Điểm sáng: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình tiếp sức cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

2020-12-21 20:21:04
Cuối năm 2005, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Phần thưởng cao quý này đã ghi nhận những đóng góp tích cực của ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, công tác quản lý, điều hành, y tế, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

   Thành lập năm 1960, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình đã trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành. Là cơ quan quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ, trong nhiều năm qua, Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản có ý nghĩa đối với sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ của địa phương. Trong đó có những đề án quan trọng như: Định hướng chiến lược phát triển khoa học - công nghệ; chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thái Bình; chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 ( khóa IX) về phát triển khoa học - công nghệ; chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn...Những văn bản trên đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò vị trí của khoa học - công nghệ, trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, thúc đẩy hoạt động này sâu rộng trong mỗi đơn vị. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch khoa học - công nghệ của tỉnh đã được đổi mới theo tinh thần của Luật khoa học và công nghệ.

Những thay đổi tích cực

     Trao đổi với phóng viên, năm 2020, Lãnh đạo Sở đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; chủ động nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành về những vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm và triển khai các hoạt động của ngành theo đúng định hướng của Nhà nước và của tỉnh.Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Năm 2020, lãnh đạo Sở đã tập trung quán triệt, tích cực tổ chức triển khai thực hiện nhiều Nghị quyết quan trọng của Đảng; triển khai các chương trình công tác, kế hoạch công tác và những chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác; xây dựng cơ quan ngày càng đoàn kết, phát triển vững mạnh.

Trụ sở: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình                Ảnh: Vũ Thị Kiên

Đã tổ chức kịp thời các hội nghị quán triệt các Nghị quyết, kết luận chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XII; Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành để hoạt động phát triển khoa học và công nghệ ở địa phương. Tuyển chọn nhiều giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao có triển vọng và dự kiến đưa vào sản xuất như:  Giống lúa TH 6-6; Phúc thái 168; Giống cây rau màu mới như : Giống khoai tây Hà Lan, lạc CNC...Nhiều mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã và đang được xây dựng như: Mô hình sản xuất cây măng tây triển khai tại huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình; mô hình sản xuất lúa lai hai dòng TH6-6 có năng suất, chất lượng cao, phục vụ cho phát triển gạo hàng hóa tại các huyện trên địa bàn tỉnh; mô hình áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất đậu tương từ khâu làm đất, gieo hạt đến thu hoạch tại huyện Hưng Hà; mô hình trình diễn giống dưa lê ( Kim Bạch và Cẩm Châu) theo hướng VietGAP; mô hình sản xuất bí đá trái dài, mướp đắng xanh tại Thái Bình...

        Kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi , nuôi tròng thủy hải sản đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, điển hình như: Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chuối Hoa Channa maculate (  Lacèpède, 1802); Nghiên cứu ứng dụng nguồn gen mới để tạo đàn bê lai cao sản ( bò cái nền lai Zebu của địa phương với bò đực Wagyu và Red Angus) nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Thái Bình; Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh sản tiên tiến nhân giống gà Tò và xây dựng mô hình nuôi gà Tò thương phẩm theo hướng VietGAHP; Mô hình sử dụng một số thảo dược trong chăn nuôi lợn thương phẩm tại tỉnh Thái Bình; mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường trong chăn nuôi châu, bò thương phẩm trên địa bàn; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus vannamei) bằng công nghệ Biofloc tại Thái Đô huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình...Các mô hình triển khai bước đầu đã đạt những kết quả tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường nông thôn.

       Trong lĩnh vực Y tế  đã có những đóng góp tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Với sự trợ giúp của các trang thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại, nhiều kỹ thuật mới đã được ứng dụng vào công tác khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, sản xuất dược phẩm, vật tư y tế...Với nghiên cứu xác định tỷ lệ đột biến gen KRAS, BRAF; đối chiếu với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và xây dựng phác đồ điều trị bệnh ung thư đại trực tràng tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, lần đầu tiên một kỹ thuật y học chuyên sâu, hiện đại được thực hiện đối với bệnh nhân ung thư đại trực tràng tại Thái Bình. Kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần khảo sát được tỷ lệ đột biến gen KRAS, BRAF ở bệnh viện ung thư đại trực tràng, điều trị tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, giúp các bác sỹ lựa chọn được phác đồ điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho bệnh nhân.

        Kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn, đã cung cấp các luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn phong phú cho phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương. Một số nghiên cứu nổi bật đang được triển khai: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quân sự cấp huyện tỉnh Thái Bình. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát huy nhân rộng mô hình điển hình “ Dân vận khéo” góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nâng cao ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Nghiên cứu , đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025; Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống văn bia khắc hán nôm trên bia các di tích lịch sử ở huyện Đông Hưng và Kiến Xương tỉnh Thái Bình; Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tại Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025...

        Hướng dẫn 112 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về sở hữu công nghiệp, thành lập các hội đồng xét đợt 1 năm 2020 công nhận 81 sáng kiến cấp tỉnh cho ngành giáo dục và đào tạo và một số sáng kiến các lĩnh vực khác...Hướng dẫn các đơn vị  sử dụng thiết bị X- Quang y tế trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó sự cố an toàn bức xạ...38/38 cơ sở ( đạt 100%) đều đủ điều kiện an toàn để được cấp phép hoạt động.

