Phối hợp cung cấp dịch vụ trực tuyến về thuế, phí lĩnh vực giao thông đường bộ

2020-02-14 16:35:20
Với tinh thần cần phải mạnh dạn và phải có niềm tin với những nhiệm vụ đang triển khai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, cơ quan cùng phối hợp để cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Bộ trưởng, Chủ nhệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cung cấp dịch vụ công để tạo thuận lợi về TTHC cho người dân

Sáng 14/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp với đại biểu bộ, ngành, cơ quan liên quan đến nội dung thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và thu tiền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Cổng DVCQG được khai trương ngày 9/12/2019, đến thời điểm 16h ngày13/2/2020, đã có trên 51.000 tài khoản đăng nhập một lần; trên 1,26 triệu hồ sơ đồng bộ. Tiếp nhận, xử lý trên 4.000 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ trên 4.000 cuộc gọi qua Tổng đài hỗ trợ (18001096).

"Đây là sự phối hợp, cố gắng của các bộ, ngành liên quan trong việc cùng chung tay xây dựng, triển khai Cổng DVCQG", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tiếp tục thúc đẩy, đưa các dịch vụ công người dân, doanh nghiệp cần lên Cổng DVCQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết ngày 12/3, dự kiến sẽ khai trương bước đầu về Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, đồng thời đánh giá kết quả 3 tháng triển khai Cổng DVCQG. Vì vậy, cuộc họp nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai dịch vụ cung cấp thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng DVCQG.

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP), triển khai đề án Cổng DVCQG, VPCP đã phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán để nghiên cứu, xây dựng, cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an để tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp khai, nộp thuế và thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng DVCQG.

Về tình hình xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng DVCQG, VPCP đã phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, xây dựng hệ thống thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC. Việc tích hợp, cung cấp dịch vụ kê khai, nộp thuế đã được tích hợp, cung cấp việc nộp thuế doanh nghiệp trên Cổng DVCQG ngay từ giai đoạn khai trương. Đối với nộp thuế cá nhân, Tổng cục Thuế đã chủ động phối hợp với VPCP, VNPT để thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu sổ thuế cá nhân phục vụ cho nộp thuế cá nhân, thuế trước bạ trực tuyến.

Cũng theo ông Ngô Hải Phan, việc tích hợp, cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đã được Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chủ động phối hợp với VPCP, VNPT, VNPost để tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ. Hiện nay, cơ bản các bên đã thống nhất luồng quy trình nghiệp vụ; nội dung thông tin tích hợp, chia sẻ dữ liệu 2 chiều giữa cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính của Bộ Công an với Cổng DVCQG để phục vụ cho việc thanh toán trực tuyến tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông.

Cơ bản sẵn sàng kết nối với Cổng DVCQG

Tại buổi làm việc, Tổng cục Thuế cho biết việc nộp thuế điện tử đã triển khai được nhiều năm, đến nay, đã có trên doanh nghiệp 98% nộp thuế điện tử. Về nội dung thu thuế cá nhân, nộp phí trước bạ, trong 2 năm nay, Tổng cục Thuế đã tích cực phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ, Cục Đăng kiểm tiến hành chạy thử, liên thông, kết nối. Về cơ bản, các cơ quan đều sẵn sàng kết nối với Cổng DVCQD nhằm đem lại thuận lợi về TTHC cho người dân và doanh nghiệp

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông đường bộ cho biết, về văn bản quy phạm pháp luật và quy trình thực hiện đều không khó khăn. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề mới nên đề nghị về xử lý vi phạm hành chính sẽ triển khai trước ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Bình Thuận- là những địa phương chiếm tỷ lệ vi phạm hành chính cao, sau đó từ tháng 6 triển khai toàn quốc. Về thu lệ phí trước bạ, Cục đã phối hợp Tổng cục thuế Triển khai giai đoạn 1 ở Hà Nội và TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, liên quan xử phạt hành chính, Bộ đã triển khai với Tổng cục Đường bộ và đang xây dựng hệ thống khung cho lĩnh vực này. Do phải xây quy trình xử lý đưa vào cơ sở dữ liệu, thực hiện công tác đào tạo nên Bộ đề nghị thực hiện thí điểm trước ở Tổng cục Đường bộ rồi mới nhân rộng.

Đối với Ngân hàng Nhà nước, đơn vị cho biết dịch vụ công luôn là sự quan tâm trong xử lý công việc với tinh thần 6S: "Sẵn sàng, sâu sắc, san sẻ". Ngân hàng Nhà nước không có khó khăn, vướng mắc trong triển khai thanh toán dịch vụ công. Ngành ngân hàng xác định cung ứng dịch vụ công không hoàn toàn vì mục tiêu lợi nhuận theo hướng: "Cái gì miễn được thì miễn, cái gì giảm được là giảm tối đa". Từ đó, đã có công văn đề nghị các ngân hàng thương mại miễn và giảm, hỗ trợ cho thanh toán dịch vụ công.

