Chủ đầu tư dự án HD Mon City đưa phương án xác định diện tích sử dụng căn hộ

2018-08-29 21:09:44
HOANHAP.VN - Thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần đầu tư Địa ốc Hải Đăng, chủ đầu tư dự án HD Mon City, đã nhận được ý kiến của một số hộ dân cư phản ánh về việc đo đạc diện tích sử dụng căn hộ và cách tính diện tích sử dụng căn hộ tại dự án không chính xác, bị thiếu hụt diện tích sử dụng so với hợp đồng mua bán.

Theo đó, Công ty Hải Đăng đã tổ chức họp đối thoại với cư dân và khẳng định cách tính đối với diên tích sử dụng căn hộ chung cư tại Tòa nhà CT1 Hải Đăng City hoàn toàn được dựa trên các quy định của pháp luật, dựa trên sự thỏa thuận giữa khách hàng với Chủ đầu tư tại Hợp đồng mua bán căn hộ. Vì vậy, cách tính toán xác định diện tích sử dụng căn hộ của Chủ đầu tư là chính xác, có cơ sở và phù hợp với quy định của pháp luật. Ngày 26/8/2018, Chủ đầu tư đã đưa ra văn bản xác định cách tính diện tích căn hộ của cư dân trên tinh thần hài hoà, đảm bảo lợi ích của cư dân và chủ đầu tư.

Về cách xác định diện tích lô gia

Đến nay, mặc dù các quy định của pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014 không có quy định nào xác định cụ thể, chi tiết về cách tính diện tích lô gia, nhưng pháp luật về nhà ở đã có quy định về cách tính diện tích ban công: “khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn” (Khoản 2, Điều 101 Luật Nhà ở năm 2014), tức là tính từ mép ngoài của gờ tường ban công. Điều này cũng đã được thể hiện rõ trong Văn bản số: 108/QLN ngày 06/08/2018 của Cục quản lý Nhà - Bộ xây dựng trả lời cho Chủ đầu tư về cách tính diện tích ban công, lô gia.

Theo định nghĩa về ban công và lô gia thì Ban công có hai hoặc ba mặt tiếp giáp thiên nhiên,  còn lô gia có một mặt tiếp giáp thiên nhiên. Tuy nhiên, cả ban công và lô gia đều có mặt trước tương tự như nhau về cấu tạo và tính năng sử dụng. Vì vậy, khi tính diện tích lô gia, Chủ đầu tư đã áp dụng nguyên tắc áp dụng pháp luật tương tự để tính diện tích lô gia như cách tính diện tích ban công. Nguyên tắc áp dụng pháp luật tương tự là nguyên tắc áp dụng luật khi có một quan hệ pháp luật dân sự nào đó mà các bên của giao dịch dân sự đó chưa có thỏa thuận, pháp luật không quy định về cách giải quyết, thì trong trường hợp này được áp dụng quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tương tự để giải quyết. Như vậy, với quy định tại Khoản 2, Điều 101 Luật Nhà ở năm 2014 “Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn thì việc Chủ đầu tư xác định cách tính diện tích của lô gia là: đối với mặt giáp thiên nhiên của lô gia thì tính từ mép ngoài là hoàn toàn thỏa đáng và có căn cứ.

Về cách xác định diện tích tường ngăn phòng chức năng trong căn hộ với lô gia

 Khoản 2, Điều 101 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định; Diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư được tính theo kích thước thông thủy bao gồm cả phần  diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia (nếu có)........” Với quy định này, các tường ngăn như mô tả tại điều luật trên được xác định là diện tích nằm trong diện tích sử dụng riêng của chủ sở hữu căn hộ. Do vậy, diện tích sử dụng căn hộ  đã được tính bao gồm cả tường ngăn các phòng trong căn hộ và tường ngăn lô gia.

Nội dung trên của pháp luật đã được các bên trong Hợp đồng mua bán căn hộ hiểu đúng, chính xác và thống nhất trong cách hiểu. Chính vì vậy, các bên đã đưa vào Hợp Đồng khái niệm Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ : “Diện tích sử dụng căn hộ là diện tích sử dụng riêng của căn hộ được bán theo kích thước thông thủy, được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích ban công, logia (nếu có) gắn liền với căn hộ đó..” ( điều 1.8 của Hơp Đồng). Việc thống nhất cách hiểu này về Diên Tích Sử Dụng Căn Hộ nhằm thống nhất cách hiểu về một loạt các nội dung như: (i) xác định được đâu là phần diện tích được bán cho người mua và thuộc phần diện tích sử dụng riêng của người mua, (ii) nó bao gồm những diện tích gì, và (iii) những phần diện tích này được xác định ra sao. 

Ngoài ra, quan điểm của cơ quan quản lý Nhà Nước về vấn đề này cũng đã rất rõ ràng và hoàn toàn đồng nhất với sự thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và người mua về cách tính Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ. Văn bản số: 108/QLN ngày 06/08/2018 của Cục quản lý Nhà - Bộ xây dựng trả lời cho Chủ đầu tư  đã khẳng định “ Theo hồ sơ, bản vẽ kèm theo, tường ngăn giữa lô gia với phòng khách nằm trong căn hộ là diện tích sử dụng riêng và được tính vào diện tích sử dụng căn hộ.