       Tiếp tục triển khai các chương trình, nội dung hợp tác với các cơ quan Trung ương ( Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ) và địa phương ( Trường Đại học Thái Bình, Trường Đại học Y Dược Thái Bình) nhằm thúc đẩy KH&CN của tỉnh phát triển.

       Những thành tích cúa Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ là việc ứng dụng các thành tựu khoa học để đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp có sản phẩm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và châu Âu, nhiều sản phẩm sản xuất trong tỉnh được nhận giải vàng danh hiệu “ Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Nhiều doanh nghiệp áp dụng công nghệ mã số, mã vạch cho các loại sản phẩm hàng hóa... góp phần khẳng định chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

     Ngành đã tập trung triển khai chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ - thông tin vào công tác quản lý, điều hành trong các cơ quan quản lý, tăng cường nguồn nhân lực và hình thành một số trung tâm công nghệ thông tin của tỉnh. Bên cạnh đó, lĩnh vực y tế, bảo vệ môi trường được ứng dụng nhiều thành tựu tiên tiến, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt môi trường chăn nuôi và rác thải sinh hoạt ở nhiều huyện, thành phố được xử lý làm sạch nhờ công nghệ BIOGAS và công nghệ vi sinh vật hữu hiệu ( EM). Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, ngành đã xây dựng một số đề án có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn phục vụ cho công tác xây dựng Đảng, đồng thời điều tra, đánh giá thực trạng, tiềm lực khoa học - công nghệ của tỉnh, đề xuất giải pháp phát triển.

     Với sự tham gia vào mọi mặt của đời sống, nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, công tác quản lý, điều hành, Y tế, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.  Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình đã tạo ra những chuyển biến to lớn tiếp sức cho kinh tế Thái Binh ngày càng tăng trưởng hướng đến sự phát triển ổn định và bền vững.

Nữ lãnh đạo Nguyễn Tri Nhã Mai: Trân trọng những giá trị trao đi

Với vai trò là CEO Nha Khoa Tân Định và chủ tịch Câu lạc bộ WLIN Lotus, nữ lãnh đạo Nguyễn Tri Nhã Mai đã được trao tặng giải thưởng danh giá: Top 100 Phong cách Doanh Nhân - Người tiên phong 2021- 2022, đây là giải thưởng vinh danh những doanh nhân có mô hình kinh doanh tiên phong, nổi bật trong từng lĩnh vực, ngành nghề, thân thiện với môi trường, xây dựng thương hiệu cá nhân tốt, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
2022-01-27 13:05:00

Đền Trần (Nam Định): Tổ chức lễ thường niên hàng năm đón chào Tết Nhâm Dần 2022

Sáng 27/1, tại đền Trần thuộc tỉnh Nam Định đã diễn ra lễ thượng cờ, lễ thường niên hàng năm để chuẩn bị chào đón năm mới, Tết Nhâm Dần 2022.
2022-01-27 12:27:15

Vibook - Mạng xã hội kinh doanh tích hợp nhiều tiện ích

Vibook - Mạng xã hội kinh doanh “made in Việt Nam” đầu tiên, là môi trường tạo ra sự kết nối giao thương vô giới hạn, ai ai cũng có thể làm việc để cùng tạo ra lợi nhuận. Với Vibook, doanh nghiệp sẽ tận dụng được nền tảng công nghệ để tiết kiệm các loại chi phí, tăng doanh thu và tăng lợi nhuận.
2022-01-27 11:15:01

Quế Võ - Bắc Ninh: Bị kỷ luật về Đảng vẫn trúng cử HĐND và giữ chức vụ Chủ tịch Xã

Vừa qua, Tạp chí Điện tử Hòa nhập có nhận được Đơn Đề nghị, ký ngày 11/11/2021 (kèm theo hồ sơ) của cựu chiến binh Nguyễn Bá Bắng ở thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh phản ánh về việc ông Hoàng Ngọc Phà, Chủ tịch UBND xã Ngọc Xá đã đã có nhiều vi phạm và bị kỷ luật về Đảng mà vẫn được bầu vào HĐND và giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Ngọc Xá.
2022-01-27 11:01:02

Họ Nguyễn Đức – Dòng họ tiêu biểu mang đậm hồn người xứ Kinh Bắc

Bắc Ninh được biết đến với địa danh Kinh Bắc, vùng đất địa linh nhân kiệt giàu truyền thống văn hiến, khoa bảng và là nơi khai mở nền văn minh của người Việt cổ. Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, quân và dân Bắc Ninh đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của cả dân tộc. Cùng với đó, những giá trị về lịch sử, văn hóa, tâm linh; những võ công kiệt suất, mưu lược tài ba đã để lại dấu ấn riêng cho miền đất này và cho cả dòng tộc quê hương. Mộc mạc mà đầy trang nghiêm ẩn mình trên mảnh đất xã Chi Lăng (huyện Quế Võ), Lăng và Nhà thờ họ Nguyễn Đức vẫn đã và đang được dân gian truyền tụng muôn đời.
2022-01-27 10:04:47

SHB đồng hành chia sẻ cùng khách hàng và cộng đồng, không ngừng gia tăng lợi ích cho cổ đông

Năm 2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, phí cho hàng trăm nghìn khách hàng và rất nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực cùng cả nước chống dịch. Đồng thời, SHB có một năm kinh doanh hiệu quả và đầy ấn tượng.
2022-01-26 18:17:57
Đang tải...