Phối hợp cung cấp dịch vụ trực tuyến về thuế, phí lĩnh vực giao thông đường bộ

2020-02-14 16:35:20
Với tinh thần cần phải mạnh dạn và phải có niềm tin với những nhiệm vụ đang triển khai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, cơ quan cùng phối hợp để cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Bộ trưởng, Chủ nhệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cung cấp dịch vụ công để tạo thuận lợi về TTHC cho người dân

Sáng 14/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với đại biểu bộ, ngành, cơ quan liên quan đến nội dung thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và thu tiền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Cổng DVCQG được khai trương ngày 9/12/2019, đến thời điểm 16h ngày13/2/2020, đã có trên 51.000 tài khoản đăng nhập một lần; trên 1,26 triệu hồ sơ đồng bộ. Tiếp nhận, xử lý trên 4.000 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ trên 4.000 cuộc gọi qua Tổng đài hỗ trợ (18001096).

"Đây là sự phối hợp, cố gắng của các bộ, ngành liên quan trong việc cùng chung tay xây dựng, triển khai Cổng DVCQG", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tiếp tục thúc đẩy, đưa các dịch vụ công người dân, doanh nghiệp cần lên Cổng DVCQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết ngày 12/3, dự kiến sẽ khai trương bước đầu về Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, đồng thời đánh giá kết quả 3 tháng triển khai Cổng DVCQG. Vì vậy, cuộc họp nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai dịch vụ cung cấp thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng DVCQG.

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP), triển khai đề án Cổng DVCQG, VPCP đã phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán để nghiên cứu, xây dựng, cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an để tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp khai, nộp thuế và thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng DVCQG.

Về tình hình xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng DVCQG, VPCP đã phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC. Việc tích hợp, cung cấp dịch vụ kê khai, nộp thuế đã được tích hợp, cung cấp việc nộp thuế doanh nghiệp trên Cổng DVCQG ngay từ giai đoạn khai trương. Đối với nộp thuế cá nhân, Tổng cục Thuế đã chủ động phối hợp với VPCP, VNPT để thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu sổ thuế cá nhân phục vụ cho nộp thuế cá nhân, thuế trước bạ trực tuyến.

Cũng theo ông Ngô Hải Phan, việc tích hợp, cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đã được Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chủ động phối hợp với VPCP, VNPT, VNPost để tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ. Hiện nay, cơ bản các bên đã thống nhất luồng quy trình nghiệp vụ; nội dung thông tin tích hợp, chia sẻ dữ liệu 2 chiều giữa cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính của Bộ Công an với Cổng DVCQG để phục vụ cho việc thanh toán trực tuyến tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông.

Cơ bản sẵn sàng kết nối với Cổng DVCQG

Tại buổi làm việc, Tổng cục Thuế cho biết việc nộp thuế điện tử đã triển khai được nhiều năm, đến nay, đã có trên doanh nghiệp 98% nộp thuế điện tử. Về nội dung thu thuế cá nhân, nộp phí trước bạ, trong 2 năm nay, Tổng cục Thuế đã tích cực phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ, Cục Đăng kiểm tiến hành chạy thử, liên thông, kết nối. Về cơ bản, các cơ quan đều sẵn sàng kết nối với Cổng DVCQD nhằm đem lại thuận lợi về TTHC cho người dân và doanh nghiệp

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông đường bộ cho biết, về văn bản quy phạm pháp luật và quy trình thực hiện đều không khó khăn. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề mới nên đề nghị về xử lý vi phạm hành chính sẽ triển khai trước ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Thuận- là những địa phương chiếm tỷ lệ vi phạm hành chính cao, sau đó từ tháng 6 triển khai toàn quốc. Về thu lệ phí trước bạ, Cục đã phối hợp Tổng cục thuế Triển khai giai đoạn 1 ở Hà Nội và TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, liên quan xử phạt hành chính, Bộ đã triển khai với Tổng cục Đường bộ và đang xây dựng hệ thống khung cho lĩnh vực này. Do phải xây quy trình xử lý đưa vào cơ sở dữ liệu, thực hiện công tác đào tạo nên Bộ đề nghị thực hiện thí điểm trước ở Tổng cục Đường bộ rồi mới nhân rộng.

