HNM tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nói chuyện chuyên đề về truyền thông chính sách dân số và phát triển

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chiều ngày 28/6/2023, HNM (Hội người mù) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về truyền thông chính sách dân số và phát triển cho cán bộ và hội viên.