Nghệ An: Ghi nhận những kết quả sau 5 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản

Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016, tại kỳ họp thứ 2, khoá XIV. Sau hơn 5 năm triển khai và thi hành tại tỉnh Nghệ An, Luật đấu giá tài sản đã đi vào cuộc sống, nâng cao các chủ trương cải cách tư pháp, thúc đẩy xã hội hoá trong hoạt động đấu giá, góp phần phát triển kinh tế.

Nghệ An: Công ty đấu giá hợp danh An Trà My vi phạm quy định của Luật Đấu giá tài sản

Trong quá trình tổ chức thực hiện phiên đấu giá tài sản tại Công an huyện Nghĩa Đàn vào ngày 30/3/2021. Công ty đấu giá hợp danh An Trà My địa chỉ tại phường Mai Hùng (TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đã có nhiều hành vi vi phạm quy định của Luật Đấu giá tài sản và đã bị xử phạt 45 triệu đồng.
2021-07-18 21:43:48