Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

2024-06-18 17:18:14 0 Bình luận
Sáng 18/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, chuyên gia tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến 63 tỉnh, thành phố về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Phân biệt dự án phòng, chống sạt lở bờ biển với dự án lấn biển

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Nghị định quy định rõ: Các địa phương không tổ chức HĐND cấp huyện thì UBND cấp huyện trình cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh để thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; trường hợp không phải lập quy hoạch sử dụng đất thì cấp huyện căn cứ vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu được phê duyệt để tổ chức thực hiện; rà soát, sửa đổi tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất trồng cây lâu năm, đất khu công nghiệp.

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ TN&MT phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT để xây dựng bộ tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đối với từng loại đất (trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất khu công nghiệp…) - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng công trình phòng, chống sạt lở bờ biển để không làm ảnh hưởng đến diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê thực hiện dự án. Theo đó, quỹ đất hình thành từ công trình phòng, chống sạt lở bờ biển và liền kề với diện tích đất chủ đầu tư đang sử dụng được Nhà nước giao, cho thuê mà không phải đấu giá, đấu thầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại những cuộc họp trước, trích lục đầy đủ văn bản pháp luật liên quan nhằm phân biệt dự án phòng, chống thiên tai và dự án lấn biển, vừa khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chủ đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở bờ biển nhưng cũng xác định đúng giá trị diện tích đất hình thành từ hoạt động này.

Tiêu chí phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất phải mang tính định lượng.

Về quy định các trường hợp bất khả kháng không áp dụng quyết định thu hồi đất, các ý kiến đề nghị chỉnh sửa lại thành quy định về các trường hợp chậm tiến độ sử dụng đất được xem xét kéo dài dự án. Đại diện Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT cho rằng cần dẫn chiếu đầy đủ quy định về trường hợp bất khả kháng trong Bộ luật Dân sự; những trường hợp do nguyên nhân khách quan, chủ quan của cơ quan quản lý (thay đổi quy hoạch, chính sách đầu tư, thu hồi đất trái pháp luật…); các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thảo luận nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho địa phương, đại diện UBND tỉnh Thái Bình kiến nghị việc xác định chỉ tiêu phân bổ đất lúa cần căn cứ vào quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt, yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực. Đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp mong muốn có chính sách hỗ trợ người khai thác, sử dụng đất lúa.

Tương tự, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng tiêu chí quan trọng để giao chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp cần căn cứ vào quy hoạch tỉnh, kết hợp tỉ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho địa phương phải cụ thể, có tính định lượng, phù hợp với thực tế. Bộ TN&MT phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT để xây dựng bộ tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đối với từng loại đất (trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất khu công nghiệp…).

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai- Ảnh 5.

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai- Ảnh 3.

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai- Ảnh 4.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại UBND 63 tỉnh, thành phố - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Địa phương quy định trình tự, thủ tục cho thuê đất ngắn hạn

Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của UBND TP. Hà Nội về bổ sung quy định nguồn thu từ cho thuê ngắn hạn quỹ đất đối với nguồn thu tài chính của Trung tâm phát triển quỹ đất. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất TPHCM kiến nghị bỏ quy định phê duyệt danh mục các khu đất, thửa đất và giá đất cho thuê ngắn hạn, và giao Chủ tịch UBND Thành phố chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục minh bạch, công khai, bảo đảm lợi ích của Nhà nước.

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất trình tự, thủ tục, quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó, việc xác nhận hoàn thành nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo pháp luật về quản lý thuế và gửi thông báo kết quả đến cơ quan quản lý đất đai; làm rõ trường hợp cần đặt hàng, giao nhiệm vụ, hay đấu thầu lựa chọn tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM Lê Hoàng Châu kiến nghị quy định giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất (diện tích đất) nhỏ hẹp, xen kẹt cần chỉnh sửa theo hướng Nhà nước sẽ đấu giá sau khi đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, qua đó làm tăng giá trị của thửa đất (diện tích đất) nhỏ hẹp, xen kẹt.

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai- Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ TN&MT tiếp thu đầy đủ, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Nghị định chỉ hướng dẫn những điểm mới, chưa được quy định

Nhằm bảo đảm ổn định chính sách, môi trường đầu tư khi quy định về miễn, giảm tiền thuê đất (liên quan đến trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu), Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo phối hợp với Bộ KH&ĐT nghiên cứu, chỉnh lý và xin ý kiến thành viên Chính phủ về chuẩn hoá khái niệm miễn, giảm tiền thuê đất, còn đối với các dự án đầu tư thuộc những lĩnh vực ưu tiên, địa bàn khó khăn được giao đất không thông qua đấu thầu, đấu giá, trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên thì thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trong quy định điều khoản thi hành, Bộ TN&MT kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, mục của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch liên quan đến trình tự, thủ tục, hồ sơ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai, đất quốc phòng, đất an ninh.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị chỉ sửa đổi những điểm mà pháp luật về quy hoạch chưa hướng dẫn.

"Tinh thần là nghị định chỉ hướng dẫn những điểm mới của Luật Đất đai, chưa có trong các văn bản pháp luật và sẽ tự động hết hiệu lực khi bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật chuyên ngành", Phó Thủ tướng nêu nguyên tắc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc bị bắt

Ngày 22-7, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
2024-07-22 19:05:00

Tạp chí Đời sống và Pháp luật thành lập văn phòng đại diện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Trụ sở Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đặt tại số 9 Chế Lan Viên, phường Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
2024-07-22 19:00:00

Trực Ninh (Nam Định): 4.659 đối tượng người có công, thân nhân liệt sỹ được tặng quà

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huyện Trực Ninh (Nam Định) tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2024). Nổi bật nhất là tổ chức trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện đến tận tay các đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ.
2024-07-22 15:59:00

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7h ngày 25/7/2024.
2024-07-20 18:10:00

HTX đũa gỗ Quảng Thuỷ quảng bá ra bạn bè quốc tế

Đũa gỗ Quảng Thuỷ mang nét văn hóa truyền thống cũng như tôn vinh vẻ đẹp của dòng sản phẩm thủ công cao cấp. Chọn lựa một bộ đũa gỗ Quảng Thuỷ phù hợp để bạn có thể tận hưởng bữa cơm trọn vẹn, ý nghĩa hơn bên gia đình.
2024-07-20 17:00:00

Những hình ảnh kỷ niệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, người dân Quảng Bình

Chính quyền và người dân Quảng Bình dành nhiều tình cảm yêu mến và bày tỏ niềm tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2024-07-20 11:00:00
Đang tải...