Hải Phòng: Đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2022

2022-12-05 14:21:41
Đầu tháng 12, Thành ủy Hải Phòng tiến hành phiên họp thứ 10 tổng kết nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Hội nghị ghi nhận công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết các cấp của Đảng; Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng kịp thời thông tin báo chí và dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân; Công tác quy hoạch, kiện toàn, bổ sung, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được thực hiện bài bản, không bỏ sót đối tượng, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng thẩm quyền, không có biểu hiện chạy chức, chạy quyền. Việc luân chuyển, điều động cán bộ trẻ về địa phương tiếp tục nhận được sự đồng thuận cao;

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ngày càng chủ động; Công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố, bảo đảm kịp thời, công tâm, khách quan, được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; Công tác dân vận được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng cụ thể, lượng hóa, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt hiệu quả thiết thực; giải quyết, khắc phục tồn tại, hạn chế của công tác tôn giáo;

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị đề ra, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp, đa dạng trong tổ chức, tuyên truyền, góp phần huy động sức mạnh tổng lực của khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Hình ảnh tại hội nghị.

Năm 2022, Đảng bộ kết nạp mới từ 4.000 - 4.100 đảng viên; thành lập 44 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân; Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra chuyên đề 20 - 25 lượt tổ chức đảng, 20 - 25 đảng viên, trong đó có cấp ủy viên cùng cấp; giám sát chuyên đề 10 - 12 tổ chức đảng, 7 - 10 đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp; 100% các xã, phường có mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai xây dựng các mô hình: xã nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị; 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo quy định; Các quận, huyện đăng ký đất đai cho tối thiểu 50% số cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất; đạt tối thiểu 20% cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên tổng số 239 cơ sở tôn giáo.

Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tiếp tục tập trung cao, quyết liệt chỉ đạo, tăng tốc triển khai các giải pháp thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động trong đó trọng tâm là cụ thể hoá các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV, gắn với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII đảm bảo thiết thực, hiệu quả và sát hợp với thực tế từng ngành, địa phương, đơn vị.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong toàn Đảng bộ thành phố; nghiên cứu, rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ, các chương trình, kế hoạch công tác, Quy chế làm việc để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Tiếp tục đổi mới công tác lý luận chính trị và lịch sử đảng; coi trọng định hướng công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại; làm tốt định hướng công tác văn hóa văn nghệ, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, dư luận xã hội;

Triển khai hiệu quả, cụ thể hoá các chủ trương, định hướng về công tác cán bộ của Trung ương Đảng gắn với việc rà soát, điều chỉnh, sửa đổi các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Thành uỷ; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên;

Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, quy chế phù hợp với các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát;

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đẩy mạnh xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính, tham nhũng theo quy định của Đảng, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm;

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, bám sát và thực hiện chủ đề năm, các nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị; Đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo quy định;

Đẩy mạnh các cuộc vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc.

Tháng 1/2023, vốn FDI đăng ký đạt 1,2 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng đầu tiên của năm 2023 đã có 153 dự án FDI được cấp mới, với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký.
2023-02-02 17:57:40

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia bắt đầu nhận hồ sơ

Theo tin từ Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, công dân Việt Nam có thể nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia (AAS) khóa 2024 từ ngày 1-2 đến ngày 1-5-2023.
2023-02-02 09:06:38

Hiệu quả vốn vay ưu đãi góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn An Giang

Giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
2023-02-02 08:57:03

Phạt rạp phim không giảm giá cho người có công, người khuyết tật

Xử phạt rạp chiếu phim nếu không miễn giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em… Sửa quy định nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, thống nhất mức thu phí đăng ký cư trú trên cả nước là chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2.
2023-02-02 08:00:00

TP.HCM yêu cầu nhanh chóng sản xuất kinh doanh trở lại bình thường sau Tết

Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị các đơn vị tập trung, nhanh chóng đưa các hoạt động của thành phố trở lại bình thường, tăng cường hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống...
2023-02-01 16:34:23

TP.HCM đánh giá việc chăm lo người có công Tết Quý Mão 2023 

Sáng 1/2, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 và đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1; triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 2/2023.
2023-02-01 14:43:34
Đang tải...