BST Khăn choàng lụa Non nước cao Bằng của NTK Vũ Thảo Giang giành tại cuộc thi sáng tạo sản phẩm du lịch Cao Bằng.

Tại buổi lễ công bố vào trao giải cuộc thi “Ảnh đẹp về Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và Du lịch Cao Bằng lần thứ II năm 2018” và “Cuộc thi sáng tạo ý tưởng sản phẩm du lịch tỉnh Cao Bằng 2019”, NTK Vũ Thảo Giang đã nhận được hai giải thưởng quan trọng.