Đối với Ngân hàng Nhà nước, đơn vị cho biết dịch vụ công luôn là sự quan tâm trong xử lý công việc với tinh thần 6S: "Sẵn sàng, sâu sắc, san sẻ". Ngân hàng Nhà nước không có khó khăn, vướng mắc trong triển khai thanh toán dịch vụ công. Ngành ngân hàng xác định cung ứng dịch vụ công không hoàn toàn vì mục tiêu lợi nhuận theo hướng: "Cái gì miễn được thì miễn, cái gì giảm được là giảm tối đa". Từ đó, đã có công văn đề nghị các ngân hàng thương mại miễn và giảm, hỗ trợ cho thanh toán dịch vụ công.

Đối với Kho bạc Nhà nước, đơn vị cho biết hệ thống thanh toán kết nối với các ngân hàng đã thực hiện, đơn vị sẵn sàng về việc thu thuế, lệ phí trên môi trường điện tử. Đại diện các ngân hàng thương mại có mặt tại cuộc họp đều cho biết sẵn sàng kết nối ngay với Cổng DVCQG.

Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) nêu kiến nghị Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán phối hợp với VPCP, VNPT để hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG. Về thu nộp tiền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với VPCP để sớm hoàn thành, đưa vào thử nghiệm tra cứu, thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, phối hợp với VPCP để sớm hoàn thành, đưa vào thử nghiệm tra cứu, thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng DVCQG...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thay mặt cơ quan VPCP trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các đơn vị tại cuộc họp đã nỗ lực, quyết liệt trong việc chung tay xây dựng Cổng DVCQG. Kết quả bước đầu được người dân, doanh nghiệp ghi nhận qua số liệu truy cập, sử dụng dịch vụ công trên Cổng DVCQG tăng lên hằng ngày.

Nhắc lại thời điểm ngày 12/3 sẽ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở những nhiệm vụ của từng ngành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các bộ, cơ quan cần quyết liệt và phối hợp chặt chẽ, tiếp tục công bố bổ sung các dịch vụ công trên Cổng DVCQG.

"Tinh thần là chúng ta cần phải mạnh dạn và phải có niềm tin với những nhiệm vụ đang triển khai", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chia sẻ và cho rằng vướng mắc, khó khăn là không tránh khỏi nhưng cần quyết tâm thực hiện. Những điểm còn vướng, các bộ, cơ quan, các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán sẽ phối hợp, hoàn thiện trong thời gian kế tiếp để tiếp tục đưa dịch vụ công lên Cổng DVCQG phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sức hút nhà phố thương mại tại cửa ngõ Sun Beauty Onsen

Nhà phố thương mại (townhouse) đang là phân khúc bất động sản được giới đầu tư đua nhau tìm kiếm, đặc biệt là sản phẩm townhouse thuộc các quần thể đô thị phức hợp được quy hoạch bài bản, đa dạng tiện ích và thiết kế độc đáo.
2022-05-23 13:10:41

Cậu bé bị sứt môi sử dụng khiêu vũ để tìm ra tiếng nói của chính mình

Một cậu bé ở London đã từng bị bắt nạt ở trường học do bị sứt môi. Cậu bé đã sử dụng vũ đạo và giọng hát để tìm lại chính mình, vượt qua những kẻ bắt nạt. Bây giờ, cậu ấy đã trở thành người truyền cảm hứng cho một thế hệ vũ công mới.
2022-05-23 12:45:28

Thái Bình: Tập huấn chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2022

Chính sách ưu đãi cho người có công càng được chú trọng. Nhằm thực hiện tốt công các chính sách của nhà nước, từ ngày 22 - 24/2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình đã tổ chức tập huấn về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2022.
2022-05-23 10:10:00

Cậu bé không tay, viết chữ đẹp gây "bão" TikTok

Vừa qua, cộng đồng mạng dành sự quan tâm đến một cậu bé khuyết tật, viết chữ đẹp qua đoạn clip ngắn trên mạng xã hội TikTok. 
2022-05-23 05:59:37

Người phụ nữ liệt chân, chống nạng vượt khó khởi nghiệp từ "4 không"

Không có quan hệ, không vốn liếng cũng như chuyên môn và kinh nghiệm nhưng bù lại chị Trang có ý chí và quyết tâm lớn. Điều đó đã giúp chị mạnh mẽ và và tự tin để khởi nghiệp thành công.
2022-05-23 05:39:17

Hành trình hồi sinh thần kỳ của chàng trai suýt bại liệt, hết mình vì người khuyết tật

Suýt bị bại liệt, cơ hội chữa lành chỉ có 1% song nhờ tình yêu thương và tinh thần lạc quan đã giúp anh Khánh chiến thắng số phận, xoay chuyển tình thế.
2022-05-23 05:22:19
Đang tải...