Bài dự thi: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng -Bài 1: Doanh nghiệp thương binh bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng

2023-05-11 15:20:00 0 Bình luận
Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Xã hội ngày nay đang biến đổi hết sức sâu sắc, sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ số và Internet, mạng xã hội làm cho thế giới xích lại gần nhau hơn; quan hệ dường như không bị ngăn cách, cản trở bởi hàng rào ý thức hệ, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, biên giới địa lý và khoảng cách không gian, thời gian…

Từ đó, xuất hiện những chiến dịch “xâm lăng” về văn hóa – tư tưởng, hô hào lấp chỗ trống về tư tưởng - lý luận, cổ xúy lối sống thực dụng và giá trị phương Tây. Bên cạnh đó, các nước lớn đều chú trọng gia tăng ảnh hưởng lợi ích chiến lược, lợi ích an ninh toàn cầu đã gây ra nhiều hệ lụy, nguy cơ làm chệch hướng những giá trị chuẩn mực trên cả phương diện chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức và ý thức con người. Nhiều tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ các học thuyết tạp nham phi giai cấp, phi ý thức hệ, phi lý tưởng, phi văn hóa, phi đạo lý truyền thống đã trực tiếp tác động, ảnh hưởng tiêu cực đối với Việt Nam…

Trưởng thành từ trong chiến tranh và binh nghiệp cách mạng, Cựu chiến binh luôn là lực lượng trung thành với Đảng, Nhà nước, là niềm tin, là chỗ dựa cho thế hệ trẻ. Những người lính cụ Hồ dù trong hoàn cảnh nào họ cũng luôn giữ vững lập trường tư tưởng dù là trên chiến trường hay trong lao động sản xuất. Họ, những con người trải qua biết bao vất vả vươn lên làm chủ các doanh nghiệp, tạo việc làm cho các lao động là thương, bệnh binh, con em gia đình chính sách  nhưng vẫn giữ gìn và phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ” trong điều kiện mới, hoàn cảnh mới.

Tạp chí điện tử Hòa nhập - Cơ quan ngôn luận của Hiệp Hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) như là cầu nối cho các doanh nghiệp của thương binh với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Quyết (Tổng Biên tập Tạp chí Hòa Nhập) đã chia sẻ: Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, do vậy hệ thống an sinh xã hội trong tình hình mới cần định hướng rõ mục tiêu phát triển vì con người, giảm bớt gánh nặng bao cấp của nhà nước. Một trong những yếu tố căn bản để thực hiện mục tiêu này là việc hỗ trợ và giúp đỡ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương (thương bệnh binh, người khuyết tật, người già…) hòa nhập cộng đồng, nâng cao thu nhập bình quân trên đầu người.

Trước yêu cầu phát triển của thực tiễn, trong nhiều năm qua, Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam luôn quan tâm, chỉ đạo công tác truyền thông, coi đây là công tác quan trọng, hỗ trợ hiệu quả việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế của Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên. Thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công tác truyền thông, báo chí, nhất là trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ... Báo chí của Hiệp hội phải đổi mới, chuyển tải những thông điệp lan tỏa những giá trị cốt lõi của văn hóa, để văn hóa trở thành động lực của sự phát triển, là sức mạnh nội sinh, như lời Bác Hồ căn dặn: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi...

Thường trực BCH Hiệp hội đã chỉ đạo Ban biên tập Tạp chí điện tử Hòa Nhập phối hợp với nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương, tổ chức tuyên truyền các chủ trương chinh sách của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp đào tạo nghề, tạo việc làm đối với người khuyết tật, thương bệnh binh. Tuyên truyền nhiều chương trình an sinh xã hội để huy động được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ chức của người khuyết tật, từ thiện trong và ngoài nước… góp phần tạo việc làm cho thương binh và người khuyết tật; từng bước giảm dần những rào cản, cải thiện đời sống, bảo đảm quyền của người khuyết tật.

