạch chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ. Tập trung giải quyết những điểm nóng về an ninh trật tự. Đặc biệt, chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm theo hướng kết hợp nhuần nhuyễn giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Công an tỉnh Quảng Ninh cần thực hiện bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách căn bản, bền vững; phấn đấu xây dựng những xã, phường không tội phạm, không ma túy, không tệ nạn xã hội.

Với tiềm năng, lợi thế và phát huy những kết quả đã đạt được, Đồng chí Bộ Trưởng Bộ Công an tin tưởng sâu sắc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là một trong những nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như của các tỉnh phía Bắc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Văn bản Phúc đáp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

Ngày 03/6/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn kiến nghị, phản ánh ghi ngày 20/05/2024 của bà Nguyễn Thị Thiếp (Sinh năm: 1934) là con gái liệt sĩ chống thực dân Pháp Nguyễn Văn Phao; Và Vương Thị Kết (sinh năm 1966) đều ngụ tại: khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
2024-07-15 19:41:20

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn được đánh giá 'phức tạp', các tỉnh gấp rút rà soát các gói thầu

Cùng với 14 tỉnh được yêu cầu, Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan thực hiện trên địa bàn.
2024-07-15 18:55:00

Tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ quan điểm sống đầy trí tuệ: Đầu tư 5 khía cạnh quan trọng nhất

Ngày nay, khi cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn và áp lực, việc duy trì một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tướng Nguyễn Huy Hiệu đã chia sẻ một quan điểm sống đầy trí tuệ, giúp mọi người tìm thấy sự cân bằng và niềm vui trong cuộc sống. Quan điểm này nhấn mạnh việc đầu tư vào năm khía cạnh quan trọng nhất: sức khỏe, gia đình, trí tuệ, kỹ năng (bao gồm cả kỹ năng làm đẹp), và mối quan hệ đa tầng. Trong đó, gia đình cần được vun vén và quan tâm đặc biệt.
2024-07-15 15:53:25

Hà Nội: Xã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí tri ân người có công dịp 27/7

Sáng 13/7, UBND xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) phối hợp với Phòng khám Đa khoa Hoàng Đạt và Cty TNHH Thảo dược Thiên Minh, Cty TNHH Hiệp Phong tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn xã Trung Giã.
2024-07-13 16:00:00

Chốt thời gian thông xe cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình

Việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2024 là yêu cầu bắt buộc. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ông Trần Thắng đã yêu cầu các ngành, địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.
2024-07-13 13:30:00

Khai mạc lễ hội EDM và màn bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng Bình

Tối 12/7, tại Khu đô thị Bảo Ninh 1 (TP. Đồng Hới), Sở Du lịch phối hợp với công ty CP Regal Group tổ chức lễ hội EDM và màn bắn pháo hoa tầm thấp.
2024-07-12 23:00:00
Đang tải...