Nông thôn mới Nghệ An: Diện mạo mới, sức sống mới

2022-09-19 08:04:17
Giữa muôn vàn gian khó, Nghệ An vẫn biết cách tạo ra điểm nhấn, gặt hái hoa thơm trái ngọt từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, động lực “vươn lên thoát nghèo và làm giàu” ở một số địa phương tại Nghệ An tiếp tục được thể hiện qua chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới (NTM). Trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có nhiều bước tiến mới thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Nhờ cách làm này nhiều mô hình mới đã, đang được hình thành và nhân rộng, giúp nhà nông nâng cao giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

Nhiều địa phương thực sự quyết tâm, nỗ lực cao trong nhiệm vụ phấn đấu đạt chuẩn thôn/bản NTM, xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện NTM. Người người, nhà nhà ý thức được vai trò chủ thể, từ đó ra sức cống hiến trên nhiều phương diện, tất cả được hun đúc từ năm này sang năm khác đã tạo nên động lực đủ lớn để đưa Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh lên một tầm cao mới. Trong năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành các Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND quy định các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; số 1541/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí thôn, xóm, bản đạt chuẩn NTM, Vườn chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025…

Người dân cùng chung sức đồng lòng làm đường bê tông nông thôn.

Nghệ An đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao bổ sung các văn bản phù hợp với quy định của Trung ương hướng dẫn, đồng thời đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí và thành phần hồ sơ phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm. Bám vào đây, các huyện, thành, thị đã có nghị quyết chuyên đề, kế hoạch để triển khai sâu rộng, có hiệu quả.

Nhiều địa phương thực sự quyết tâm, nỗ lực cao trong nhiệm vụ phấn đấu đạt chuẩn thôn/bản NTM, xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện NTM. Người người, nhà nhà ý thức được vai trò chủ thể, từ đó ra sức cống hiến trên nhiều phương diện, tất cả được hun đúc từ năm này sang năm khác đã tạo nên động lực đủ lớn để đưa Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh lên một tầm cao mới.

Sáu tháng đầu năm đối diện với nhiều biến động, nhưng phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực. Hệ thống chính trị các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là cộng đồng nhân dân đã tích cực tham gia, hưởng ứng.

Nửa năm gặt hái được nhiều “quả ngọt”

Trong phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” đã xuất hiện nhiều đơn vị điển hình, hoàn thành xuất sắc toàn diện kế hoạch phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Nghị quyết HĐND cùng cấp đã đề ra. Riêng 6 tháng đầu năm 2022 có 120 tập thể, cá nhân vinh dự được được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ghi nhận đến 30/6/2022, toàn tỉnh có 299 xã/411 xã đạt chuẩn NTM; 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 184 thôn, xóm, bản đạt chuẩn NTM (không thuộc xã đạt chuẩn NTM).

Đến hết ngày 30/6/2022 Nghệ An Có 299 xã/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 72,74%); 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 5,02% xã NTM) ;Có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 184 thôn, xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới (không thuộc xã đạt chuẩn NTM);

Có 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: TP. Vinh, Thị xã Thái Hoà, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành, huyện Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu. 

Có 299 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 72,74%; 18 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 4,62%; Có 50 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 12,17%; Có 44 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 10,7%; Không còn xã dưới 7 tiêu chí. Bình quân tiêu chí cả tỉnh là 16,83 tiêu chí/xã . Có 249 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản: Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2021 là 34,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo cuối tháng 6/2021 còn 7,81% và hộ cận nghèo là 6,61% ; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 88,94%; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn tại Quyết định số 4826/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT đạt 86,6%; Nước sạch theo QCVN 02/2009/BYT đạt 51,5%.

Về xây dựng NTM nâng cao, đây là nội dung được các địa phương quan tâm, đặc biệt là đối với 299 xã đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Bằng chứng, sau Đại hội Đảng bộ và Bầu cử HĐND các cấp, các địa phương đã bám sát quy hoạch, đồng thời dựa vào tiềm năng, lợi thế sẵn có, trên hết là sự ủng hộ của nhân dân để tổ chức thực hiện các tiêu chí.

