Đảng bộ - UBND phường Kỳ Bá (Thái Bình): Nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành

2020-02-25 12:58:03
Chúng tôi đến phường Kỳ Bá -thành phố Thái Bình vào những ngày đầu xuân năm 2020, trong không khí Đảng bộ, nhân dân phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, mừng thắng lợi thực hiện Nghị quyết đại Đảng bộ phường Kỳ Bá lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ  nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân phường cho chúng tôi biết : Đảng bộ và nhân dân phường Kỳ Bá có truyền thống cách mạng, ở thời đại nào cũng có những anh hùng, danh nhân tiêu biểu đai diện cho tinh thần kiên cường, cần cù, sáng tạo, dũng cảm, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, các thế hệ người Kỳ Bá đã không ngại hi sinh, gian khổ, cống hiến, bảo vệ và xây dựng đất nước, làm giầu cho quê hương. Nhiều năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, ( 2015 – 2020) trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ và nhân dân phường Kỳ Bá luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng bộ và nhân phường Kỳ Bá đã tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI : Đạt được những kết quả đáng khích lệ: An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống, vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dân được cải thiện. cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư. Cơ sở vật chất phục vụ cho sự nghiệp giáo dục được Đảng bộ và chính quyền đặc biệt quan tâm. Đội ngũ giáo viên được đào tạo và đào tạo lại đạt chuẩn và trên chuẩn, Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được duy trì, trường mầm non, trường tiểu học, trường Trung học cơ sở, cả ba trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục…Hàng năm các nhà trường đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, được Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng  Giấy khen, Bằng khen, Trường THCS được tặng Cờ thi đua của Chính phủ…Công nghiệp, thương mại – dịch vụ phát triển. Phường khuyến khích các thành phần đầu tư kinh tế mở rộng sản xuất, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các nghề truyền thống như chế biến lương thực, thực phẩm, gia công cơ khí, nghề mộc, sản xuất hàng gia dụng, phát triển kinh tế hộ gia đình...

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Kỳ Bá (Ảnh: Vũ Thị Kiên)

Đảng bộ và Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường sống trong sạch, giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường. xây dựng lực lượng lòng cốt công an, quân sự kết hợp với lực lượng tự quản ở các khu dân cư đủ về số lượng, mạnh về tổ chức, vững vàng về chính trị. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể quần chúng vững mạnh…

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ chiếm  chủ đạo của kinh tế địa phương, phù hợp tiến trình đô thị hóa chung của thành phố. Tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,9%/ năm ( tăng 0,9% /năm so với chỉ tiêu đại hội), giá trị sản xuất gấp 1,7 lần so với năm 2015; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng 14,69%năm; Thương mại – Dịch vụ tăng 10,35%/năm; Nông nghiệp – Thủy sản tăng 1,04%/năm… Cơ cấu kinh tế TTCN – Xây dựng = 41%; Thương mại – Dịch vụ =58,,6%; Nông nghiệp – Thủy sản = 0,4%. Các chỉ tiêu kinh tế so với Nghị quyết Đại hội XI đều đạt và vượt…

Đảng ủy đã ban hành hai Nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tổ chức kiểm tra thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót…Chỉ đạo công tác xây dựng  cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. góp phần tăng cường cơ sở vật chất,  đảm bảo giao thông, cảnh quan đô thị…Chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nếp sống văn hóa ở các khu dân cư, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, các đoàn thể vững mạnh, gắn với mô hình tự quản về ANTT – ATGT – VSMT ở khu dân cư, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý người nước ngoài… đã đạt được những thành tích được các cấp khen thưởng… “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của nhân dân được duy trì thực hiện có  nề nếp. UBND thực hiện tốt các chủ chương , chính sách, pháp luật, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND và nhiệm vụ cấp trên giao…Các đoàn thể: Hội Cựu hiến binh,  Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên CSHCM …hoạt đông tích cực, hiệu quả. Công tác chính trị luôn được coi trọng, Đảng bộ có 1260 đảng viên sinh hoạt 27 chi bộ, công tác kiểm tra giám sát tập trung vào 4 nội dung theo chỉ đạo của các cấp…tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác dân vận….

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ XII phường Kỳ Bá, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiên tiến xuất sắc; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội. Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển: kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, Y tế… thực hiện tốt  chính sách người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội, đầu tư  xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tăng cường các giải pháp, biện pháp quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình đổi mới (Ảnh: Vũ Thị Kiên)

Về kinh tế: Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 12,9%/năm. Duy trì chuẩn quốc gia về Y tế giai đoạn II; ba nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 90% dân số có bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Bố trí cán bộ UBND theo hướng tinh gọn,, đảm bảo sự điều hành tập trung, hoạt động hiệu quả. Củng cố kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ…

Những phẩm chất tốt đẹp của người Thái Bình. Sự nhạy bén, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành của Đảng bộ và UBND phường Kỳ Bá thành phố Thái Bình đã xác định  đúng khâu đột phá trên cơ sở nhận diện tiềm năng thế mạnh của địa phương. Qua đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Kỳ Bá đã tạo nên sắc diện mới cho bức tranh kinh tế - xã hội và diện mạo đô thị, đề từ đó đề ra những giải pháp  thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, tạo sức bật cho Kỳ Bá trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hấp dẫn các nhà đầu tư.

Du khách về với Ký Bá rất tự hào về vùng đất và con người Tái Bình đã làm nên bao kỳ tích. Kỳ Bá đã khoác trên mình tấm áo đa sắc mầu Công – Nông – Thương phát triển, hòa nhịp với bước tiến của cả nước. Trước viễn cảnh ấy, lòng người muốn ngân lên những nét nhạc vui, tự hào: “ Chi Hai năm tấn, Nắng ấm quê hương” , những nét nhạc của một thuở hào hùng thôi thúc Đảng bộ và nhân dân Kỳ Bá tiến nhanh, tiến mạnh xây dựng quê hương giầu, đẹp trên chặng đường hiện đại hóa và hội nhập.

Ngày này 45 năm trước ở CT4/203 (Tiếp theo)

Buổi chiều ngày 4 tháng 4, chúng tôi nhận lệnh hành quân về vị trí mới. Cũng chẳng biết đi đâu, cứ theo xe trước mà thôi. Sau khi qua cầu Nguyễn Hoàng chúng tôi lầm lũi xuyên qua một góc thành phố và rất nhiều làng mạc, gần tối thì bọn tôi tới một căn cứ rất lớn - nghe nói đó là căn cứ của sư đoàn 3 VNCH ở Khánh Sơn (Hòa Khánh).
2020-04-10 09:29:57

Việt Nam chuyển giao 450.000 bộ quần áo bảo hộ giúp Hoa Kỳ chống dịch Covid-19

Ngày 08/04/2020, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam và Chính phủ Việt Nam đã làm việc cùng nhau tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giao nhận và phê duyệt cần thiết để đẩy nhanh việc chuyển giao trang thiết bị bảo hộ cá nhân cho Hoa Kỳ.
2020-04-10 09:21:58

Đoàn thanh niên P. Nguyễn Trung Trực: Hành động đẹp - Ý nghĩa lớn giữa đại dịch Covid-19

Ngày 09/4/2020, Đoàn thanh niên phường Nguyễn Trung Trực (Ba Đình, Hà Nội) đã phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức “Điểm tặng thực phẩm hàng ngày” - “Ai cần cứ đến lấy. Nếu khó khăn hãy lấy 01 gói mỗi ngày” tại Ngã 5 Hàng Than - Hoè Nhai - Nguyễn Trường Tộ.
2020-04-09 21:00:40

Công nghệ là giải pháp then chốt cho định hướng học tập tương lai

Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang là lực đẩy để học trực tuyến tiếp tục phát triển và ước tính sẽ đạt 325 tỷ đô la trên toàn cầu vào năm 2025, bởi nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có sức ép lớn về dân số, kinh tế như Ấn Độ, Philippines, Mexico... coi đây là cơ hội để đuổi kịp và san bằng khoảng cách với các nước phát triển. Trước đòi hỏi của giáo dục hiện đại cũng như dịch Covid-19, nhiều ý kiến cho rằng, nền tảng giảng dạy trực tuyến ở nước ta cần nâng cao hơn nữa mức độ sẵn sàng.
2020-04-09 20:50:20

Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức: Thông tin vui về kết quả lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Chung tay cùng với toàn Đảng, toàn dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã triển khai tích cực, có hiệu quả. Tính từ đầu mùa dịch, Trung tâm đã lấy được 937 mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn huyện.
2020-04-09 19:50:29

Mười ngày quyết tử trên điểm cao 384

Hôm nay, ngày 9/4 ngày mà 48 năm trước (1972) tại Điểm cao 384 xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, 12 cán bộ chiến sỹ Đại đội 62, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng do Chuẩn úy Nguyễn Tiễn Liễu người con của quê hương xã Đồng Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình chỉ huy bắt đầu vào trận quyết tử với một Tiểu đoàn quân Nam Hàn.
2020-04-09 11:03:34
Đang tải...