Thanh Hoá: Tăng trưởng kinh tế tiếp tục khởi sắc

2018-02-15 11:46:22
HOANHAP.VN - Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do các dự án lớn chậm đưa vào vận hành và chịu thiệt hại lớn trận lũ lịch sử vào tháng 10, song tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hoá năm 2017 vẫn đạt 9,08% và ở mức cao so với bình quân chung cả nước (6,81%) và các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Thu ngân sách đạt mức cao

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2017 của Thanh Hoá ước đạt 9,08%, tuy không đạt kế hoạch (tăng 12%), nhưng là mức tăng trưởng khá cao trong điều kiện dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn chưa có sản phẩm thương mại (tương đương mất khoảng 5 điểm % tăng trưởng). Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành. nông, lâm, thủy sản chiếm 14,2% (giảm 2,2%); công nghiệp - xây dựng chiếm 42,4% (tăng 1,8%); dịch vụ chiếm 39,3% (tăng 0,5%), thuế sản phẩm chiếm 4,1% (giảm 0,1%). GRDP bình quân đầu người ước đạt 1.705 USD, đạt 97,4% kế hoạch. Năm 2017 lần đầu tiên tỉnh Thanh Hoá thu ngân sách đạt kết quả cao nhất với gần 13.200 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 10.744 tỷ đồng, vượt 15,4% dự toán. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.873,8 triệu USD, tăng 10,7% so với cùng; thị trường xuất khẩu được duy trì và mở rộng, nhiều mặt hàng xuất khẩu chính ngạch tăng cao.

Nhà máy LHD Nghi Sơn vốn đầu tư 9 tỷ USD

Hoạt động xúc tiến đầu tư và kinh tế đối ngoại được đẩy mạnh. Nổi bật là Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 với quy mô cấp quốc gia, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 6,3 tỷ USD – nhiều nhất từ trước đến nay. Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án quy mô lớn như: Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Xi măng Long Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn 2. Khởi công các dự án lớn như tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn, Cảng containner Long Sơn... Tiếp tục ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp hiện có. Rà soát, đầu tư kết cấu hạ tầng một số cụm công nghiệp ở các huyện có lợi thế.

Hoạt động du lịch diễn ra sôi động; hạ tầng các khu, điểm du lịch tiếp tục được đầu tư; chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được nâng lên, từng bước làm thay đổi diện mạo du lịch của tỉnh, tạo sức hấp với du khách. Năm 2017 ước đón 7 triệu lượt khách, tăng 11,5% so với cùng kỳ, trong đó có 183 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 18,4%; doanh thu du lịch ước đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 27%.

Tinh thần khởi nghiệp lên cao, năm 2016 thành lập mới được 1.400 doanh nghiệp, so với cùng kỳ tăng 13,5% về số doanh nghiệp và 26,9% về vốn đăng ký. Năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.000 doanh nghiệp, đứng thứ 7 cả nước và gấp 2 lần so với năm 2016 cả về số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Nhiều chính sách mới được ban hành, bổ sung đã cụ thể hóa các chương trình trọng tâm, nhằm thu hút, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương. Hai năm liên tiếp, giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đứng trong top đầu cả nước. Đã tập trung giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở các cấp học. Xã hội hóa lĩnh vực y tế được đẩy mạnh. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 8,43%.

Sản xuất thủy sản tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 4.947 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 159,14 nghìn tấn, vượt 1,1% kế hoạch. Năng lực khai thác xa bờ được nâng lên, toàn tỉnh hiện có 1.780 tàu công suất từ 90 CV trở lên, tăng 140 tàu so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, ước thực hiện năm 2017 có 23 xã và 72 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh là 1 huyện, 203 xã (đạt 35,4%) và 414 thôn, bản; bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã.

Tập trung nguồn lực phát triển KKT Nghi Sơn

Theo số liệu của Ban quản lí KKT Nghi Sơn và các KCN, trong năm 2017 riêng trong khu vực KKT Nghi Sơn đã thu hút mới 23 dự án đầu tư trong nước và 04 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 4.986 tỷ đồng và 2.998,6 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự án đầu tư trong nước và 01 dự án FDI với vốn tăng thêm là 24 tỷ đồng và 0,5 triệu USD. Lũy kế đến nay có 157 dự án đầu tư trong nước và 17 dự án FDI với vốn đăng ký 96.307 tỷ đồng và 12.836 triệu USD; vốn thực hiện đạt 44.387 tỷ đồng và 8.975 triệu USD.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017 vào Thanh Hoá, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 6,3 tỷ USD

Đồng thời tại các KCN khác trên địa bàn Thanh Hóa tình hình thu hút đầu tư cũng có nhiều tích cực, với 36 dự án mới đầu tư trong nước và 03 dự án FDI được cấp phép đầu tư, tổng vốn đăng ký là 3.681 tỷ đồng và 7 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự án FDI với số vốn tăng thêm là 1,15 triệu USD. Lũy kế đến nay có 301 dự án đầu tư trong nước và 18 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 16.461 tỷ đồng và 335,25 triệu USD.