Đối với Kho bạc Nhà nước, đơn vị cho biết hệ thống thanh toán kết nối với các ngân hàng đã thực hiện, đơn vị sẵn sàng về việc thu thuế, lệ phí trên môi trường điện tử. Đại diện các ngân hàng thương mại có mặt tại cuộc họp đều cho biết sẵn sàng kết nối ngay với Cổng DVCQG.

Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) nêu kiến nghị Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán phối hợp với VPCP, VNPT để hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG. Về thu nộp tiền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với VPCP để sớm hoàn thành, đưa vào thử nghiệm tra cứu, thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, phối hợp với VPCP để sớm hoàn thành, đưa vào thử nghiệm tra cứu, thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng DVCQG...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thay mặt cơ quan VPCP trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các đơn vị tại cuộc họp đã nỗ lực, quyết liệt trong việc chung tay xây dựng Cổng DVCQG. Kết quả bước đầu được người dân, doanh nghiệp ghi nhận qua số liệu truy cập, sử dụng dịch vụ công trên Cổng DVCQG tăng lên hằng ngày.

Nhắc lại thời điểm ngày 12/3 sẽ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở những nhiệm vụ của từng ngành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các bộ, cơ quan cần quyết liệt và phối hợp chặt chẽ, tiếp tục công bố bổ sung các dịch vụ công trên Cổng DVCQG.

"Tinh thần là chúng ta cần phải mạnh dạn và phải có niềm tin với những nhiệm vụ đang triển khai", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chia sẻ và cho rằng vướng mắc, khó khăn là không tránh khỏi nhưng cần quyết tâm thực hiện. Những điểm còn vướng, các bộ, cơ quan, các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán sẽ phối hợp, hoàn thiện trong thời gian kế tiếp để tiếp tục đưa dịch vụ công lên Cổng DVCQG phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thái Nguyên: Chủ tịch UBND Tp Sông Công “hầu tòa” vì “lỗi đánh máy” ?

Trung tâm phát triển quỹ đất TP Sông Công cho biết, tên dự án tại các văn bản, không giống nhau, nhưng đó là một dự án. (Dự án xây dựng Đoạn đường Thống Nhất và Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại phường Thắng Lợi, Tp Sông Công – Pv). Tuy nhiên người dân lại cho rằng các quyết định, văn bản có nội dung “mập mờ” dẫn đến thiếu căn cứ pháp lý khi thu hồi đất thực hiện dự án, khiến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị xâm hại.
2020-02-25 14:34:59

Thủ tướng: Không run sợ, không quá lo lắng nhưng không chủ quan!

Đây là tinh thần được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, Thủ tướng cho biết, Thường trực Chính phủ không phản đối khung chương trình học của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng yêu cầu xem xét tình hình dịch bệnh vào phiên họp sau để có quyết định cuối cùng việc học sinh đi học trở lại.
2020-02-25 13:14:42

GFS tiên phong với mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động cho mọi lứa tuổi

Cao cấp mà không xa xỉ, sang trọng mà thân thiện, thiên nhiên sẽ hiện hữu từ trong thiết kế kiến trúc đến vật liệu xây dựng cùng những tinh túy của văn hóa và nền y học cổ truyền phương Đông sẽ “rót nhập” vào mỗi không gian điều dưỡng của GFS.
2020-02-25 13:11:32

Những chốn du ngoạn an toàn trong mùa dịch Covid-19

Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn, Tây Ninh… đang là điểm đến được du khách “săn lùng” trong mùa dịch Covid-19. Là bởi những địa phương này đã và đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, lại có thời tiết nắng ấm, vốn được xem là yếu tố thuận lợi để phòng virus corona.
2020-02-25 11:20:00

Đảng bộ - UBND phường Kỳ Bá (Thái Bình): Nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành

Chúng tôi đến phường Kỳ Bá -thành phố Thái Bình vào những ngày đầu xuân năm 2020, trong không khí Đảng bộ, nhân dân phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, mừng thắng lợi thực hiện Nghị quyết đại Đảng bộ phường Kỳ Bá lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ  nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2020-02-25 12:58:03

Cẩn trọng khi làm đẹp bởi các chuyên gia xứ Hàn lao động “chui” tại Thẩm mỹ Gang nam

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội khẳng định, cơ quan này không cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mĩ Gangnam địa chỉ tại 454 Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội, đồng thời sẽ phối hợp với cơ quan công an để trục xuất người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động ra khỏi Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.
2020-02-24 16:31:52
Đang tải...