QTDND Mỹ Phước (An Giang): Phát triển bền vững gắn kết kinh tế địa phương

2021-10-12 23:52:07
Trải qua 26 năm hình thành và phát triển, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang luôn thực hiện theo phương châm: “Tâm tốt, Tầm cao, Tài đặc biệt, Tình thấu đáo”; tạo ra Tiền cho các thành viên vay vốn sản xuất, kinh doanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi để cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập làm giàu cho gia đình, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Khởi đầu trong gian khó

Với xuất phát điểm ban đầu nguồn vốn hạn hẹp, nhu cầu vay vốn của các  thành viên muốn gia nhập QTDND Mỹ Phước lại cao, trong khi đó việc huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư lại khó khăn. Bởi lẽ, tích lũy trong dân thấp; niềm tin của người gửi tiền chưa có. Mặc dù, Ban lãnh đạo sáng lập QTDND Mỹ Phước lúc bấy giờ đã nỗ lực vận động người dân gửi tiền tiết kiệm bằng đủ mọi hình thức nhưng kết quả thu được không nhiều.   

Trong lúc huy động vốn ở địa phương còn khó khăn, thì nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) Chi nhánh An Giang vẫn là “điểm tựa” để QTDND Mỹ Phước mở rộng quy mô hỗ trợ và cho vay thành viên.

Trong suốt quá trình hoạt động nói chung và năm 2020 nói riêng, QTDND Mỹ Phước đã tích cực khai thác tốt nguồn vốn huy động tại chỗ; đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho thành viên vay, với mục tiêu tương trợ cộng đồng, giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phục vụ đời sống xóa nạn cho vay nặng lãi, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Với thái độ nhiệt tình, đáp ứng nhanh chóng dịch vụ gửi tiền, rút tiền của khách hàng và luôn đảm bảo tốt các tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động nên đã thu hút được sự tín nhiệm và ủng hộ của người dân trên địa bàn hoạt động.

Việc phát triển mở rộng hoạt động thanh toán đến các QTDND đã giúp nâng cao mối liên kết giữa QTDND với NHHTX; Khai thác thế mạnh mạng lưới của hệ thống QTDND, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của QTDND trên địa bàn.

Để đảm bảo hoạt động điều hòa, sử dụng vốn có hiệu quả, đồng thời đảm bảo thanh khoản, NHHTX cũng đã tích cực triển khai cho vay thông qua các QTDND theo hình thức cho vay liên kết, cho vay hợp vốn. Hiệu quả từ hoạt động này đã góp phần gia tăng năng lực hỗ trợ hệ thống trong việc định giá từ lãi suất tiền gửi đến cho vay cũng như là nền tảng để mở rộng các hoạt động hỗ trợ cho QTDND trong quản lý điều hành.

Những kết qua thu được

Nhờ gắn bó chặt chẽ với NHHTX chi nhánh An Giang suốt 26 năm trong công tác nghiệp vụ điều hòa vốn,  nên cuối tháng 9 năm 2021, QTDND Mỹ Phước đã có số dư gửi tại NHHTX chi nhánh An Giang trên 77 tỷ đồng.

Cùng với đó, 26 năm hoạt động QTDND Mỹ Phước đã phát triển được gần 13 nghìn thành viên gắn bó lâu dài với đơn vị. Điều đó chứng tỏ người dân đã thấy được lợi ích thiết thực do QTDND mang lại, bên cạnh những đặc điểm ưu việt của loại hình này như việc không phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội, giới tính, góp vốn nhiều hay ít của các thành viên tham gia trong khi lại có quyền ngang nhau trong quản trị, kiểm soát, điều hành; hệ thống QTDND đã tạo được vị thế khá vững chắc trên thị trường tiền tệ, tín dụng, góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo, hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.

Về phát triển nguồn nhân lực: Đến nay đội ngũ cán bộ của QTDND Mỹ Phướcđều đã tham gia các khóa đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề QTDND theo quy định của NHNN và các khóa đào tạo ngắn hạn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học.... Cùng với đó, công tác đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý điều hành và tác nghiệp của các QTDND cũng được đẩy mạnh, nên tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và thạc sĩ ngày càng được nâng cao (hiện đơn vị có 2 Thạc sĩ).

Quy mô tăng trưởng nguồn vốn: Các chỉ tiêu hoạt động của các QTDND không ngừng tăng trưởng, chất lượng tài sản không ngừng được cải thiện; (1) Tổng nguồn vốn đến cuối tháng 9 năm 2021 đạt trên 545 tỷ đồng, trong đó vốn huy động tiền gửi tiết kiệm là 448 tỷ đồng; (2) Tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 9 năm 2021 là trên 389 tỷ đồng; (3) Chất lượng tín dụng ngày được nâng cao, nợ xấu rất thấp (chiếm 0,21%); (4) Kết quả kinh doanh: Đến cuối tháng 9/2020 có chênh lệch thu nhập cao hơn chi phí (lãi) gần 1,1 tỷ đồng.

Nhìn chung hoạt động của QTDND đã đáp ứng được mục tiêu cơ bản là tương trợ thành viên, phát triển cộng đồng, đồng thời bù đắp được chi phí, bảo toàn được vốn và có tích lũy để phát triển. Nhờ  đó quyền lợi của thành viên cũng được bảo đảm, QTDND có điều kiện tích lũy để mở rộng phát triển bền vững.

