Chuyện về một trong những chi bộ Đảng đầu tiên thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước

2024-05-05 06:10:00 0 Bình luận
Là chi bộ Đảng thuộc khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh thành lập sớm nhất tại Hải Phòng và cũng là rất sớm so với cả nước, Xí nghiệp thương binh Quang Minh đã luôn thể hiện phẩm chất của những con người cách mạng, luôn nêu cao lý tưởng của Đảng trong lao động sản xuất và bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Chi bộ của doanh nghiệp ngoài nhà nước đầu tiên ở hải Phòng

Ngay từ cuối năm 1996, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các DN tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và các DN có vốn đầu tư nước ngoài”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, ngày 29/7/2010, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Kết luận số 80 -KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07- CT/TW trong tình hình mới, mở rộng đối tượng, nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp này; năm 2017, Ban Bí thư có Thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 kết luận về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

Tiếp đó, năm 2019, Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, với 10 nội dung trọng tâm, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện tốt… Tại Nghị quyết T.Ư 5 khóa XIII mới đây, tiếp tục khẳng định: Cần đổi mới, hoàn thiện các loại hình tổ chức chức cơ sở Đảng, trong đó, quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện có đủ số lượng đảng viên để thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, bảo đảm chất lượng, phát huy được vai trò lãnh đạo, định hướng hoạt động của doanh nghiệp.

Trước đây, hầu hết các doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc làm sao sản xuất, kinh doanh đạt kết quả cao, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, thực tiễn từ công tác xây dựng Đảng đã cho thấy, có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp không chỉ tạo thuận lợi cho chính người lao động là đảng viên được sinh hoạt Đảng tập trung, phù hợp môi trường hơn.

Tổ chức Đảng còn là cầu nối gắn kết doanh nghiệp chặt chẽ hơn với cấp ủy, chính quyền địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Doanh nghiệp tư nhân có tổ chức Đảng cũng sẽ có ý thức cao hơn trong thực hiện các hoạt động của mình, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, phát triển ổn định hơn...

Chi bộ Xí nghiệp Tập thể thương binh Quang Minh (ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng) là một trong những minh chững rõ nét nhất cho sự đúng đắn trong định hướng của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Chi bộ xí nghiệp thương binh Quang Minh trong đại hội lần thứ V

Chi bộ Xí nghiệp Tập thể thương binh Quang Minh thành lập 2002 theo quyết định 127 ngày 15/4/2002 Ban thường vụ Quận ủy Ngô Quyền. Đây có thể nói là một trong những chi bộ Đảng tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh được thành lập đầu tiên của cả nước. Riêng ở Hải Phòng, chi bộ Xí nghiệp Quang Minh là chi bộ hình thành sớm nhất, trước cả khi có Nghị quyết chính thức của Thành ủy.

Xí nghiệp Tập thể thương binh Quang Minh được thành lập ngày 05/06/1996 và được công nhận là cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ của thương bệnh binh và người khuyết tật theo Quyết định số 2480/QĐ ngày 25/10/1996 của UBND thành phố Hải Phòng. Xí nghiệp hoạt động theo mô hình hợp tác xã; Xí nghiệp hiện có 96 lao động thường xuyên, trong đó có 82% là thương binh. Số còn lại là con em thương binh, gia đình chính sách, bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ. 

Chính bởi là doanh nghiệp của tập thể thương binh nên Xí nghiệp Quang Minh luôn được coi công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là sứ mệnh cao cả, thường xuyên và liên tục.

Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh hoạt động theo mô hình Hợp tác xã và là đơn vị thuộc diện chính sách xã hội. Hiện nay, Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh kinh doanh đa ngành nghề, tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh chính là vận tải, kinh doanh thương mại dịch vụ, kho bãi và sửa chữa bảo dưỡng máy móc.

