Hoàng Mai-Hà Nội lên phương án phòng chống thiên tai cho 14.000 nhân khẩu ngoài đê sông Hồng

Nhận định tình hình thời tiết năm 2023 sẽ có bão, áp thấp nhiệt đới, giông, lốc, sét, mưa đá ngay từ cuối tháng 6, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN quận Hoàng Mai đã xây dựng kế hoạch từ sớm. Trong đó sớm phân tích, đánh giá mặt mạnh - yếu của công tác PCTT, TKCN năm 2022 để đưa ra các giải pháp tốt hơn cho công tác năm 2023.