Có được hưởng đồng thời trợ cấp thương binh và người khuyết tật?

Bố tôi đang hưởng chế độ thương binh, tỷ lệ thương tật 21%, mức trợ cấp 1.094.000 đồng/tháng nên không được hưởng chế độ đối với người khuyết tật nặng.

Quy định về chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công

Nghị định 131/2021/NĐ-CP có quy định cụ thể về đối tượng được hỗ trợ về nhà với hình thức hỗ trợ cũng như nguyên tắc hưởng hỗ trợ.
2022-05-11 14:59:17

Nam Định: Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 07/4/2022, Ban Thường vụ Tinh ủy Nam Định ban hành Công văn số 580-CV/TU về Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
2022-04-28 14:55:00

Sơn La: Quan tâm thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Trong những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn phấn đấu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.
2022-04-26 09:35:00

Chủ tịch HH Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật làm việc với hội viên tại Hải Phòng

Thiếu tướng Lê Mã Lương, AHLLVTND, Ủy viên Đoàn chủ tịch MTTQVN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (Vaide) vừa có cuộc làm việc với Xí nghiệp Tập thể thương binh Quang Minh cùng hội viên tại Hải Phòng.
2022-04-20 10:05:00

Nam Định: Trao quyết định, cấp giấy chứng nhận thương binh cho 81 quân nhân

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định vừa tổ chức công bố, trao quyết định, cấp giấy chứng nhận, gắn huy hiệu thương binh, chi trả tiền trợ cấp hàng tháng và tiền truy lĩnh cho 81 quân nhân bị thương đã chuyển ra ngoài quân đội.
2022-04-18 09:59:02

Chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng năm 2022

Từ ngày 15/2, Theo Nghị định 131 của Chính phủ, những người có công với cách mạng như thương binh, bệnh binh… sẽ được hỗ trợ về nhà ở .
2022-03-15 18:04:49

Những quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP có hiệu lực năm 2022

Ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó, một số nhóm đối tượng được hưởng chế độ từ ngày 01/01/2022.
2022-03-02 08:10:00

Huyện Ea Kar (Đắc Lắc): Tập huấn công tác chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng

Ngày 15/2, Sở LĐTB&XH tỉnh phối hợp với Phòng LĐTBXH huyện đã tổ chức lớp tập huấn công tác chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2022.
2022-02-22 14:20:00

Người có công sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất từ ngày 15/2

Chính phủ ban hành Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó có quy định về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất với người có công.
2022-02-15 17:28:49

Những dấu ấn an sinh xã hội trong và sau đại dịch Covid-19

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, Đảng, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách chưa từng có tiền lệ nhằm đảm bảo an sinh xã hội gắn với phục hồi, phát triển thị trường lao động.
2022-02-03 06:45:00