Lúc đầu chi bộ 3 đảng viên, nay là 38 đảng viên. Chi bộ trải qua 5 kỳ đại hội. Những năm qua kết nạp 19 đảng viên mới, trong đó có 6 đồng chí chuyển đi sinh hoạt nơi khác, còn 13 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ. Một số là nguyên lãnh đạo từng công tác sở ban ngành, các cơ quan nhà nước nghỉ hưu cũng tham gia sinh hoạt tại chi bộ Xí nghiệp Quang Minh. Chất lượng Đảng viên của Xí nghiệp Quang Minh thuộc hàng cao nhất so với các tổ chức doanh nghiệp địa phương. 10 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 5 trung cấp, 1 tiến sĩ, 5 thạc sỹ, còn lại 35 người là đại học cao đẳng trở lên.

Hoạt động của chi bộ căn cứ quy định 164-QĐ/TW ngày 15 tháng 4 năm 2006 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã). 

Chi bộ có 1 bí thư, 1 phó bí thư, 1 ủy viên ban chấp hành. Những lãnh đạo cán bộ nghỉ hưu về sinh hoạt tại chi bộ trở thành tấm gương sáng cho các đảng viên khác về công tác chính trị của chi bộ để tập thể luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Trần Công Thành (Phó Bí thư chi bộ Xí nghiệp Thương binh Quang Minh) cho biết, ở xí nghiệp thương binh Quang Minh, tổng giám đốc kiêm bí thư lãnh đạo chỉ đạo toàn bộ sản xuất kinh doanh, chế độ chính sách chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước. Khác với trước đây ở các cơ quan nhà nước là chi bộ đảng tách riêng với chính quyền, bí thư lãnh đạo chỉ đạo giám đốc. Ở đây, bí thư trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo dẫn dắt đường lối hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mỗi 1 kỳ đại hội, chi bộ ra 1 nghị quyết về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và xây dựng phát triển đảng. Theo đó, nghị quyết đề ra doanh số sản xuất kinh doanh hằng năm, hằng quý. Là doanh nghiệp đặc thù, họp chi bộ 12 kỳ/năm và 2-3 kỳ sinh hoạt chuyên đề, mùng 5 hằng tháng theo quy định của BCH Trung ương.

Nội dung các cuộc họp chi bộ là tuyên truyền về chủ trương đường lối, thông tin về tình hình chính trị trong nước, địa phương, thế giới, kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tháng trước và phương hướng nhiệm vụ.

Là chi bộ trực thuộc Quận ủy Ngô Quyền, đối với các Nghị quyết chỉ thị của trung ương, Quận ủy quận Ngô Quyền thường xuyên tổ chức lớp học quán triệt cho các chi bộ trên địa bàn. Chi bộ luôn cử cán bộ chủ chốt đi học trước rồi về triển khai cho chi bộ. Vì vậy, chi bộ xí nghiệp Quan Minh luôn phấn đấu góp phần xây dựng Quận ủy Ngô Quyền là tổ chức Đảng lớn mạnh tốp đầu của Hải Phòng.

Đảng viên là thương binh càng phải gương mẫu

Cũng theo ông Thành, tại Quận ủy Ngô Quyền, hằng sáng thứ 2, toàn bộ cán bộ đảng viên đều tập trung làm lễ chào cờ. Chi bộ Xí nghiệp Quang Minh cũng rất ủng hộ hành động này. Đây chính là rèn luyện tác phong Đảng viên. Chi bộ thường xuyên làm công tác giáo dục tư tưởng không những cho đảng viên mà cả quần chúng, công nhân,...

Xí nghiệp Quang Minh hiện nay duy trì nhà bảo tàng rất lớn, hằng ngày có rất nhiều người đến. Cán bộ công nhân phải thường xuyên trau dồi kiến thức về lịch sử, về truyền thống kháng chiến cứu nước, về đường lối chủ trương chính sách của Đảng, cùng với những giá trị lịch sử của bảo tàng Quang Minh.

Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ, chi bộ luôn tổ chức mít tinh, ôn lại kỷ niệm lịch sử, thực hiện đầy đủ nghi lễ, treo Pano, áp phích cổ động để nhắc nhở truyền thống yêu nước.

