Thái Nguyên đạt nhiều kết quả tích cực trong quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy

2024-01-02 11:33:06 0 Bình luận
Ngày 29/12/2023, ông Trịnh Việt Hùng- Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có chỉ đạo tới các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân.

 

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu chung cư TECCO.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thái Nguyên, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh thời gian qua được triển khai nghiêm túc; ý thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy của nhân dân được nâng lên; tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố được kiềm chế, không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Bên cạnh đó, công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai cũng có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của chủ đầu tư và người dân được nâng lên. Tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, lấn chiếm đất nông nghiệp, hành lang giao thông... từng bước được hạn chế. Kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn tại một số địa phương ngày càng được mở rộng với quy mô đồng bộ, hiện đại.

Nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân, trước thềm năm mới 2024, ông Trịnh Việt Hùng- Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên- tiếp tục có chỉ đạo tới các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

TRÊN “NÓNG” CHỈ ĐẠO

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023, số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 6057/UBND-CNN&XD ngày 24/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Văn bản số 5665/UBND-CNN&XD ngày 06/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát công tác quản lý trật tự xây dụng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên trao tặng bình chữa cháy cho người dân.

Riêng với UBND 2 thành phố Thái Nguyên và Sông Công tích cực, chủ động phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức thực hiện Quyết định số 03/QĐ-TTrXD ngày 14/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về thanh tra công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẽ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý việc cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng, trật tư xây dựng theo phân cấp đối với các công trình xây dựng mới kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng, chấm dứt ngay tình trạng xây dựng sai phép, không phép, không đúng mục đích sử dụng đất.

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Sở Xây dựng. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thống tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Luật Xây dựng. Luật Đất đai về các nội dung liên quan đen quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẽ có nhiều tăng nhiều căn bộ; tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy; đặc biệt là kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự có chảy nổ.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng là có nhiều tầng, nhiều căn bộ trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu Công an tỉnh: Khẩn trương kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia xinh, cá nhân thực hiện ngay giải pháp, kỹ thuật, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy như: Tạo lối thoát nạn khẩn cần thứ hai; có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại, hậu qua do chạy, nổ gây ra.

Khẩn trương kiểm tra rà soát, kịp thời đánh gía, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa chảy đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho người sử dụng, đặc biệt là quy chuẩn, quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở năng là có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu: Tổ chức thanh tra đối với UBND thành phố Thái Nguyên và UBND thành phố Sông Công trong công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trái tự xây dung đối với loại hình nhà ở riêng lẽ có nhiều tầng, nhiều căn hộ theo Văn bản so 6391 UBND CNN&XD ngày 15/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Khẩn trương kiểm tra, rà soát, kịp thời đánh giá, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chuẩn tiêu chuẩn về quy hoạch, cấp phép, quản lý sử dụng đối với loại hình nhà ở riêng là có nhiều tầng, nhiều căn hộ đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho người sử dụng.

Đối với các công trình xây dựng mới thuộc thẩm quyền thẩm định, cấp phép xây dựng, phải kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quản lý việc cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng, trật tự xây dựng theo phân cấp; kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng, chấm dứt ngay tình trạng xây dựng sai phép, không phép, không đúng mục đích sử dụng đất.

Cũng tại Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo rà soát, kiểm tra phát hiện các công trình, cơ sở, hộ gia đình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện để hướng dẫn, khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn tuyệt đối; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện theo quy định.

THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC

Tổng hợp của PV Tạp chí Hòa Nhập Onlie cho thấy: Từ đầu năm 2023 đến nay, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã có hàng chục văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Cụ thể: Ngày 28/2, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 753/UBND-NC thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo kiến nghị của Bộ Công an

Ngày 5/6, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 2638/UBND -NC tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng chống đuối nước trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Ngày 15/9, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 4677/UBND-NC triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 14/9, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 4635/UBND-NC thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Ngày 13/9, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 4630/UBND-CNNXD tăng cường, tổ chức triển khai hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy chữa cháy.

Ngày 14/10/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Văn bản số 5087/UBND-NC về việc thực hiện trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Ngày 18/10/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 5246/UBND-NC về việc tiếp tục rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 24/11/2023 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 6057/UBND-CNN&XD về tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, cấp phép, quản lý trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Mới đây nhất, ngày 29/12/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 6747/UBND-CNN&XD về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân.

Liên quan đến nội dung quản lý nhà nước về đất đai, ngày 27/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6084/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 20/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Có thể nói, chính nhờ những chỉ đạo cụ thể, thường xuyên liên tục của lãnh đạo tỉnh, công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý xây dựng, đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có những kết quả rất tích cực.

Mặc dù đã đưa vào sử dụng hàng chục năm, nhưng hệ thống PCCC tại Khu Chung cư TBCO phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên đến nay vẫn chưa hoàn thiện và được nghiệm thu.

DƯỚI VẪN CÒN “LẠNH”

Mặc dù đã có rất nhiều chỉ đạo quyết liệt như thống kê ở trên, nhưng ở một số nơi tại tỉnh Thái Nguyên vẫn xảy ra tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng. Nhiều vụ việc chậm được giải quyết.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên, năm 2023 tỉnh này phát hiện hơn 4.700m2 đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa và hơn 9.000m2 đất chuyển mục đích sử dụng đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép...

Số đất này được tỉnh Thái Nguyên phát hiện trong quá trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định.