Đến nay, các địa phương vùng nông thôn có QTDND Mỹ Phước đầu tư vốn đã cơ bản hình thành một số vùng sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, khối lượng nông sản phẩm ngày càng tăng về số lượng, chất lượng và giá trị, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

QTDND Mỹ Phước có được những kết quả đáng khích lệ trên là do các yếu tố sau:

Thứ nhất, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của NHNN Việt Nam và Chi nhánh tỉnh An Giang, các cấp chính quyền địa phương, bằng nhiều chính sách linh hoạt, phù hợp, hỗ trợ hệ thống QTDND thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ đưa nguồn vốn đến tận tay người dân, trở thành một tổ chức tín dụng hợp tác hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm dần tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn.

Thứ hai, luôn củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn trong công tác tín dụng là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng. QTDND Mỹ Phước đã chú ý đặc biệt đến các yếu tố pháp lý của hồ sơ cho vay, tài sản bảo đảm tiền vay và khả năng thanh toán nợ của từng khoản vay… Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay đối với tất cả các khoản vay. Tăng cường công tác quản lý, giám sát tín dụng, giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của cán bộ tín dụng. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được QTDND Mỹ Phước coi là vấn đề then chốt cho mọi hoạt động. Ban kiểm soát luôn tuân thủ việc kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy trình để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

Thứ ba, nâng cao chất lượng hoạt động của từng thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Trong hoạt động, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc QTDND Mỹ Phước luôn thực hiện nghiêm các bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ nhiều năm trước, đó là: Luôn quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản của NHNN, Nghị quyết của Đại hội thành viên và bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương; Bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh để triển khai kịp thời định hướng phát triển; Kết nối chặt chẽ với Hiệp hội QTDND Việt Nam, Liên Minh HTX để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thành viên của Quỹ.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc luôn tâm niệm muốn QTDND Mỹ Phước phát triển và tồn tại được lâu dài thì điều cốt lõi và quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ phải đoàn kết, ổn định, có uy tín, có năng lực, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề và gắn bó với QTDND Mỹ Phước; Người lãnh đạo phải luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu trong mọi mặt, năng động, sáng tạo, luôn cập nhật nắm bắt thông tin kịp thời và thường xuyên đổi mới, cải tiến lề lối làm việc cho phù hợp với điều kiện hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay để đưa quỹ theo cùng với sự phát triển chung của ngành; Không ngừng nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị, điều hành. Ban kiểm soát luôn xem chất lượng công tác tín dụng là yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả hoạt động và phải chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên trau dồi đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ.

Những phần thưởng xứng đáng

Trải qua 26 năm hình thành và phát triển, QTDND Mỹ Phước đã trở thành

một trong những điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương tỉnh An Giang nói riêng và xây dựng hệ thống QTDND nói chung ngày một phát triển an toàn - bền vững.

Thay mặt QTDND Mỹ Phước, Giám đốc Đỗ Vy Bảo Thi đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo QTDND Mỹ Phước hằng năm còn đóng góp rất lớn cho công tác an sinh xã hội tại địa phương, được người dân tín nhiệm. Nhờ đó, Tập thể và cá nhân Ban lãnh đạo QTDND Mỹ Phước đã vinh dự được Chủ tịch Nhà nước, Lãnh đạo ngành, địa phương tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch LMHTX Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen. Ngoài ra, QTDND Mỹ Phước còn được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 05 năm (2013 - 2017), được Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tặng nhiều Giấy khen./.

Bộ Tài chính: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, phí ước tính đạt 118 nghìn tỷ đồng

Trong năm 2021, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với giá trị hỗ trợ ước tính khoảng 118 nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
2021-12-08 22:39:39

Elon Musk: Sẽ cấy chip vào não người bại liệt vào năm 2022

Tỷ phú, doanh nhân công nghệ Elon Musk cho biết thiết bị cấy ghép não, đã được sử dụng thành công trên động vật và sẵn sàng thử nghiệm trên não người vào năm sau.
2021-12-08 18:21:51

TP.HCM: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Để chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hạn chế tối đa những kẽ hở, không để các đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật. Ban Chỉ đạo 389 TP.HCM xây dựng Kế hoạch số 4049/KH-UBND, cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
2021-12-08 15:50:55

Người khuyết tật, người già được bố trí quầy riêng tại bộ phận một cửa

Nghị định  107/2021/NĐ-CP của Chính phủ dã sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
2021-12-08 15:50:25

Đồng Nai tiêm vaccine Covid-19 tại nhà cho người khuyết tật, già yếu

Nhiều ngày trở lại đây, các địa phương trên đại bàn tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 cho các đói tượng yếu thế như: người khuyết tật, bệnh nhân tâm thần,...
2021-12-08 15:26:00

Những người khuyết tật đang 'làm mưa làm gió' thế giới công nghệ 4.0

Vượt qua rào cản của nỗi mặc cảm, định kiến của người ngoài, những người khuyết tật đã khẳng định chính mình và đem đến cái nhìn công bằng trong thời đại của công nghệ.
2021-12-08 14:56:28
Đang tải...