Một trong những hoạt động văn hóa để tăng cường giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thể hiện thông qua nghệ thuật, âm nhạc. Chi bộ thường xuyên tổ chức sinh hoạt văn nghệ, hát những bài cách mạng, ca ngợi Đảng, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước.

Trong việc ăn mặc, vì phần lớn người lao động là bộ đội, thương binh nên xí nghiệp thường xuyên yêu cầu cán bộ nhân viên mặc quân phục theo đúng truyền thống.

Đại hội lần thứ V của Chi bộ Xí nghiệp thương binh Quang Minh

Công tác phát triển Đảng ở chi bộ xí nghiệp thương binh Quang Minh có thể nói là rất nhanh và vượt trội. Chỉ tiêu đặt ra trong một nhiệm kỳ đại hội của chi bộ là phát triển 2 Đảng viên, nhưng nhiệm kỳ qua, chi bộ Quang Minh đã giới thiệu lên Quận ủy và kết nạp 6 Đảng viên. Sắp tới, Xí nghiệp tiếp tục giới thiệu thêm các quần chúng ưu tú để học lớp cảm tình Đảng nhằm tăng cường đội ngũ trẻ, giàu tài năng, sáng tạo.

Đảng viên Bùi Tiến Trung cho biết: Những người lao động tại xí nghiệp chủ yếu từng trải qua quân ngũ, thương binh, hy sinh để bảo vệ đất nước. Tất cả đều từng rèn luyện qua môi trường gian khổ và thấm nhuần tư tưởng giáo dục của Đảng. Các đảng viên luôn giữ vững quan điểm chính trị theo đường lối của Đảng, đấu tranh quan điểm sai trái.

Chi bộ thường xuyên cử đại diện tham dự các cuộc tuyên truyền định hướng do Quận ủy tổ chức để nắm bắt tình hình chính trị trong và ngoài nước. Các thông tin tiếp nhận của đảng viên trong chi bộ luôn có chọn lọc.

Đối với việc triển khai Nghị quyết của TƯ, Quận ủy thường tổ chức cho lãnh đạo chủ chốt các chi bộ học trước, các đảng viên học sau. Chi bộ luôn cử người đi học đầy đủ, phân ra các ca học. Việc tham gia học tại địa phương luôn được thực hiện rất nghiêm túc, có phiếu điểm danh hằng ngày, hằng buổi.

Trong lời ăn tiếng nói, nề nếp, luôn tuân chủ nghiêm chỉnh tác phong người đảng viên và tuyên truyền cho các thành viên trong xí nghiệp.

Việc Xí nghiệp thương binh Quang Minh thành lập chi bộ đầu tiên được coi là phá rào, thí điểm ở thời điểm đó. Năm 2009, Thành ủy Hải phòng mới có Nghị quyết về tăng cường, xây dựng củng cố Đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Chính đột phá trong việc thành lập chi bộ đó thể hiện công tác báo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chi bộ có tiêu chí phấn đấu: Phát huy truyền thống quân đội, tăng cường kỷ cương trách nhiệm, nâng cao hiệu quả, xây dựng học tập đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Bảo vệ nền tảng luôn được chi bộ coi là 1 nhiệm vụ cơ bản. Việc triển khai xây dựng chi bộ luôn được thực hiện theo đường lối của Đảng ủy cấp trên. “Phần lớn chúng tôi đã đổ máu để bảo vệ hòa bình đất nước, bảo vệ chế độ nên luôn giữ trong mình lý tưởng của Đảng.” - Ông Trung nói.

Ông Trung cũng cho biết, trên các nền tảng mạng xã hội thường xuyên xuất hiện nhiều thông tin trái chiều. Các đảng viên chi bộ vẫn luôn phải kiên định, giữ vững bản lĩnh. Quận ủy Ngô quyền cũng cho triển khai các cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chi bộ luôn chủ động kịp thời ngăn chặn và bác bỏ những luận điệu sai trái.