Chính vì vậy, việc Chủ đầu tư khi tính Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng với Logia là hoàn toàn chính xác và có căn cứ. Nếu có quan điểm cho rằng diện tích sử dụng riêng của người mua không bao gồm tường ngăn các phòng bên trong căn hộ với ban công, logia thì đây là một quan điểm hoàn toàn đi ngược lại với thỏa thuận của các bên đã được thể hiện trong Hợp Đồng và đi ngược lại với quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư dự án HD Mon City  đồng ý đo lại diện tích căn hộ

Về cách tính diện tích hộp kỹ thuật

Tại thời điểm thiết kế Toà nhà (năm 2014), Luật Nhà ở 2005 và và Thông tư 03/2014/TT - BXD của Bộ Xây dựng đang có hiệu lực pháp luật. Theo đó,  Bộ Xây dựng đã chỉ rõ: diện tích sàn có hộp kỹ thuật không bao gồm tường xây bao quanh (theo bản vẽ đính kèm Thông tư 03/2014/TT- BXD. Trên cơ sở đó, đơn vi tư vấn thiết kế đã căn cứ đúng theo các quy định mà pháp luật cho phép tại thời điểm đó để thiết kế và tính diện tích hộp kỹ thuật.

Khi tiến hành đo đạc diện tích căn hộ (năm 2017), mặc dù Thông tư 03/2014/TT - BXD của Bộ Xây dựng đã hết hiệu lực nhưng Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng không quy định rõ cách tính diện tích sàn có hộp kỹ thuật. Do đó, đơn vị đo đạc đã thực hiện theo nguyên tắc hài hòa lợi ích của khách hàng và Chủ đầu tư nên đã tính 2/4 diện tích mặt bằng tường xây bao quanh vào diện tích sàn có hộp kỹ thuật.

Riêng đối với những ý kiến của một số cư dân về chiều cao thông thuỷ căn hộ, chủ đầu tư khẳng định xây dựng đúng theo thiết kế đã được các cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt.

Trước nhưng căn cứ pháp lý và ý kiến của cư dân, với tinh thần hợp tác, chia sẻ trong việc giải quyết một số băn khoăn của cư dân, đồng thời xem xét trên cơ sở hài hòa lợi ích của Chủ đầu và Quý cư dân, chủ đầu tư sẽ tiến hành đo bổ sung để xác định nghĩa vụ tài chính giữa các Bên theo các tiêu chí:

Đối với diện tích lô gia: Tính từ điểm giữa mặt bằng gờ tường phía ngoài giáp với thiên nhiên (trung bình diện tích theo cách tính của cư dân và của chủ đầu tư); Đối với diện tích hộp kỹ thuật: Không tính toàn bộ diện tích 4 mặt bằng tường bao hộp kỹ thuật vào diện tích sử dụng riêng; Đối với tường ngăn phòng chức năng trong căn hộ với lô gia: phần diện tích này là diện tích sử dụng riêng và được tính vào diện tích sử dụng căn hộ (theo Văn bản số: 108/QLN ngày 06/08/2018 của Cục quản lý Nhà - Bộ xây dựng trả lời Chủ đầu tư).

Trên cơ sở các tiêu chí này, chủ đầu tư sẽ tiến hành đo đạc lại diện tích (với các căn hộ có yêu cầu) và thực hiện nghĩa vụ tài chính như sau:

Nếu diện tích đo đạc lại chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn không quá 0,5% so với diện tích ghi trong Hợp đồng Mua bán căn hộ thì nghĩa vụ tài chính giữa các bên theo Hợp đồng không thay đổi.

 Nếu diện tích đo đạc lại chênh lệch vượt quá 0,5%  so với diện tích ghi trong Hợp đồng mua bán căn hộ thì: Trường hợp diện tích giảm: Khách hàng sẽ được nhận số tiền tương ứng theo đơn giá (đơn giá được tính sau các chiết khấu nếu có) trong Hợp đồng nhân với phần diện tích chênh lệch so với diện tích ghi trong Hợp đồng mua bán căn hộ; Trường hợp diện tích tăng: Nghĩa vụ tài chính giữa các bên theo Hợp đồng không thay đổi.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận thông tin cư dân có nhu cầu đo đạc lại diện tích căn hộ từ ngày 27/8/2018 đến 15/9/2018, tổ chức đo đạc lại từ ngày 04/9/2018 đến 15/10/2018. Giải quyết các vấn đề tài chính giữa các bên từ ngày 1/10/2018 đến 15/11/20

Nghe lại bản tin kêu gọi cả nước chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979

Ngày 5/3/1979, trong tình thế cấp bách chống quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ra lệnh tổng động viên toàn quân, toàn dân kháng chiến.
2020-02-17 13:19:06

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tặng 30 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tỉnh Vĩnh Long

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Vĩnh Long, ngày 15/2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã trao tặng 1,5 tỷ đồng cho 30 hộ gia đình chính sách để cải tạo, sửa chữa căn nhà của mình.
2020-02-17 10:45:49

Sâu nặng nghĩa tình nơi chiến trường xưa

Cuối năm 2019, các cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam (QTN và CGVN) tại Lào từ nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam cùng hành quân thăm lại chiến trường xưa và tụ họp ở thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng của hai nước. Mỗi cựu QTN và CGVN là cả một “kho ký ức” về tình đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào với những kỷ niệm, ký ức không thể nào quên.
2020-02-17 10:45:30

Cụ ông 90 tuổi bán lạc làm từ thiện

Cứ chập choạng tối, ông Lưu Bình, ở phường Quyết Thắng, TP Kon Tum dắt xe đạp rời khỏi nhà, yên sau chở cái thúng đựng lạc luộc.
2020-02-17 10:38:03

Nữ liệt sỹ Hoàng Thị Hồng Chiêm - Đóa hoa trên đỉnh thiêng Pò Hèn

Hoàng Thị Hồng Chiêm cùng những liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc như tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ hôm nay.
2020-02-17 10:25:59

Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020 trong đó nêu rõ: Chính phủ thống nhất quan điểm chỉ đạo, điều hành là vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV, vừa tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.
2020-02-17 10:20:35
Đang tải...