Chuyện về một trong những chi bộ Đảng đầu tiên thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước

Là chi bộ Đảng thuộc khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh thành lập sớm nhất tại Hải Phòng và cũng là rất sớm so với cả nước, Xí nghiệp thương binh Quang Minh đã luôn thể hiện phẩm chất của những con người cách mạng, luôn nêu cao lý tưởng của Đảng trong lao động sản xuất và bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ban Bí thư quyết định ông Phùng Khánh Tài thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 và được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2023-03-14 14:05:00

TP.Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động mừng 91 năm ngày thành lập Đảng

Nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được diễn ra trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhằm chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2021-02-03 11:23:48

Kiên Giang đã tổ chức thành công đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh ủy Kiên Giang chọn Đảng bộ xã Bình An (huyện Châu Thành) làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung với cấp xã, phường và thị trấn; Đảng bộ huyện An Biên làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung.
2020-04-07 14:25:04

Phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực kinh tế

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới đất nước đến nay, nhằm đảm bảo cuộc sống cho Nhân dân, Đảng ta không ngừng đổi mới, sáng tạo trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo trên lĩnh vực kinh tế.
2023-06-28 08:29:33

Những cống hiến vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Báo chí cách mạng Việt Nam

Những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là người sáng lập, tổ chức, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam cũng như với tư cách một người trực tiếp viết báo trong gần nửa thế kỷ là rất to lớn.
2023-06-19 09:09:56

Chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), chúng ta có dịp ôn lại những chặng đường vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Lịch sử vẻ vang ấy càng khẳng định và bồi đắp niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng ta và Nhân dân ta lựa chọn.
2023-02-03 06:05:00

Đại tướng Nguyễn Quyết - vị Đại tướng 100 năm tuổi đời, 82 năm tuổi Đảng

Trong suốt cuộc đời của mình, Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã dành trọn cho Đảng, cho cách mạng.
2022-08-16 17:55:00