Hà Nội: Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2024

2024-06-11 15:58:33 0 Bình luận
Ngày 11/6 tại quận Tây Hồ, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước năm 2024.

Phát biểu tại buổi tập huấn bà Trần Thị Vân Anh - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, đồng thời với mong muốn tiếp tục được cập nhập thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia triển khai trực tiếp trong công tác quản lý, xây dựng và thực hiện quy ước hương ước tại cơ sở, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước năm 2024 tại Trung tâm Văn hó a Thể thao quận Tây Hồ.


Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Hương ước đã tồn tại khá lâu dài và có những bước phát triển thăng trầm trong đời sống xã hội của nước ta từ xưa đến nay.

việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trong thời gian qua đã đem lại những kết quả thiết thực đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, góp phần đưa pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; giữ gìn, phát huy truyền thống tập quán tốt đẹp ở cơ sở; bài trừ các hủ tục lạc hậu; hình thành giá trị chuẩn mực xã hội phù hợp với truyền thống, bản sắc của địa phương; phát huy và mở rộng dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn minh, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Hội nghị là cơ hội để các đại biểu cập nhật với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, được tiếp cận với những nội dung mang tính chuyên sâu kết hợp với kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn của đồng chí giảng viên. 

Do đó bà Trần Thị Vân Anh mong muốn các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ giành thời gian tập trung lắng nghe đầy đủ các nội dung trình bày của các báo cáo viên; tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần thật sự cầu thị, nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ để sau khi Hội nghị kết thúc, mỗi đại biểu có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt tại Hội nghị này vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm triển khai có hiệu quả nhất công tác xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước ở địa phương.


Quang cảnh buổi tập huấn 

Bà Bùi Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết: Hương ước, Quy ước đi vào cuộc sống như nét đẹp văn hóa truyền thống ở làng xã, khu dân cư, góp phần xây dựng tình lãng nghĩa xóm, nếp sống văn minh, thanh lịch, dần hình thành nếp sống văn hóa mới, đóng góp hiệu quả thiết thực đối với công tác quản lý tại cộng đồng, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, hướng dẫn của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, sự chỉ đạo thường xuyên của Quận ủy - HĐND quận, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền cơ sở và đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ của người dân, việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước các tổ dân phố trên địa bàn quận Tây Hồ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, Ban Dân vận Quận ủy - cơ quan Thường trực BCĐ quy chế dân chủ quận đã tham mưu giúp cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó có nội dung về thực hiện quy ước tổ dân phố. UBND quận xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận chính quyền, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc xây dựng, thực hiện quy ước tổ dân phố.

Ban Dân vận Quận uỷ cùng Uỷ ban MTTQ quận thường xuyên phối hợp với UBND Quận trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sátthực hiện. Việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được triển khai gắn với việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn “Đô thị văn minh”, gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở phường, phát triển KT - XH, giữ gìn ANCT, TTATXH và VSMT ở cơ sở.

UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo phòng VHTT, Tư pháp tham mưu ban hành các văn bản cụ thể chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát việc xây dựng và thực hiện quy ước tổ dân phố tại 108 tổ dân phố. UBND 8 phường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo và hướng dẫn các tổ dân phố xây dựng nội dung quy ước lồng ghép các quy định của pháp luật và những phong tục, tập quán, nếp sống tốt đẹp của địa phương. Nội dung bản quy ước của tổ dân phố được niêm yết công khai tại nhà sinh hoạt cộng đồng và họp xin ý kiến nhân dân theo đúng hướng dẫn, được nhân dân đồng tình ủng hộ, thể hiện tính dân chủ cao…


Đại diện lãnh đạo khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội chia sẻ tại Hội nghị tập huấn 

Chia sẻ tại Hội nghị ông Nguyễn Hữu Chí – Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố số 1 Phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết: Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND phường luôn quan tâm đến công tác xây dựng quy ước của khu dân cư, tổ dân phố. Trước năm 2019, trên địa bàn phường có tổ dân phố số 28 là tổ dân phố dầu tiên xây dựng quy ước của tổ và UBND phường hoàn thiện hồ sơ báo cáo về UBND quận xin xét duyệt, công nhận. Sau đó, UBND phường chỉ đạo bộ phận Tư pháp và Văn hóa thông tin phối hợp với MTTQ phường nghiên cứu các văn bản, quy định của pháp luật và hướng dẫn các tổ dân phố trên địa bàn xây dựng quy ước của tổ theo đúng quy trình. Đến cuối năm 2019, thực hiện chủ trương sắp xếp lại các tổ dân phố, phường Hàng Bạc còn lại 5 Tổ dân phố.

Thực hiện Nghị định 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. UBND Phường Hàng Bạc đã xây dựng Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND phường Hàng Bạc về Xây dựng, triển khai Quy ước của cộng đồng dân cư. Đến nay 05/05 tổ dân phố đã hoàn thành xây dựng Quy ước của cộng đồng dân cư theo

Tổ trưởng Tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ soạn thảo Quy ước tổ chức lấy ý kiến của hộ gia đình, công dân cư trú tại địa bàn về dự thảo Quy ước bằng hình thức Thông tin trên nhóm Zalo, nhóm mạng xây dựng của Tổ dân phố; Tổng hợp ý kiến, lựa chọn nội dung ý kiến để bổ sung điều chỉnh dự thảo Quy ước; thông qua đội ngũ CBCS, cấp uỷ Chi bộ lấy ý kiến.

Nhìn chung, nội dung Quy ước của các tổ dân phố đã đề ra được các quy định cùng các biện pháp, phương thức phù hợp với đặc thù của từng tổ dân phố, dựa trên phong tục tập quản, đảm bảo có tính kế thừa có chọn lọc các nội dung quy ước đã có. Đồng thời, Quy ước giúp cho người dân cùng tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm và phát huy quyền tự do, dân chủ; động viên và tạo điều kiện phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, Trật tự đô thị. Phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn; xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp dỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, nâng cao dời sống; khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời; dây mạnh hướng nghiệp...

Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, ăn, ở, đi lại, việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng hạnh phúc gia đình; phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc bị bắt

Ngày 22-7, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
2024-07-22 19:05:00

Tạp chí Đời sống và Pháp luật thành lập văn phòng đại diện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Trụ sở Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đặt tại số 9 Chế Lan Viên, phường Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
2024-07-22 19:00:00

Trực Ninh (Nam Định): 4.659 đối tượng người có công, thân nhân liệt sỹ được tặng quà

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huyện Trực Ninh (Nam Định) tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2024). Nổi bật nhất là tổ chức trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện đến tận tay các đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ.
2024-07-22 15:59:00

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7h ngày 25/7/2024.
2024-07-20 18:10:00

HTX đũa gỗ Quảng Thuỷ quảng bá ra bạn bè quốc tế

Đũa gỗ Quảng Thuỷ mang nét văn hóa truyền thống cũng như tôn vinh vẻ đẹp của dòng sản phẩm thủ công cao cấp. Chọn lựa một bộ đũa gỗ Quảng Thuỷ phù hợp để bạn có thể tận hưởng bữa cơm trọn vẹn, ý nghĩa hơn bên gia đình.
2024-07-20 17:00:00

Những hình ảnh kỷ niệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, người dân Quảng Bình

Chính quyền và người dân Quảng Bình dành nhiều tình cảm yêu mến và bày tỏ niềm tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2024-07-20 11:00:00
Đang tải...