Yên Bái từng bước đi lên vững mạnh

Tỉnh Yên Bái được biết đến là một tỉnh thuộc Tây Bắc, có địa hình đồi núi trắc trở, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Yên Bái đã vươn mình mạnh mẽ, có những bước phát triển về kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội... góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước.

Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam phát triển cả về số lượng, chất lượng

HOANHAP.VN - Ở Việt Nam, giai cấp công nhân có vai trò quan trọng trong suốt tiến trình lịch sử, luôn là lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam.
2022-04-15 17:28:50