Năm 2017 đã có hơn 70 đoàn nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại KKT Nghi Sơn và các KCN, ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với các Tập đoàn lớn như: Hyosung, Heidelberg, Huyndai Heavy Industry, Ecotech để triển khai các bước tiếp theo; hướng dẫn lập hồ sơ, cấp phép đầu tư cho 66 dự án (ĐTTN: 59; FDI: 07); gia hạn hoàn thành thủ tục hồ sơ đầu tư cho 31 dự án; điều chỉnh tăng vốn 06 dự án.

Cùng với những khởi sắc về thu hút đầu tư, năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn Thanh Hóa được duy trì ổn định và có bước phát triển, giá trị sản xuất và kinh doanh dịch vụ đạt 29.254 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 800 triệu USD; nhập khẩu đạt 563 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 3.876 tỷ đồng; giải quyết việc làm ổn định cho 78.500 lao động với thu nhập bình quân đạt gần 5 triệu đồng/người/tháng (không kể số lao động thời vụ hoặc lao động đi theo các chủ thầu thực hiện thi công các dự án).

Được biết, sang năm 2018 khi các dự án lớn như Lọc hóa dầu, Nhiệt điện Nghi Sơn 2 đưa vào vận hành chính thức, KKT Nghi Sơn và Các KCN sẽ đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Thanh Hóa lên tầm cao mới. Trong đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp dự ước đạt 120.000 tỷ đồng (KKT Nghi Sơn: 105.000 tỷ đồng; các KCN: 15.000 tỷ đồng). Tổng giá trị xuất khẩu đạt 1 tỷ USD (KKT Nghi Sơn: 480 triệu USD; các KCN: 520 triệu USD). Thu ngân sách nhà nước ước đạt 11.000 tỷ đồng (KKT Nghi Sơn: 10.400 tỷ đồng; các KCN: 600 tỷ đồng). Giải quyết việc làm thêm cho khoảng 10.000 người. Thu hút vốn đăng ký đầu tư mới ước đạt khoảng 6.000 tỷ đồng và 500 triệu USD . Huy động khoảng 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh.

Được biết, để đạt được mục tiêu này tỉnh Thanh Hóa cùng các sở, ngành sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư; tăng cường hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời huy động các nguồn lực để phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng KKT, KCN...

Khu kinh tế Nghi Sơn từ khi thành lập (tháng 5 - 2006) đến nay đã có nhiều nhà đầu tư trong, ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Trong đó đó có nhiều dự án lớn như: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (900 triệu USD); Dự án Liên hợp Lọc hóa đầu Nghi Sơn (9 tỷ USD); Dự án Xi măng Công Thanh, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn, Cảng Quốc tế Nghi Sơn…KKT Nghi Sơn đang khơi dậy tiềm năng, thế mạnh và thực sự là cơ hội, điểm đến hấp dẫn, mang lại thành công cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đến nay, riêng KKT này đã thu hút được 163 dự án đầu tư, trong đó: 150 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký khoảng 108.750 tỷ đồng và 13 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký khoảng 12,57 tỷ USD.

 

Lời chia buồn

Lời chia buồn của Ban Biên tập, cán bộ phóng viên, công nhân viên Tạp chí điện tử Hòa Nhập tới ông Đoàn Quỳnh – cán bộ văn phòng đại diện Hải Phòng Tạp chí và gia quyến.
2020-05-30 18:38:49

Tổng công ty 319 - thương hiệu của doanh nghiệp quốc phòng

Ngày 29-5, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì Hội nghị bàn giao chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng), kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 và công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp của Tổng công ty.
2020-05-29 17:10:34

Hạ lãi suất điều hành vốn huy động dịch chuyển kỳ hạn?

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và gây suy thoái kinh tế toàn cầu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có thông báo về giảm lãi suất điều hành, áp dụng từ ngày 13/5/2020. Ngay sau khi hạ lãi suất điều hành thì hầu hết ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh lãi suất huy động giảm theo. Với tỷ suất lợi nhuận từ tiền tiết kiệm không còn cao liệu rằng xu hướng dòng tiền rút khỏi ngân hàng đổ về các kênh đầu tư khác có xảy ra?
2020-05-29 16:59:03

Gold game và ba chữ "T"

Theo lời quảng cáo của Gold game, lợi nhuận của doanh nghiệp này là 35 nghìn tỉ/năm, gấp đôi lợi nhuận của Tập đoàn Vingroup, và giá trị cốt lõi mà Gold game hướng đến có ba chữ "T".
2020-05-29 16:01:40

Trường Tiểu học Phương Liệt: sự trở lại an toàn và tin tưởng

Mặc dù được nghỉ học sau thời gian dài, nhưng các hoạt động của Trường vẫn diễn ra rất nhịp nhàng và hầu như không có sự thay đổi nhiều trong công tác dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường.
2020-05-29 15:43:31

Làm cho Mường Nhé bừng sáng lên

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp tôi vào buổi trưa ngày Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Lâu ngày mới gặp nhau, tôi kể về chuyến đi tri ân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại tỉnh Cao Bằng, được công an tỉnh Cao Bằng nhiệt tình giúp đỡ.
2020-05-29 14:15:19
Đang tải...