Hải Phòng: Đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2022

2022-12-05 14:21:41 0 Bình luận
Đầu tháng 12, Thành ủy Hải Phòng tiến hành phiên họp thứ 10 tổng kết nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Hội nghị ghi nhận công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết các cấp của Đảng; Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng kịp thời thông tin báo chí và dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân; Công tác quy hoạch, kiện toàn, bổ sung, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được thực hiện bài bản, không bỏ sót đối tượng, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng thẩm quyền, không có biểu hiện chạy chức, chạy quyền. Việc luân chuyển, điều động cán bộ trẻ về địa phương tiếp tục nhận được sự đồng thuận cao;

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ngày càng chủ động; Công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố, bảo đảm kịp thời, công tâm, khách quan, được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; Công tác dân vận được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng cụ thể, lượng hóa, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt hiệu quả thiết thực; giải quyết, khắc phục tồn tại, hạn chế của công tác tôn giáo;

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị đề ra, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp, đa dạng trong tổ chức, tuyên truyền, góp phần huy động sức mạnh tổng lực của khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Hình ảnh tại hội nghị.

Năm 2022, Đảng bộ kết nạp mới từ 4.000 - 4.100 đảng viên; thành lập 44 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân; Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra chuyên đề 20 - 25 lượt tổ chức đảng, 20 - 25 đảng viên, trong đó có cấp ủy viên cùng cấp; giám sát chuyên đề 10 - 12 tổ chức đảng, 7 - 10 đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp; 100% các xã, phường có mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai xây dựng các mô hình: xã nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị; 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo quy định; Các quận, huyện đăng ký đất đai cho tối thiểu 50% số cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất; đạt tối thiểu 20% cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên tổng số 239 cơ sở tôn giáo.

Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tiếp tục tập trung cao, quyết liệt chỉ đạo, tăng tốc triển khai các giải pháp thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động trong đó trọng tâm là cụ thể hoá các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV, gắn với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII đảm bảo thiết thực, hiệu quả và sát hợp với thực tế từng ngành, địa phương, đơn vị.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong toàn Đảng bộ thành phố; nghiên cứu, rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ, các chương trình, kế hoạch công tác, Quy chế làm việc để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Tiếp tục đổi mới công tác lý luận chính trị và lịch sử đảng; coi trọng định hướng công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại; làm tốt định hướng công tác văn hóa văn nghệ, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, dư luận xã hội;

Triển khai hiệu quả, cụ thể hoá các chủ trương, định hướng về công tác cán bộ của Trung ương Đảng gắn với việc rà soát, điều chỉnh, sửa đổi các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Thành uỷ; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên;

Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, quy chế phù hợp với các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát;

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đẩy mạnh xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính, tham nhũng theo quy định của Đảng, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm;

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo hướng cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, bám sát và thực hiện chủ đề năm, các nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị; Đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo quy định;

Đẩy mạnh các cuộc vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Michelin Guide và sức mạnh của những ngôi sao

Nếu nhìn hành trình Michelin Guide đến Việt Nam như một giấc mơ đã thành hiện thực thì tiếp nối giấc mơ ấy, người làm ẩm thực tại Việt Nam đang đứng trước một hành trình còn dài hơn thế. Ở đó, sao Michelin không chỉ lấp lánh trong số ít nhà hàng được lọt “mắt xanh” mà đâu đó, những ngôi sao ấy còn tiếp tục nối dài ước mơ chinh phục đỉnh cao của người làm ẩm thực.
2023-12-05 09:52:18

Mở rộng toàn bộ các nhóm chính sách xã hội cho mọi đối tượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, một trong những điểm mới rất quan trọng của Nghị quyết 42 là đã mở rộng ra toàn bộ các nhóm chính sách xã hội cho tất cả các đối tượng; hướng tới mục tiêu năm 2045, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có chỉ số phát triển con người (HDI) cao trên thế giới.
2023-12-04 21:10:00

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy...
2023-12-04 10:31:38

Hải Phòng khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVII

Tối 3/12, Hải Phòng khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố lần thứ XVII với chủ đề “tuổi trẻ học đường chinh phục sức mạnh tri thức”.
2023-12-04 08:46:00

Hải Phòng: Hội nghị Thành ủy lần thứ 14 tổng kết công tác xây dựng Đảng

Vừa qua, Thành ủy tổ chức hội nghị 14 tổng kết công tác xây dựng Đảng; Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; Dự thảo Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng;…
2023-12-04 08:31:17
Đang tải...