Chi bộ Tạp chí Hướng nghiệp và Hoà nhập kết nạp Đảng viên mới

Hôm nay (26/1), Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Đống Đa và Chi bộ Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới.