Tiền đề để Kim Sơn trở thành huyện mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng an ninh

2020-01-20 11:39:34
Giữ vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Ninh Bình, trong năm qua, huyện Kim Sơn đã triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Qua đó góp phần xây dựng đất nước vững mạnh toàn diện.

Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh phát triển KT-XH giữ vững ổn định kinh tế

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 và Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 11/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Vì thế, vụ lúa Đông Xuân, toàn huyện gieo cấy 8.178,5 ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 76,9% tổng diện tích. Năng suất bình quân toàn huyện đạt 68,12 tạ/ha, sản lượng đạt 55.713 tấn. Vụ Mùa, tổng diện tích gieo cấy là 8.160,6 ha năng suất đạt 56,15 tạ/ha tiếp tục đứng đầu toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Kim Sơn tiếp tục tập trung rà soát các tiêu chí nông thôn mới, các hạng mục công trình và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nhất là đối với xã Kim Định đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Hiện nay, toàn huyện có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 68%). Tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng NTM trong năm là 391 tỷ đồng, trong đó vốn huy động, đóng góp từ cộng đồng dân cư là 157 tỷ đồng.

 

Huyện Kim Sơn ngày một vững mạnh.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn huyện  tương đối ổn định và có xu hướng phát triển. Trên địa bàn huyện hiện nay có 243 doanh nghiệp đang hoạt động, 25 làng nghề truyền thống,... Doanh thu thuần của các doanh nghiệp này đạt khoảng 750.000 triệu đồng. Các ngành dịch vụ, thương mại và du lịch, hệ thống chợ xã, hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi đang dần phát triển nhất là ở các khu dân cư mới, khu trung tâm xã, thị trấn và các xã bãi ngang ven biển góp phần nâng cao thu nhập của người lao động, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 461,169 tỷ đồng (Đạt 100% so với dự toán HĐND huyện giao). Trong đó: Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất ước thực hiện: 81,328 tỷ đồng (đạt 134% so với dự toán HĐND huyện giao), đấu giá QSD đất ước đạt 379,841 tỷ đồng (đạt 95% so với dự toán HĐND huyện giao). Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 1.271,284 tỷ đồng, bằng 125% so với dự toán HĐND huyện giao.

Tự hào những thành tựu đã đạt được.

Xây dựng Kim Sơn trở thành huyện phát triển văn hóa xã hội tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm

Trong năm 2019, chất lượng giáo dục nhìn chung trên toàn huyện được nâng lên. Quy mô trường lớp, học sinh được duy trì và giữ vững. Các trường chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Tổ chức xét tốt nghiệp THCS đảm bảo theo đúng quy chế. Triển khai thực hiện Chương trình năm học 2019 - 2020 theo đúng quy định.

Cũng trong năm qua, công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường, trong năm không có dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. UBND huyện Kim Sơn đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Hội đồng hương Kim Sơn tại Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức khám miễn phí, cho các đối tượng trên địa bàn. Phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức Lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp cho gia đình hiến giác mạc.

Ngoài ra, huyện đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập huyện và 65 năm Giải phóng huyện Kim Sơn. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước; kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trạm bơm tiêu phục vụ bà con.

Công tác thông tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh, Trang Thông tin điện tử huyện từng bước nâng cao, đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức phản ánh kịp thời các sự kiện nổi bật của huyện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng,... Từ tháng 8/2019, Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện đã xây dựng phóng sự chuyên đề về vệ sinh môi trường, vi phạm đất đai trên địa bàn huyện để phục vụ giao ban hàng tháng giữa UBND huyện với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bước đầu đạt kết quả tốt.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Huyện ủy về triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Xây dựng, triển khai thực hiện phương án sáp nhập đối với các xã: Xuân Thiện, Chính Tâm, Yên Mật, Như Hòa, Kim Chính; chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai bầu Trưởng, phó thôn, xóm, khối phố nhiệm kỳ 2019-2022.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện giao, nhận quân năm 2019, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Tổ chức ra quân huấn luyện cho các đối tượng theo quy định, tổ chức Hội thao Dân quân cơ động toàn huyện đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tổ chức HN tổng kết công tác GDQP&AN năm 2019, hội nghị tổng kết nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức phúc tra toàn diện công tác QSQP địa phương; đăng ký độ tuổi vào nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2020; đảm bảo an ninh trật tự và giữ vững chủ quyền khu vực biên giới biển.

Huyện có nhiều cây cầu ngói nhất Việt Nam.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, huyện đã chủ động tuần tra, đấu tranh với các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra ban đêm giữa lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn; không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2020

Trong năm 2020, huyện Kim Sơn tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2019, thi đua lập thành tích, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Bên cạnh đó, tập trung phát triển kinh tế toàn diện, huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng.

Ông Đỗ Hùng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: "Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đòi hỏi sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân trong huyện. Các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo phát huy thành tựu đã đạt được, khai thác mọi nguồn lực, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái kinh tế. Tuy còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự đoàn kết một lòng của quân, dân trong huyện, sự nỗ lực tôi rằng năm 2020, Kim Sơn sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đưa nền kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững."

 

Nét đẹp cổ kính còn lưu giữ mãi.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cùng với đó, đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, biên phòng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Tạp chí doanh nghiệp & Hội nhập có tân Tổng biên tập

Nhà báo Nguyễn Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập vừa được Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập.
2021-05-10 13:20:35

Vĩnh Phúc: Thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thị trấn Yên Lạc và thôn Đại Nội

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn, UBND huyện Yên Lạc đã ban hành quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn bộ thị trấn Yên Lạc và thôn Đại Nội (xã Bình Định) trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 9/5 đến 0h ngày 24/5/2021.
2021-05-09 23:40:46

Vĩnh Phúc: Tập trung toàn lực chống dịch COVID-19

Vĩnh Phúc chủ động các kịch bản chống dịch COVID-19, đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh chiều 9/5.
2021-05-09 23:17:42

Hà Nội thông báo 5 ca nhiễm Covid-19 mới trong sáng 9/5

HOANHAP.VN - Sáng 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng.
2021-05-09 07:59:45

Vĩnh Phúc: Điều tra về clip 'nóng' nghi ở quán bar Sunny

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang vào cuộc xác minh, làm rõ về các clip lan truyền trên mạng xã hội về cảnh "thác loạn" được cho là của quán bar Sunny (TP Phúc Yên).
2021-05-08 23:47:17

Vĩnh Phúc: Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên bị đình chỉ công tác

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định tạm đình chỉ Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch huyện Bình Xuyên do chậm tham mưu về các biện pháp phòng chống dịch.
2021-05-08 23:22:41
Đang tải...