Đảng ủy Khối DN Đống Đa khảo sát thành lập các tổ chức Đảng ngoài nhà nước ở địa bàn

2024-07-02 16:00:00 0 Bình luận

Tham dự hội nghị có ông Vũ Mạnh Chiến, Quận uỷ viên (Bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa); ông Nguyễn Văn Quang (Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa), ông Hạ Bá Tuấn (Ủy viên Thường vụ Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa) cùng các Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối, các Bí thư cấp ủy, Đảng ủy viên, cấp ủy viên các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa.

Ông Vũ Mạnh Chiến (Bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2024.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Vũ Mạnh Chiến (Bí thư Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa) cho biết 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình kinh tế, xã hội. Song, với sự chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Khối đã phát huy tinh thần “Kết nối - Đồng hành - Hợp tác - Phát triển” thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và đột xuất. Các đơn vị trong Khối tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực tìm kiếm việc làm, ký kết hợp đồng kinh tế, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và của Nhà nước. Các đơn vị trong khối quan tâm chăm lo Tết cho cán bộ, người lao động, bảo đảm mọi gia đình đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ ở các cơ quan, đơn vị dịp Tết Nguyên đán. Nhiều đơn vị tích cực tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong dịch lễ tết, tham gia xây dựng Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhiều nội dung được đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ khối.

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, UBKT Đảng ủy triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành làm việc theo Quy chế, duy trì giao ban Bí thư các chi bộ trực thuộc. Xây dựng nghị quyết lãnh đạo; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết theo quy định.

Đảng ủy đã tổ chức học tập Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ quận Đống Đa tiên phong, gương mẫu trong việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong giai đoạn hiện nay” và tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh hội nghị.

Đảng ủy đã tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024. Sau gần 2 tháng triển khai Đảng ủy Khối đã thu được 157 bài dự thi từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc, qua thẩm định, lựa chọn được 35 bài đạt yêu cầu và gửi dự thi cấp Quận. Ban Thường vụ Quận ủy trao khen thưởng cho 11 tác phẩm đạt giải (trong tổng số 35 bài gửi dự thi cấp Quận) đạt giải cao (trong đó có 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 0=2 giải khuyến khích ở thể loại tạp chí in và tạp chí điện tử). Đảng ủy Khối vinh dự là một trong 10 tập thể có thành tích tốt trong phát động và triển khai cuộc thi được Ban Thường vụ Quận ủy khen thưởng.

Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 11-ĐA ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy HN về “ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong tình hình mới”. Đảng ủy khen thưởng 8 tập thể và đề xuất Quận khen tập thể có thành tích xuất sắc. Đảng ủy Khối vinh dự là một trong các tập thể có thành tích tốt trong  thực hiện Đề án 11-ĐA được Ban Thường vụ Quận ủy khen thưởng.

Tính đến tháng 6 năm 2024 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã khảo sát và thành lập mới đươc 3 chi bộ trực thuộc, đến nay tổng số tổ chức trực thuộc khối là 113 đơn vị; Thành lập 3 tiểu ban Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ Khối; Tiếp tục triển khai và sử dụng hiệu quả phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ Khối; Tiếp tục xây dựng 2 Đề án công tác năm 2024, Tổ chức 6 Kỳ họp Ban Chấp hànhthường xuyên và 1 kỳ chuyên đề.

Mặc dù còn gặp nhiều khóa khăn, thách thức, tuy nhiên vượt lên khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra giám sát, công tác văn phòng, công tác vận động quần chúng tiếp tục được triển khai tích cực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy khối còn một số tồn tại, hạn chế như việc tổ chức duy trì sinh hoạt đảng tại một số chi bộ còn chưa được thực hiện tốt. Việc quản lý hệ thống sổ sách ghi Nghị quyết chi bộ và quản lý thu, nộp đảng phí có một số đơn vị thực hiện chưa đúng hướng dẫn; một số chi bộ chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển Đảng; một số chi bộ thực hiện công tác báo cáo tháng chưa đúng yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Quang (Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa).

6 tháng cuối năm 2024, là thời điểm quan trọng triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Quận tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy; tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024. Với khối lượng công việc cần triển khai lớn, để hoàn thành thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Doanh nghiệp, hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người lao động. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện như sau:

1. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Quận lần thứ II và Nghị quyết các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện hiệu quả 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII và 7 Chương trình công tác của Quận ủy đã đề ra. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, số 25-CT/TU, số 30-CT/TU của Thành ủy.

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2027. Đại hội Đảng bộ Khối quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục thực hiện tốt và tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố, Quận theo đúng quy định.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác định hướng dư luận người lao động, nhất là những đơn vị tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn của Thủ đô và Đất nước: tuyên truyền 77 Ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2024; 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) ...gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

4. Thường trực Đảng ủy và UBKT Đảng ủy khối tiếp tục thực hiện kế hoạch về công tác kiểm tra giám sát năm 2024.

5. Tiếp tục khảo sát thành lập các tổ chức đảng ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn.

6. Tổ chức trao Huy hiệu đảng đợt 2/9, 7/11/2024. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới.

7. Đôn đốc các chi bộ trực thuộc duy trì sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo đúng quy định của Đảng. Các chi bộ thực hiện việc ghi chép nội dung họp vào sổ nghị quyết đã được cấp phát.

8. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định 58 về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

9. Cấp ủy các chi bộ làm tốt công tác quản lý đảng viên; rà soát, làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức theo đúng quy định, chuyển sinh hoạt đảng kịp thời cho đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác sang đơn vị mới.

10. Sơ kết 9 tháng, tổng kết công tác năm 2024. Đánh giá phân loại cá nhân, tập thể năm 2024.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quang (Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa) trình bày sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và tập huấn công tác Đảng năm 2024.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc bị bắt

Ngày 22-7, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
2024-07-22 19:05:00

Tạp chí Đời sống và Pháp luật thành lập văn phòng đại diện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Trụ sở Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đặt tại số 9 Chế Lan Viên, phường Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
2024-07-22 19:00:00

Trực Ninh (Nam Định): 4.659 đối tượng người có công, thân nhân liệt sỹ được tặng quà

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huyện Trực Ninh (Nam Định) tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2024). Nổi bật nhất là tổ chức trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện đến tận tay các đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ.
2024-07-22 15:59:00

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7h ngày 25/7/2024.
2024-07-20 18:10:00

HTX đũa gỗ Quảng Thuỷ quảng bá ra bạn bè quốc tế

Đũa gỗ Quảng Thuỷ mang nét văn hóa truyền thống cũng như tôn vinh vẻ đẹp của dòng sản phẩm thủ công cao cấp. Chọn lựa một bộ đũa gỗ Quảng Thuỷ phù hợp để bạn có thể tận hưởng bữa cơm trọn vẹn, ý nghĩa hơn bên gia đình.
2024-07-20 17:00:00

Những hình ảnh kỷ niệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, người dân Quảng Bình

Chính quyền và người dân Quảng Bình dành nhiều tình cảm yêu mến và bày tỏ niềm tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2024-07-20 11:00:00
Đang tải...