Chi bộ thương binh với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với những thành tựu đáng ghi nhận, AHLĐ Trần Hồng Quảng (Bí thư chi bộ, Tổng GĐ Xí nghiệp Thương binh Quang Minh, thương binh 1/4) cho biết: Từ ngày đầu thành lập xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh theo quyết định 15/TTg ngày 20/10/1992 của Thủ tướng về chính sách đối với thương bệnh binh, bản thân ông Quảng luôn có suy nghĩ thành lập các tổ chức chính trị xã hội. Từ nhận thức của mình, ông thấy cũng chính là biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp. Ông đã xin phép xây dựng tổ chức Đảng trở thành đơn vị thành lập sớm nhất ngoài quốc doanh ở Hải Phòng từ năm 2002. Đó là cơ sở để phát triển đảng viên, còn là một sự đầu tư có chiều sâu, đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển.

Ông Quảng khẳng định khi có tổ chức Đảng, đội ngũ Đảng viên phát triển nhanh góp phần xây dựng được ý thức tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học kỹ thuật, làm việc đạt hiệu quả cao và có sự đoàn kết trong tập thể mang lại sự tin cậy hơn cho đối tác khách hàng. Đặc biệt đội ngũ lãnh đạo quản lý và người lao động là Đảng viên thể hiện sự tiên phong, gương mẫu, năng động trong nhiệm vụ được giao.

Để phát huy tốt vai trò tổ chức Đảng hơn nữa, Anh hùng Trần Hồng Quảng cho rằng doanh nghiệp cần: Thường xuyên làm tốt công tác triển khai quát triệt tuyên truyền chỉ thị nghị quyết của Đảng Nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh vững vàng chuyên môn, tay nghề cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trong quá trình công tác phát triển Đảng. Doanh nghiệp thường xuyên mở các lớp đào tạo tập huấn bồi dưỡng công tác Đảng cho cán bộ công nhân viên ưu tú. Thường xuyên tổ chức công tác sơ kết tổng kết rút ra những nhân tố điển hình tiêu biểu, các sáng tạo cải tiến kỹ thuật năng suất lao động cao, khen thưởng kịp thời.

Về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ông Quảng đánh giá, hiện nay có một số thành phần xấu chống đối Đảng Nhà nước ta với luận điệu xuyên tạc tới quần chúng nhân dân để hòng làm mất uy tín của Đảng ta, vu khống bằng nhiều hình thức nhằm phá hoại chính trị kinh tế. Chi bộ thường xuyên theo định kỳ sinh hoạt để phổ biến Nghị quyết của Đảng từ chi bộ tới cán bộ nhân viên, nhằm kịp thời giúp các thành viên hiểu đúng, hiểu đủ bản chất của các tổ chức phản động. Qua các cuộc họp, đảng viên phản ánh rút kinh nghiệm. Nâng cao hiệu quả kiến thức trình độ chuyên môn tới từng đảng viên, từ đó rút ra những bài học sâu sắc để làm tốt nhiệm vụ.

Mỗi đảng viên trong chi bộ cần có tư duy sắc bén của người đảng viên, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, là chân rết từ chi bộ đến Đảng bộ, từ nhỏ đến lớn trở thành sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, Xây dụng nước Việt Nam hùng cường, bền vững.

Dưới ánh sáng Nghị quyết 13 – Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Khóa 9, ngày 18/03/2002 “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Các chương trình hành động của Thành ủy Hải Phòng, Quận ủy Ngô Quyền; Cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của chính quyền các cấp, các Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương, địa phương, đặc biệt là Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố; sự nỗ lực, cố gắng của thành viên và người lao động Xí nghiệp, trong những năm qua Xí nghiệp đã có sự phát triển vượt bậc.

Hiện nay, vốn Điều lệ của Xí nghiệp là 925 tỷ đồng, tăng hơn 42 lần so với năm 2002. Doanh thu năm 2021 ước đạt 187 tỷ 132 triệu đồng, tăng gấp 4,15 lần so với năm 2002. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 là 6 triệu đồng, tăng gấp 10 lần so với năm 2002. Năm 2014, Xí nghiệp đã hoàn thành việc chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã 2012. 