Kết quả thực hiện Đề án xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện NTM kiễu mẫu cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các tiêu chí NTM cấp xã và cấp huyện được củng cố, nâng cao; 18/18 xã giữ vững xã NTM, 1 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Kim Liên), 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí NTM nâng cao trở lên.

Mô hình trồng bí đã đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân Nghệ An.

Huyện Nam Đàn đã hoàn thành 6/12 chương trình, dự án trọng điểm theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chỉnh phủ; hoàn thành 32/42 nội dung trong bộ tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Trong 3 năm gần đây, toàn huyện Nam Đàn đã huy động trên 2.059 tỷ đồng, trong đó ngân sách các cấp đạt 759,3 tỷ đồng, chiếm 36,86% (ngân sách Trung ương: 136,5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 207,7 tỷ đồng; ngân sách huyện xã là 415,1 tỷ đồng); vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là 585 tỷ đồng, chiếm 28,4%; vốn xã hội hoá (doanh nghiệp, các tập đoàn) 150 tỷ đồng, chiếm  7,28%; Vốn tín dụng 124,5 tỷ đồng, chiếm 6,04%; Vốn huy động từ cộng đồng dân cư là 440,8 tỷ đồng, chiếm 21,4% (chưa kể hiến đất, vật kiến trúc và ngày công lao động)…

Ở khía cạnh khác, thực hiện quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP). Ngày 12/3/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 729/QĐ-UBND phê duyệt Đề án mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030.

Đi sâu bám sát, chỉ sau 3 năm hiện Nghệ An đã trình làng 249 sản phẩm OCOP được đánh giá công nhận 3 sao trở lên (40 sản phẩm đạt 4 sao, 208 sản phẩm đạt 3 sao và 1 sản phẩm có tiềm năng 5 sao đề nghị Trung ương đánh giá phân hạng cấp Quốc gia là “Đèn lồng treo Mây tre đan”, vượt xa mục tiêu đề ra đến năm 2030 (200 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên).

Có thể nói, việc thực  hiện phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng NTM” trong năm đã tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực. Toàn bộ hệ thống chính trị từ các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và đặc biệt là cộng đồng người dân đã  tích cực tham gia, huy động được nguồn lực xã hội hóa lớn. Các sở, ban, ngành tâm huyết, trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn và lồng ghép các nội dung thực hiện đối với lĩnh vực ngành phụ trách trong chương trình xây dựng NTM. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội thành viên thực hiện các phong trào gắn với xây dựng NTM trên toàn tỉnh; cộng đồng người dân tích cực tham gia đóng góp ngày công, hiến đất, tiền của, trí tuệ… trong thực hiện chương trình.

Nghệ An phấn đấu đến hết năm 2022 toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 39 thôn/bản đạt chuẩn Nông thôn mới; các xã còn lại được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu thanh niên khuyết tật tiêu biểu toàn quốc

Chiều 28/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu thanh niên khuyết tật tiêu biểu toàn quốc về dự Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022.
2022-09-30 08:23:26

Nhiều thiệt hại sau bão Noru

Mưa lớn sau bão đã khiến nhiều nơi ngập trên diện rộng, đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp: đã có 874ha lúa; 4.455ha hoa màu; 3.040ha thủy sản bị ngập.
2022-09-30 07:45:22

Thanh niên khuyết tật kể chuyện 23 lần xin việc bị từ chối

Tại Tọa đàm “Giải pháp hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, các thanh niên khuyết tật đều bày tỏ mong muốn được đối xử như những người bình thường.
2022-09-29 22:00:00

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội: Tổ chức hội nghị kết nối đầu tư các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên – Bộ KH&CN và VietNam Startup TV long trọng tổ chức“Hội nghị kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp”.
2022-09-29 18:50:00

Người mẹ nuôi đổi đời cậu bé Nùng liệt hai chân

3 năm trước, Lù Văn Chiến ngày ngày vẫn lết đôi chân lủng lẳng đến lớp. 3 năm sau, cậu bé ấy đã có thể chạy, đạp xe khắp xóm… Tất cả đều nhờ hành trình yêu thương từ một người phụ nữ xa lạ.
2022-09-29 18:00:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz

Chiều 29/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Manuel Marrero Cruz, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cuba nhân dịp sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
2022-09-29 16:35:00
Đang tải...