Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần II

2023-03-14 11:05:00
Tại Hà Nội, ngày 14/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ II và sơ kết 2 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị ngày 18/5/2021, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Dự hội nghị và điều hành hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp; đồng chí  Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa cùng các bí thư chi bộ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận và các cán bộ của Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa.

Đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp điều hành Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh Nghiệp quận Đống Đa:

Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa là đảng bộ trực thuộc Quận ủy Đống Đa, đến tháng 02/2023 Đảng bộ có 108 tổ chức đảng trực thuộc (trong đó có 107 chi bộ, 1 Đảng bộ bộ phận) với 1085 đảng viên. Trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài khu vực Nhà nước, đa dạng về các loại hình như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, các hợp tác xã, bệnh viện, trường học, viện - cơ quan nghiên cứu, hội, hiệp hội, tạp chí.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ phối hợp với Ban lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh: Đảng ủy Khối đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực, đã làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức đảng tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực tham gia bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chấp hành các quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ.  

Kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng:

Đảng ủy khối đã tăng cường đổi mới nội dung, nâng cao tính chiến đấu và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các đơn vị, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn của Quận, Thủ đô và đất nước gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Quang - đọc báo cáo sơ kết tại hội nghị

Thực hiện kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Xây dựng các Kế hoạch hàng năm như kế hoạch kiểm tra giám sát, kế hoạch thi đua khen thưởng, các kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết, các chuyên đề của cấp trên cơ sở và cơ sở. Triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, chú trọng lựa chọn những chủ doanh nghiệp tâm huyết, có nguyện vọng để kết nạp vào Đảng; quan tâm chỉ đạo, có những giải pháp cụ thể để củng cố các tổ chức đảng đang gặp khó khăn, yếu kém. Đặc biệt trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ thông qua việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm quản lý đảng viên và người lao động trong thời gian làm việc luân phiên, giãn cách… bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quận và Thành phố.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, để đạt được kết quả trong thực hiện Công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy khối đã tham mưu, xây dựng các chuyên đề, đề án để triển khai, làm tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tiêu biểu như các Đề án:

(1) “Nâng cao vị trí, chất lượng của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa trong giai đoạn 2020-2025”;

(2) “Xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa, giai đoạn 2020-2025”;

(3) “Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2025”;

(4) “Nâng cao công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

(5) “Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa”

(6) “Tăng cường công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đảng viên  tuyên truyền vận động kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng trong các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa” .

Thực hiện tốt công tác Dân vận trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ. Chỉ đạo các Chi bộ phối hợp tốt với Ban lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền tốt để cán bộ Đảng viên và người lao động chấp hành nghiêm mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng ủy Khối đã xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đồng thời thường xuyên rà soát chức năng của các cấp ủy trực thuộc, xây dựng các quy chế phối hợp giải quyết các công việc liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sâu sát cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối.

Hội nghị cũng thông qua phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết nhệm kỳ

1. Các đơn vị trong khối tiếp tục đoàn kết nội bộ khắc phục khó khăn, thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động và cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công nhân bảo đảm phục vụ công tác chuyên môn phù hợp với thời kỳ đổi mới. Tiếp tục quan tâm tới hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp.

2. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Đảng ủy, cấp ủy chi bộ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với chương tình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3. Thực hiện tốt công tác thi đua, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Thủ đô Hà Nội và của quận Đống Đa. Chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng.

4. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Quy định số 09 – QĐ/TU ngày 24/10/2022 của Thành ủy Hà Nội “ Quy định  một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội”.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Đống Đa cử  các quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp Đảng và cử đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng.

Tổ chức tốt lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đủ tiêu chuẩn.

5. Phối hợp với Ban Tổ chức và Đảng ủy các phường hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành lập các tổ chức Đảng do Thành ủy giao. Tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 Quận ủy, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị

6. Thực hiện việc phân loại đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm, đánh giá phân loại tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo quản lý năm . Tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối theo đúng kế hoạch và thời gian.

7. Đảng ủy Khối và UBKT Đảng ủy Khối xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch kiểm tra giám sát .

8. Làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng, cán bộ đảng viên, nhân viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại nơi làm việc và nơi cư trú..

9. Làm tốt công tác văn phòng cấp ủy. Thu nộp đảng phí theo đúng quy định.

10. Chi đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Đảng, Quy chế làm việc của đơn vị; duy trì sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo đúng quy định của Đảng, Quy chế làm việc của đơn vị. Các chi bộ thực hiện việc ghi chép nội dung họp vào sổ nghị quyết đã được cấp phát.

11. Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 -2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Hội nghị, Các cơ sở Đảng trực thuộc và các cá nhân thuộc chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối trao tặng giấy khen.

Các cơ sở đảng trực thuộc được trao khen thưởng của Đảng ủy Khối

Các cá nhân được Đảng ủy Khối tặng giấy khen

Tạp chí điện tử Hoà Nhập liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc.

Văn Phú-Invest phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu ý nghĩa

Ngày 25/3/2023 vừa qua, Văn Phú - Invest đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo tại dự án The Terra - An Hưng, Hà Đông với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên, thu về 300 đơn vị máu.
2023-03-29 12:51:31

Giải Futsal HDBank 2023: Thay đổi “lịch sử” của giải Futsal VĐQG

Năm thứ 7 đồng hành cùng mùa giải Futsal 2023, HDBank đã ghi dấu ấn nơi người hâm mộ với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn. Đặc biệt, giải Futsal Vô địch Quốc gia (VĐQG) 2023 và giải Futsal Cúp Quốc gia 2023 gây ấn tượng với những thay đổi mang tính bước ngoặt trong lịch sử tổ chức môn bóng đá trong nhà tại Việt Nam.
2023-03-29 12:41:09

Hà Nội: Huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận vào năm 2023-2024

Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định đến năm 2025, thành phố phấn đấu đưa 5 huyện thành quận. Căn cứ kết quả rà soát đánh giá, trên cơ sở của các địa phương, tập trung chỉ đạo đưa hai huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận vào năm 2023-2024.
2023-03-29 08:00:00

Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 47 năm xây dựng và phát triển

Tối 28/3, nhân kỷ niệm 47 năm xây dựng và phát triển (28/3/1976 – 28/3/2023), Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hợp mặt với chủ đề “TNXP đồng đội một thời và mãi mãi”.
2023-03-28 23:19:30

Yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác tôn giáo của MTTQ VN huyện Quỳnh Lưu hiện nay

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Quỳnh Lưu và các tổ chức thành viên đã cơ bản thực hiện tốt vai trò đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy các giá trị và nguồn lực của tôn giáo đóng góp vào xây dựng và phát triển huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.
2023-03-28 20:35:50

Thủ tướng chỉ đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy và tháo gỡ thị trường BĐS

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 178/TTg-CN ngày 27/3/2023 về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản.
2023-03-28 18:08:14
Đang tải...