Nam Định: Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ

2022-04-28 14:55:00
Ngày 07/4/2022, Ban Thường vụ Tinh ủy Nam Định ban hành Công văn số 580-CV/TU về Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tố chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể:

Ban Cán sự đảng UBND tinh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với nguời có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định của Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ; trình tự tiến hành xét duyệt, công nhận người có công với cách mạng để các địa phương, đơn vị, người có công với cách mạng hoặc thân nhân người có công với cách mạng căn cứ thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tuyên truyền, phô biến những nội dung cơ bản Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; những nội dung về điều kiện, căn cứ xác nhận, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng và thân nhân người hoạt động cách mạng.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới các thành viên, hội viên, đoàn viên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về thủ tục hồ sơ, trình tự tiến hành xét duyệt, công nhận người hoạt động các mạng, các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc hồ sơ, tài liệu hiện đang lưu giữ có liên quan đến người có quá trình họat động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có yêu cầu). Kịp thời thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng hoặc thân nhân khi có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền.

Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo quán triệt, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về chể độ ưu đãi, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận người có công với cách mạng tại địa phương, đơn vị, đảm bảo đúng qui định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NÐ-CP của Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng theo qui định.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc xét, công nhận người hoạt động cách mạng; tiếp nhận, tổng hợp, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ; trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét, quyết định công nhận người hoạt động cách mạng thuộc thẩm quyền quản lý theo qui định./

Tạp chí điện tử Hoà Nhập liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc.

Bỏ phiếu tín nhiệm: Giúp cán bộ 'tự soi', 'tự sửa' mình

Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể xin từ chức.
2023-05-30 17:36:48

Xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng ta luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố.
2023-05-30 13:14:54

Điều kiện làm việc cho người khuyết tật: Vẫn còn mơ hồ

Trong những năm qua, vấn đề dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật có ý nghĩa quan trọng, giúp họ vươn lên và tự tin hòa nhập xã hội.
2023-05-30 09:00:00

SHB tích cực đồng hành cùng Bộ Công thương và World Bank thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

Ngân hàng Sài Gòn–Hà Nội (SHB) tiếp tục cùng Bộ Công thương và Ngân hàng Thế giới (WB) thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp với việc tổ chức Hội nghị "Tập huấn kỹ thuật về xác định và thẩm định dự án đầu tư hiệu quả năng lượng và ESCO cho các ngân hàng thương mại”.
2023-05-30 08:46:50

Bật mí những chuyện ly kỳ về hầm rượu 100 tuổi của Bà Nà Hills

Debay là tên gọi của một hầm rượu được xây dựng sâu trong lòng núi, từ năm 1923 dưới thời Pháp thuộc trên đỉnh Bà Nà. Và nếu đến Bà Nà Hills mà chưa nghe những câu chuyện bí ẩn từ lòng núi, về nơi lưu giữ cả một quá khứ vàng son của giới quý tộc Pháp một thế kỷ trước, thì đó là cả một sự đáng tiếc.
2023-05-30 08:41:00

Hải Phòng: Mỗi gia đình có một người học nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Trước những diễn biến phức tạp về tình trạng cháy, nổ trên cả nước và địa bàn hiện nay, thành phố Hải Phòng vừa ban hành Văn bản 1150/UBND-NC&KTGS yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy.
2023-05-30 06:19:19
Đang tải...