Huyện Vĩnh Bảo:Mùa xuân và khát vọng đưa quê hương danh nhân văn hoá Trạng Trình cất cánh cùng đất nước

2024-02-06 20:51:29 0 Bình luận
Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành thành phố, sự đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền huyện Vĩnh Bảo, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sự tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 3/2/2024 cho đảng viên, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chút ngày 26/1/2024 ở xã Cao Minh huyện Vĩnh Bảo

Hoàn thành vượt mức 24/24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,64% (cao nhất từ trước đến nay, cao hơn tốc độ tăng trưởng của Thành phố). Thu nhập bình quân đầu người đạt đạt 72,16 triệu đồng/người/năm (vượt kế hoạch,  tăng 8,77 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,35%. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023 ước đạt 2.809,228 t đồng (bằng 130,7% so với dự toán, bằng 125,4% so với cùng kỳ), trong đó, thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 307,932 t đồng (đạt 100,4% dự toán, bằng 92,8% so với cùng kỳ). Triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại 15/30 xã, thị trấn. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được Huyện ủy và các cấp ủy đảng quan tâm, chú trọng, trong đó công tác xây dựng Đảng luôn được coi là nhiệm vụ hàng đầu, then chốt. Trong năm, huyện Vĩnh Bảo rất vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba, Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công nhận 14 xã đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó 10 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu.

Những kết quả trên đây có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Bảo. Là những sức mạnh nội sinh, tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024 cũng như các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra.

       

      Ngày 16/1/2024, tại Thành uỷ Hải Phòng, đồng chí Lê Tiến Châu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng (đứng giữa) công bố và trao quyết định điều động cán bộ của Thành phố. Đồng chí Phạm Tuyên Dương - Thành uỷ viên (phải), thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện uỷ, thôi chức Bí thư huyện uỷ Vĩnh Bảo được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư Pháp, đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Thành uỷ viên (trái) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện uỷ, giữ chức Bí thư huỵện uỷ Vĩnh Bảo.

Năm 2024, cùng với sự phát triển chung của đất nước và thành phố bên cạnh thời cơ mới, thuận lợi mới là những khó khăn, thách thức tiềm ẩn, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện phải tiếp tục có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, chung sức, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt lên trước yêu cầu mới. Theo đó, lãnh đạo huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tiến hành đại hội Đảng các cấp. Làm tốt công tác cán bộ, lựa chọn bố trí đúng người thật sự có đức, có tài, có tâm huyết, luôn có khát vọng đưa Vĩnh Bảo phát triển. Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng tôi luyện bản thân về sự tận tuỵ, lòng trung thành, nguyên tắc “tâm - tầm - tài”, sự đổi mới, sáng tạo, vươn lên. Luôn hết lòng vì Đảng vì nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ưu tiên cải cách hành chính, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tận tâm phục vụ nhân dân, sẵn sàng, chủ động đồng hành, là đối tác tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã. Tập trung nâng cao chất lượng điều hành, được cụ thể hoá và đánh giá thông qua chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính (PAR Index), chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI). Năm 2024, Vĩnh Bảo phấn đấu quyết tâm đưa huyện nằm trong top 3 địa phương có chỉ số này cao nhất.

Tiến hành nghiên cứu lập quy hoạch vùng huyện Vĩnh Bảo đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, khẳng định vai trò, vị thế Vĩnh Bảo là cửa ngõ phía Tây Nam, địa phương có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng - an ninh của thành phố Hải Phòng. Trong năm 2024, hoàn thành việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch tổng thể Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các quy hoạch được phê duyệt chính là nguồn động lực để Vĩnh Bảo phát triển và là cơ sở pháp lý để quản lý vĩ mô, thu hút các nguồn lực đầu tư. Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hoá, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Chú trọng phát triển và quản lý tốt các hoạt động văn hoá, tín ngưỡng, tạo môi trường lành mạnh, xây dựng nếp sống văn hoá, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, các nét văn hoá đặc trưng của huyện. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trong đó chú trọng quan tâm bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của huyện. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ toàn dân.

Lễ hội Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - Di tích Quốc gia đặc biệt thuộc huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng

Với truyền thống cách mạng vẻ vang và quyết tâm xây dựng huyện Vĩnh Bảo ngày càng giầu mạnh, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, năm 2024 và những năm tiếp theo, nhất định Đảng bộ, chính quyền quân và dân huyện nhà sẽ đạt được những mục tiêu khát vọng của mình mà NQ đại hội Đảng các cấp đã chỉ ra ./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ thành kinh đô du lịch mạo hiểm châu Á

Trên 200 km chiều dài của hệ thống hơn 425 hang động lớn nhỏ và các dòng sông ngầm đã tạo cho Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một trong những hệ sinh thái Karst trên núi đá vôi nổi bật nhất trên thế giới.
2024-04-20 16:00:00

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45
Đang tải...