Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

2024-04-20 19:27:03 0 Bình luận
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Đại biểu các tầng lớp nhân dân TP Hạ Long chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ TP Hạ Long đã có nhiều cách làm đổi mới,, sáng tạo để đoàn kết, tập hợp, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, văn sĩ, trí thức tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Nổi bật là cuộc vận động:“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng “Xã, phường, thị trấn văn minh”; phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" với kết quả rất thiết thực và hiệu quả như: Huy động các nguồn lực xã hội xóa 2.030 hộ nghèo, cận nghèo, đến hết năm 2023 thành phố không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí của Tỉnh; xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 100% hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn; huy động nhận đỡ đầu 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mất nguồn nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi. Đồng thời đi đầu trong tham gia vận động ủng hộ, giúp đỡ các địa phương trong và ngoài tỉnh xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục thiên tai, bão lũ…

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch UBMT Tổ Quốc tỉnh Quảng Ninh biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ thành phố Hạ Long nhiệm kỳ qua.

 MTTQ thành phố cũng đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa đảng với nhân dân, tuyên truyền vận động Nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác đối ngoại nhân dân được tích cực triển khai. Tổ chức bộ máy, cán bộ MTTQ các cấp trong thành phố tinh gọn, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố tạo nên sức mạnh to lớn góp phần hoàn thành toàn diện và vượt bậc các chỉ tiêu phát triển của thành phố.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Bí thư thành ủy Hạ Long phát biểu tại Đại hội

Phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, trong nhiệm kỳ mới 2024-2029, MTTQ TP Hạ Long tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp với những chỉ tiêu cụ thể: 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; phấn đấu mỗi khu dân cư có ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; phấn đấu xây dựng 150/243 khu dân cư, 15/33 xã, phường không có tội phạm về ma túy, an ninh đảm bảo; 243/243 thôn, khu được lắp camera an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố kiểu mẫu trong phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; giữ vững thành quả giảm nghèo, đến hết nhiệm kỳ không có hộ nghèo, cận nghèo phát sinh; 100% các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trên địa bàn được Ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; phấn đấu hằng năm có trên 98% hộ gia đình đăng ký và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trên 95% khu phố, thôn đạt khu phố, thôn văn hóa và có ít nhất 50% xã, phường trên địa bàn được đánh giá, ghi nhận “Xã, phường kiểu mẫu” theo tiêu chí kiểu mẫu trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Bùi Đức Đoàn, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hạ Long nhiệm kỳ 2019-2024 tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hạ Long nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại đại hội, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của MTTQ TP Hạ Long trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là hai năm liên tiếp (2022, 2023) được đón nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu công tác mặt trận toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh cũng đồng thời yêu cầu MTTQ thành phố Hạ Long tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu xây dựng TP Hạ Long "Kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình", nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; tăng cường nắm bắt cơ sở để thực hiện tốt vai trò đại diện của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân với phương châm “Ở đâu dân cần, ở đó có mặt trận”; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những lợi thế, khó khăn tác động đến phát triển kinh tế - xã hội để triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phù hợp với điều kiện từng địa bàn, từng thời gian theo hướng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thực chất, phù hợp với yêu cầu mới của thành phố.

Các ủy viên MTTQ thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội

Với tinh thần "Đoàn kết, Kỷ cương, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển", phát huy kết quả và thành tích trong nhiệm kỳ qua, Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố Hạ Long lần thứ XX kêu gọi các tầng lớp nhân dân thành phố, các tổ chức thành viên Mặt trận tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình; xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại hội đã tổ chức Hiệp thương cử 75 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 với 23 thành viên chính thức, 2 thành viên dự khuyết.

Đồng chí Bùi Đức Đoàn, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hạ Long nhiệm kỳ 2019-2024 tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hạ Long nhiệm kỳ 2024-2029.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Bài viết được thực hiện theo hoạt động phối hợp, hợp tác tuyên truyền, quảng cáo.

Ý kiến độc giả

0

CLB Tennis báo chí Nghệ An dâng hương Bác Hồ, tặng quà trẻ khuyết tật

Sáng 22/5, câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An (CLB) đã tổ chức dâng hoa, dâng hương Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) và tặng quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Mái ấm Lâm Bích, Tu viện Mến Thánh Giá - Trang Nứa, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).
2024-05-22 16:23:00

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2024-05-22 10:29:48

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2024-05-22 10:21:26

Nghệ An: Xúc động Lễ bàn giao hài cốt anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Lào

Sáng 21/5, tại tỉnh Xiêng Khoảng, đoàn công tác đặc biệt 4 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào) và tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ cầu siêu và bàn giao, di chuyển hài cốt các anh hùng liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về đất mẹ.
2024-05-21 20:22:00

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Chiều 20/5, Quốc hội đã bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2024-05-21 08:51:47

Khai mạc Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía bắc 2024

Ngày 20/5 tại TP Thái Nguyên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức Giải cờ vua người khuyết tật khu vực phía Bắc 2024.
2024-05-20 21:56:00
Đang tải...