Ra mắt Ban Chấp hành mới của Chi bộ tại Kỳ đại hội V

Từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp, Chi bộ xí nghiệp nhận thức rằng Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương – Khóa 9 thể hiện quyết tâm chính trị và sự nhất quán về chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế tập thể và hợp tác xã trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt của thành phố Hải Phòng và quận Ngô Quyền đã thực sự cụ thể hóa Nghị quyết một cách chi tiết với các chính sách cụ thể, bước đi phù hợp tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn vừa qua. Sự quán triệt, triển khai Nghị quyết của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố hết sức bài bản, kịp thời phù hợp với tình hình của địa phương; Góp phần nâng cao nhận thức, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của toàn thể cán bộ đảng viên và người lao động; Giúp cho các mô hình kinh tế tập thể và các thành viên vững vàng với sự lựa chọn của bản thân, để cùng nhau đoàn kết, gắn bó xây dựng đơn vị phát triển ổn định, bền vững.

Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh và Điều lệ Đảng theo quy định. Vừa qua, có 2 đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. 3 đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí 30 năm tuổi Đảng. Xí nghiệp có 96 cán bộ, công nhân viên, trong đó, thương binh chiến 82%, còn lại con em gia đình chính sách, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và thành phố Hải Phòng. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy Ngô Quyền. Năm 2020, Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Xí nghiệp lần thứ V, tập thể chi bộ đã lãnh đạo xí nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Là một tập thể đoàn kết, cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, đi đầu trong công tác, lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Tuy nhiên, có một thực tế, đảng viên của chi bộ đều tuổi cao, sức yếu, một số đồng chí bị thương tật, địa bàn hoạt động của xí nghiệp bị phân tán, suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến Việt Nam, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy vậy, Chi bộ đã khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của đảng viên, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh công tác tư tưởng, chính trị, công tác lãnh đạo thực hiện  nhiệm vụ  sản xuất kinh doanh của đơn vị được coi trọng. Chi bộ nêu cao phương châm tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp, chăm lo đời sống cho thương binh, bệnh binh và con em gia đình chính sách và người lao động. Họ chính là những nhân tố quan tọng góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Kết quả bình chọn trong phong trào thi đua lao động sản xuất, 100% được bình chọn là lao động tiên tiến, 10 người được bình chọn là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đồng chí Trần Hồng Quảng, thương binh ¼, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Bí thư Chi bộ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tại Lễ Tuyên dương “Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng”.

Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng luôn xác định:

1. Làm tốt công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết, đặc biệt là các Chương trình hành động của các cấp; Chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần thống nhất, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, thành viên và người lao động gắn với việc nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

2. Đơn vị phải xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, bám sát chủ trương Nghị quyết và Chương trình hành động của cấp trên, có lộ trình, bước đi cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

3. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động. Thường xuyên đổi mới công tác quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý Xí nghiệp, các phòng ban, đơn vị. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

4. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và tổ chức hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trong Xí nghiệp. Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo. Xây dựng và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, thành viên và người lao động, đặc biệt là thương binh và người khuyết tật.

5. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà nước, Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố. Nâng cao năng lực tiếp cận, khai thác các chính sách ưu đãi của Nhà nước và thành phố đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2024-05-22 10:29:48

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2024-05-22 10:21:26

Nghệ An: Xúc động Lễ bàn giao hài cốt anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sáng 21/5, tại tỉnh Xiêng Khoảng, đoàn công tác đặc biệt 4 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào) và tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ cầu siêu và bàn giao, di chuyển hài cốt các anh hùng liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về đất mẹ.
2024-05-21 20:22:00

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Chiều 20/5, Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2024-05-21 08:51:47

Khai mạc Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía bắc 2024

Ngày 20/5 tại TP Thái Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía Bắc 2024.
2024-05-20 21:56:00

Nữ doanh nhân và giải pháp công nghệ lướt web cho người khuyết tật

Nữ doanh nhân trẻ Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết cho dự án khởi nghiệp với mục tiêu cải thiện trải nghiệm duyệt website cho người khuyết tật.
2024-05-20 07:10:00
Đang tải...