DIỄN ĐÀN LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH -XÃ HỘI 0243.200.3150 (HN) 0918.161.911 (TP HCM)
Diễn đàn Lao động - Thương binh - Xã hội

Nghệ An: Nông thôn mới đang khởi sắc

10/10/2019 | 19:46:44
HOANHAP.VN - Tính đến thời điểm này, Nghệ An đã có 225 xã/431 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), chiếm 52,20%; cao hơn bình quân cả nước. Số còn lại, có 41 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 9,5%; Có 71 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 16,5%; Có 60 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 13,9%; Không còn xã dưới 5 tiêu chí. Có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM là TP Vinh, thị xã Thái Hoà và huyện Nam Đàn.

Phong trào xây dựng NTM ở Nghệ An tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Người dân đã hiểu rõ quyền lợi của mình và tích cực tham gia phong trào này. Lãnh đạo địa phương đã có kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình.


Khơi dậy nguồn lực từ lòng dân, hàng chục ngàn km giao thông nông thôn ở Nghệ An đã được trải bê tông sạch và đẹp


Hoàn thiện cơ chế

Theo Văn phòng điều phối chương trình NTM của Nghệ An, từ nay đến cuối năm, sẽ có thêm 39 xã và 1 huyện phấn đấu về đích như đã đăng ký. Các xã còn lại, phấn đấu hoàn thiện thêm 1 tiêu chí mới. 25 thôn, bản cũng phấn đấu đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt đề án “Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2017-2020”. Chương trình NTM lấy nòng cốt phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn.

Tuy nhiên, kết quả xây dựng NTM giữa các vùng cho thấy, giữa các huyện trong tỉnh, các xã trong huyện và giữa các ngành chưa đồng đều. Chưa có cơ chế chính sách đặc thù đối với các xã thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu.

Để tiếp tục triển khai chương trình đạt hiệu quả cao, theo ông Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng điều phối chương trình NTM của Nghệ An cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng thông tin về mô hình hiệu quả, những kinh nghiệm, nhân tố điển hình, tích cực trong xây dựng NTM. Kịp thời nhân rộng và phát huy các sáng kiến, kinh nghiệm hay tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong triển khai xây dựng NTM. Tiếp tục tăng cường tham quan, học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương, giới thiệu các mô hình điển hình, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới.
Nét đẹp phổ biến hiện nay khi về thăm làng quê nông thôn ở Nghệ An


Thúc đẩy phong trào xây dựng NTM đi vào chiều sâu, bền vững, theo hướng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí được phê duyệt Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền vận động các xã, bản đã đạt chuẩn NTM, phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã, bản NTM kiểu mẫu và tham gia cuộc thi “Xã nông thôn mới đẹp và bản nông thôn mới đẹp” do tỉnh phát động. Hoàn thành việc đánh giá thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và quản lý quy hoạch chung xây dựng xã NTM theo quy định của Thông tư đã được Bộ xây dựng hướng dẫn. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn. Ưu tiên bố trí ngân sách trung ương và địa phương các cấp và huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện chương trình. Đảm bảo tất cả các xã trên địa bàn được bố trí nguồn lực thực hiện, trong đó ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn và các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019 và ưu tiên bố trí để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tạo nguồn lực tài chính

Theo dự toán, tổng nhu cầu nguồn vốn thực hiện chương trình NTM năm 2019 của Nghệ An cần khoảng 6.681,9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp là 1.388,15 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ bằng xi măng, tiền thưởng là 85 tỷ đồng. Ngân sách các huyện, xã hỗ trợ khoảng 626,9 tỷ đồng. Vốn lồng ghép các chương trình khoảng 417,933 tỷ đồng. Vốn tín dụng khoảng 3.134,5 tỷ đồng.Vốn doanh nghiệp, hợp tác xã khoảng 1.044,8 tỷ đồng, chiếm 15,6%. Vốn nhân dân đóng góp khoảng 696,555 tỷ đồng, chiếm 10,4%. Nâng tổng số nguồn lực giai đoạn 2010-2019 là 56.081,586 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp thực hiện Chương trình 6.553,721 tỷ đồng, chiếm 11,69%; Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án là 10.599,995 tỷ đồng, chiếm 18,9%; Vốn doanh nghiệp là 2.780,667 tỷ đồng, chiếm 4,96%; Vốn tín dụng là 26.937,643 tỷ đồng, chiếm 48,03%; Vốn nhân dân đóng góp là 9.209,56 tỷ đồng, chiếm 16,42% (trong đó: Đóng góp bằng tiền mặt là 6.188,315 tỷ đồng; Huy động được trên 6.376.697 ngày công lao động; Nhân dân đã hiến trên 6.858.208 m2 đất; Đóng góp vật tư, vật liệu, máy móc,… được quy đổi bằng tiền được trên 66,364 tỷ đồng).


Nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại được hình thành từ chương trình Nông thôn mới, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn ở Nghệ An


Tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình phát triển sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao gắn chế biến với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp hiện có; hỗ trợ các HTX thực hiện các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong sản xuất, thương mại các sản phẩm truyền thống, sản phẩm có lợi thế khu vực nông thôn. Đẩy mạnh việc thành lập, củng cố hoạt động của các HTX nông nghiệp gắn với việc hình thành các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Xác định HTX là cầu nối quan trọng trong sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm giữa các Doanh nghiệp và người nông dân.

Tổng hợp các mô hình hiệu quả, các sản phẩm truyền thống, sản phẩm có lợi thế của các địa phương để hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm và nhân rộng các địa phương góp phần thực hiện tốt đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Đẩy mạnh việc đưa cơ giới vào sản xuất, chuyển nhanh sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao, gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chế biến với tiêu thụ sản phẩm, để đạt hiệu quả kinh tế cao.
Chương trình Nông thôn mới đã khơi dậy được nhiều nguồn lực, trong đó có các cá nhân lập nghiệp ở nơi xa có điều kiện kinh tế muốn góp phần giúp quê hương khởi sắc


Lập đề án, xây dựng mô hình sản xuất các loại nông sản chủ lực theo quy trình ứng dụng công nghệ cao, để người dân trong xã thăm quan, học tập, nhân rộng mô hình. Tăng cường và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với tổ chức sản xuất, tạo việc làm, bao tiêu sản phẩm cho các làng nghề.

Các Hội, đoàn thể tiếp tục vận động, hướng dẫn, tổ chức cho mỗi hộ dân tích cực tham gia cải tạo, chỉnh trang nơi ăn, ở văn minh, hợp vệ sinh; xây dựng, sửa sang hàng rào bằng các vật liệu hiện có ở địa phương (hàng rào bằng cây xanh); cải tạo ao, vườn để có cảnh quan đẹp xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới có thu nhập; tự đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước thải khu dân cư.

Nhờ có chính sách và cơ chế tài chính phù hợp và quản lý tốt nên đến nay, nhiều xã NTM đã giải quyết xong các khoản nợ tồn đọng trước đây từ các công trình. Diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao.

Bạn đang đọc bài Nghệ An: Nông thôn mới đang khởi sắc tại chuyên mục Trong nước. Thông tin phản ánh liên hệ đường dây nóng 0822444479 hoặc email dientu.hoanhap@gmail.com

Các tin khác

Vũng Tàu: nhiều điểm ẩn khuất tại dự án Baria Residence

Vũng Tàu: nhiều điểm ẩn khuất tại dự án Baria Residence

HOANHAP.VN - Dạo gần đây, trên các trang wed, mạng xã hội, các trang giao dịch bất động sản quảng cáo rầm rộ về dự án Baria Residence với những lời mời chào thu hút khách hàng đầu tư, tọa lạc tại 3 mặt tiền thuộc Phường Long Tâm, TP Bà Rịa Tỉnh Vũng Tàu.

Động thái của Moody’s với Việt Nam: Hiểu đúng để hành động đúng

Động thái của Moody’s với Việt Nam: Hiểu đúng để hành động đúng

Ngày 9-10 vừa qua, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã ra thông báo đặt mức xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ bằng ngoại tệ hoặc tiền đồng của Chính phủ Việt Nam, hiện ở mức Ba3, vào diện xem xét hạ xuống trong vòng ba tháng tới

“Hành trình SV - OK”

“Hành trình SV - OK”

HOANHAP.VN - Sáng ngày 15/10/2019, tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Cơ sở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tạp chí Thanh niên phối hợp Tổ chức DKT tại Việt Nam, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản...

Hơn 1.800 nghề, công việc liên quan tới quy định nghỉ hưu sớm

Hơn 1.800 nghề, công việc liên quan tới quy định nghỉ hưu sớm

Sau rà soát, Bộ LĐ-TB&XH ước tính có khoảng 1.810 nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đây là một trong những căn cứ áp dụng cho người lao động khi nghỉ hưu trước tuổi quy định. Nội dung trên đang được quy định tại Dự thảo Luật...

Thanh Hóa: Con trai cô “E Ke” là con của cán bộ Huyện Lang Chánh?

Thanh Hóa: Con trai cô “E Ke” là con của cán bộ Huyện Lang Chánh?

HOANHAP.VN - Câu chuyện về cô gái câm, thường gọi là E Ke tại xã Giao Thiện sinh con là có thật. Còn lời đồn thổi, đây là con của ông Hà Văn Việt cán bộ Huyện Lang Chánh thực hư thế nào thì chỉ những người trong cuộc mới biết. Nhưng lương tâm của người đã cùng cô E ke sinh con...

CƠ QUAN NGÔN LUẬN THUỘC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CỦA THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Quyết

Địa chỉ: Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32003150 Fax: 024.32247585

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 93/GP-BTTTT cấp ngày 6/3/2017