Trước đó, thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đối với 15 dự án tại Thái Nguyên giai đoạn 01/01/2010 - 31/12/2018, Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt vi phạm như chậm tiến độ nhiều năm thuộc diện phải thu hồi; có dự án sử dụng đất không đúng mục đích. Thậm chí, có dự án còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nhiều dự án được giao đất không qua đấu giá hoặc đấu thầu sử dụng đất…

Ngay tại TP Thái Nguyên những năm gần đây đã quyết liệt xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, với các lỗi như: Xây dựng sai phép (quá tầng, quá diện tích), xây dựng trên đất nông nghiệp… Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số công trình vi phạm chưa được tháo dỡ theo quy định, cần có biện pháp xử lý triệt để.

Cụ thể như các trường hợp: Gia đình ông Phạm Văn Minh ở tổ 8, phường Tân Thịnh tự ý xây dựng nhà trên đất trồng lúa, thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 20 với tổng diện tích trên 760m2; Ông Vũ Văn Hạn ở tổ 10, xây dựng công trình trên đất trồng cây hàng năm, tại thửa đất số 45, tờ bản đồ số 27, phường Tân Thịnh, diện tích hơn 212m2;  Gia đình ông Mã Văn Thịnh tại xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, vi phạm xây dựng trên 2 thửa đất số 1523 và 765 tờ bản đồ số 7...

Hơn 1 năm trôi qua kể từ khi chủ đầu tư xin tự phá dỡ, công trình xây dựng trái phép tại xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên vẫn không thay đổi.

Tại huyện Định Hóa, tròn 1 năm trước, ngày 30/12/2022 Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã có báo cáo số 616/BC-ĐKT về kiểm tra thực hiện các quy đinh của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài nguyên môi trường, PCCC đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn theo đó, chỉ ra vụ việc 06/08 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Thiên Nhật Hương (xã Bảo Cường); HTX dịch vụ vận tải Chuyên Đức, Công ty TNHH xây dựng phát triển thương mại Việt Trung (xã Trung Hội); Công ty TNHH Dũng Chung, Cơ sở chế biến lâm sản Phạm Văn Bình (xã Phú Tiến); Công ty TNHH vận tải Thế Vinh Plywood vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Báo cáo ghi rõ: “Hầu hết các cơ sở chỉ trang bị nội quy, tiêu lệnh PCCC, bình bột chữa cháy MFZ4, bình khí chữa cháy MT3”.

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư xây dựng công trình tại 07/08 cơ sở Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện phát hiện: “Đều có phần nhà xưởng xây dựng trên đất chưa phù hợp với mục đích sản xuất kinh doanh, chưa xuất trình được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng và các giấy tờ liên quan đến GCN quyền sử dụng đất, chưa có giấy phép môi trường”.

Cụ thể gồm: Xưởng gỗ thuộc HTX dịch vụ vận tải Chuyên Đức, Công ty TNHH Dũng Chung, Công ty TNHH vận tải Thế Vinh Plywood, Cơ sở chế biến lâm sản Bùi Văn Thành, Cơ sở chế biến lâm sản Phạm Văn Bình, Công ty TNHH Thiên Nhật Hương, Công ty TNHH xây dựng và phát triển thương mại Việt Trung.

Đáng nói, 1 năm trôi qua, những vi phạm, tồn tại nêu trên vẫn chưa được giải quyết khiến dư luận bất bình.

Cách đây chưa lâu, ngày 7/12/2023 Chủ tịch UBND huyện Định Hóa cũng đã có Công văn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong mùa hanh khô, tết Dương lịch, tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Dư luận báo chí và Nhân dân mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương tại Thái Nguyên tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị chức năng để làm tốt hơn nữa công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Văn bản Phúc đáp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

Ngày 03/6/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn kiến nghị, phản ánh ghi ngày 20/05/2024 của bà Nguyễn Thị Thiếp (Sinh năm: 1934) là con gái liệt sĩ chống thực dân Pháp Nguyễn Văn Phao; Và Vương Thị Kết (sinh năm 1966) đều ngụ tại: khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
2024-07-15 19:41:20

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn được đánh giá 'phức tạp', các tỉnh gấp rút rà soát các gói thầu

Cùng với 14 tỉnh được yêu cầu, Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan thực hiện trên địa bàn.
2024-07-15 18:55:00

Tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ quan điểm sống đầy trí tuệ: Đầu tư 5 khía cạnh quan trọng nhất

Ngày nay, khi cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn và áp lực, việc duy trì một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tướng Nguyễn Huy Hiệu đã chia sẻ một quan điểm sống đầy trí tuệ, giúp mọi người tìm thấy sự cân bằng và niềm vui trong cuộc sống. Quan điểm này nhấn mạnh việc đầu tư vào năm khía cạnh quan trọng nhất: sức khỏe, gia đình, trí tuệ, kỹ năng (bao gồm cả kỹ năng làm đẹp), và mối quan hệ đa tầng. Trong đó, gia đình cần được vun vén và quan tâm đặc biệt.
2024-07-15 15:53:25

Hà Nội: Xã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí tri ân người có công dịp 27/7

Sáng 13/7, UBND xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) phối hợp với Phòng khám Đa khoa Hoàng Đạt và Cty TNHH Thảo dược Thiên Minh, Cty TNHH Hiệp Phong tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn xã Trung Giã.
2024-07-13 16:00:00

Chốt thời gian thông xe cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình

Việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2024 là yêu cầu bắt buộc. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ông Trần Thắng đã yêu cầu các ngành, địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.
2024-07-13 13:30:00

Khai mạc lễ hội EDM và màn bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng Bình

Tối 12/7, tại Khu đô thị Bảo Ninh 1 (TP. Đồng Hới), Sở Du lịch phối hợp với công ty CP Regal Group tổ chức lễ hội EDM và màn bắn pháo hoa tầm thấp.
2024-07-12 23:00:00
Đang tải...