Các nội dung đăng tải trên Tạp chí đều bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Thường trực BCH Hiệp hội đối với hoạt động đào tạo nghề, tạo việc làm đối với thương binh, con em gia đình chính sách và người khuyết tật, tạo điều kiện để Thương bệnh binh và người khuyết tật có thu nhập ổn định, hòa nhập cộng đồng. Tap chí đã chuyển tải nhiều chủ trương, chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật trên cả nước. Nhiều sự kiện quan trọng của Bộ Lao động Thương binh và xã hội được Tạp chí thông tin kịp thời tới bạn đọc trong và ngoài nước. Đồng thời, Tạp chí tuyên truyền đậm nét các hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam từ T.W đến các tỉnh, thành, đặc biệt là các doanh nghiệp điển hình tiên tiến, mô hình mới.

Định kỳ hàng năm, Hiệp hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức truyền thông, pháp luật cho cán bộ, nhân viên các đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc. Tạp chí sẽ đảm nhận phần nội dung xử lý khủng hoảng truyền thông trong doanh nghiệp hội viên và các phương thức quảng bá thương hiệu trên công nghệ 4.0. Qua đó, xây dựng được đội ngũ cộng tác viên từ cơ sở giúp công tác tuyên truyền của Hiệp hội sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh; Tăng cường kết nối Hiệp hội với các cơ quan nghiên cứu, các viện trường, các tổ chức khoa học và công nghệ, các nhà khoa học để có thông tin, kết quả nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên; Tăng cường kết nối Hiệp hội với các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông và thúc đẩy sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức trong xã hội đối với doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật.

Hiệp hội tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách, ngoài ngân sách để đa dạng hóa các phương thức truyền thông của Tạp chí, đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới.

Tạp chí điện tử Hòa Nhập dự kiến tăng số lượng tin bài hằng ngày lên 15 – 20 tin bài/ngày. Trong đó, tin bài về doanh nghiệp thương binh khuyết tật, thương binh, người khuyết tật, người có công vẫn duy trì tỷ lệ 80%. Bên cạnh đó là tin bài tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách kinh tế và hoạt động doanh nghiệp nhằm phổ biến kiến thức về tư duy pháp lý, kinh nghiệm kinh doanh, sản xuất cho hội viên Hiệp hội nói riêng và các đối tượng chính sách nói chung.

Việc chỉ đạo Tạp chí bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền cho các đơn vị hội viên cũng như bạn đọc hiểu và nắm rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bài trừ các thế lực thù địch, xuyên tạc về Đảng luôn là tôn chỉ của Hiệp hội VAIDE.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chốt thời gian thông xe cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình

Việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2024 là yêu cầu bắt buộc. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ông Trần Thắng đã yêu cầu các ngành, địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.
2024-07-13 13:30:00

Khai mạc lễ hội EDM và màn bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng Bình

Tối 12/7, tại Khu đô thị Bảo Ninh 1 (TP. Đồng Hới), Sở Du lịch phối hợp với công ty CP Regal Group tổ chức lễ hội EDM và màn bắn pháo hoa tầm thấp.
2024-07-12 23:00:00

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng dâng hương TBT đầu tiên báo Lao Động

Sáng 12/7, Đoàn cán bộ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP.Hải Phòng đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố và nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh (xã An Đồng, huyện An Dương).
2024-07-12 21:30:42

Đoàn lãnh đạo TP Hải Phòng dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

Chiều 12/7, Đoàn lãnh đạo TP.Hải Phòng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ tại Trung tâm Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
2024-07-12 20:28:48

Quảng Bình: HĐND đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo về vấn đề khai thác cát sông Gianh

Chiều ngày 11/7, tại TP. Đồng Hới, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục các nội dung phiên chất vấn, trả lời chất vấn; xem xét, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.
2024-07-11 16:00:00

SHB cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: “Giả mạo hỗ trợ” đăng ký xác thực sinh trắc học

Nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cơ quan quản lý để liên hệ với người dân “hỗ trợ cài đặt dịch vụ xác thực sinh trắc học” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
2024-07-11 15:10:32
Đang tải...