Truyền thông quan trọng thế nào với thương binh và người khuyết tật?

2022-11-30 08:05:00 0 Bình luận
Tạp chí Hòa Nhập (Hiệp hội DN của Thương binh và Người khuyết tật VN) xây dựng giải pháp truyền thông, tham vấn cho các cấp, các ngành, của mọi tổ chức, thành viên trong xã hội nhằm ổn định đời sống, đào tạo dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vật chất tinh thần cho thương binh và người khuyết tật.

Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam vừa qua, Nhà báo Nguyễn Ngọc Quyết (Tổng Biên tập Tạp chí Hòa Nhập) nhấn mạnh: Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, do vậy hệ thống an sinh xã hội trong tình hình mới cần định hướng rõ mục tiêu phát triển vì con người, giảm bớt gánh nặng bao cấp của nhà nước. Một trong những yếu tố căn bản để thực hiện mục tiêu này là việc hỗ trợ và giúp đỡ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương (thương bệnh binh, người khuyết tật, người già…) hòa nhập cộng đồng, nâng cao thu nhập bình quân trên đầu người.

Qua nội dung Văn kiện của Đảng đã nhận thấy rõ thương binh, người khuyết tật cũng như mọi thành viên trong xã hội đều được thụ hưởng thành quả tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp; nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên phù hợp với khả năng ngân sách Nhà nước. Xây dựng mức sống tối thiểu phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội làm căn cứ xác định người thuộc diện được hưởng trợ giúp xã hội. Tiếp tục hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội. Củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội, phát triển mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô hình chăm sóc người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, nhất là mô hình nhà dưỡng lão.

Trước yêu cầu phát triển của thực tiễn, trong nhiều năm qua, Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam luôn quan tâm, chỉ đạo công tác truyền thông, coi đây là công tác quan trọng, hỗ trợ hiệu quả việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, kinh tế của Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên. Thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công tác truyền thông, báo chí, nhất là trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ... Báo chí của Hiệp hội phải đổi mới, chuyển tải những thông điệp lan tỏa những giá trị cốt lõi của văn hóa, để văn hóa trở thành động lực của sự phát triển, là sức mạnh nội sinh, như lời Bác Hồ căn dặn: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi...

Thường trực BCH Hiệp hội đã chỉ đạo Ban biên tập Tạp chí điện tử Hòa Nhập phối hợp với nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương, tổ chức tuyên truyền các chủ trương chinh sách của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp đào tạo nghề, tạo việc làm đối với người khuyết tật, thương bệnh binh. Tuyên truyền nhiều chương trình an sinh xã hội để huy động được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ chức của người khuyết tật, từ thiện trong và ngoài nước… góp phần tạo việc làm cho thương binh và người khuyết tật; từng bước giảm dần những rào cản, cải thiện đời sống, bảo đảm quyền của người khuyết tật.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Quyết (UV TT BCH, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Hòa Nhập).

Kể từ khi thành lập 2006, Tạp chí Hướng nghiệp và hòa nhập cùng Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã đăng tải hàng ngàn tin bài về thương binh, người khuyết tật nỗ lực vượt khó làm giàu cho mình, góp phần nâng cao kinh tế gia đình và địa phương. Từ lúc chỉ có 5 cán bộ khi mới thành lập, đến nay Tạp chí có trên 50 cán bộ, phóng viên, với 8 phòng ban chuyên môn và 5 văn phòng đại diện trên cả nước. Mỗi năm đóng góp ngân sách hàng trăm triệu đồng tiền thuế. Tạp chí có Chi bộ Đảng gồm 12 đồng chí trực thuộc Đảng ủy Khối các doanh nghiệp quận Đống Đa, Hà Nội, đồng chí Bí thư chi bộ đồng thời là Tổng biên tập Tạp chí. Ngay từ ngày đầu đi vào hoạt động, để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, Tạp chí đã thành lập Chi hội Nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, đến nay chi hội có 42 hội viên là những nhà báo có kinh nghiệm, có nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị. Hàng năm, Tạp chí đều tổ chức các Chương trình tri ân tặng quà cho các Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc Thương bệnh binh tại Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nam. Dịp 27/7 hàng năm, tạp chí đều tổ chức nhiều đưa các đại biểu thương binh và cán bộ phóng viên đến các Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Điện Biên, Hà Giang để dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Qua hoạt động đó nhằm giao dục chính trị tư tưởng cho thế trẻ về lòng yêu nước.

Các nội dung trên Tạp chí đều bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Thường trực BCH Hiệp hội đối với hoạt động đào tạo nghề, tạo việc làm đối với thương binh, con em gia đình chính sách và người khuyết tật, tạo điều kiện để Thương bệnh binh và người khuyết tật có thu nhập ổn định, hòa nhập cộng đồng. Tap chí đã chuyển tải nhiều chủ trương, chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật trên cả nước. Nhiều sự kiện quan trọng của Bộ Lao động Thương binh và xã hội được Tạp chí thông tin kịp thời tới bạn đọc trong và ngoài nước. Đồng thời, Tạp chí tuyên truyền đậm nét các hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam từ T.W đến các tỉnh, thành, đặc biệt là các doanh nghiệp điển hình tiên tiến, mô hình mới.

Để công tác truyền thông của Hiệp hội tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục giao nhiệm vụ cho Tạp chí điện tử Hòa nhập xây dựng Kế hoạch truyền thông báo chí trong 5 năm tới. Đây là nội dung rất quan trọng để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí của Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên trong hệ thống chính trị và môi trường kinh doanh.

Hiệp hội tổ chức tọa đàm với các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương về các vấn đề bức xúc của doanh nghiệp hội viên trong việc mở rộng kinh doanh sản xuất, thuê mặt bằng, chính sách thuế… Đây là nguồn đề tài phong phú có hàm lượng chất xám cao để Tạp chí tuyên truyền và có các bài viết phản biện chính sách, thúc đẩy xây dựng một môi trường kinh doanh năng động, hỗ trợ doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật phát triển.

Định kỳ hàng năm, Hiệp hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức truyền thông, pháp luật cho cán bộ, nhân viên các đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc. Tạp chí sẽ đảm nhận phần nội dung xử lý khủng hoảng truyền thông trong doanh nghiệp hội viên và các phương thức quảng bá thương hiệu trên công nghệ 4.0. Qua đó, xây dựng được đội ngũ cộng tác viên từ cơ sở giúp công tác tuyên truyền của Hiệp hội sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh; Tăng cường kết nối Hiệp hội với các cơ quan nghiên cứu, các viện trường, các tổ chức khoa học và công nghệ, các nhà khoa học để có thông tin, kết quả nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên; Tăng cường kết nối Hiệp hội với các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông và thúc đẩy sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức trong xã hội đối với doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật.

Hiệp hội tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách, ngoài ngân sách để đa dạng hóa các phương thức truyền thông của Tạp chí, đáp ứng đói hỏi của thời kỳ mới.

Tạp chí điện tử Hòa Nhập dự kiến tăng số lượng tin bài hằng ngày lên 15 – 20 tin bài/ngày. Trong đó, tin bài về doanh nghiệp thương binh khuyết tật, thương binh, người khuyết tật, người có công vẫn duy trì tỷ lệ 80%. Bên cạnh đó là tin bài tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách kinh tế và hoạt động doanh nghiệp nhằm phổ biến kiến thức về tư duy pháp lý, kinh nghiệm kinh doanh, sản xuất cho hội viên Hiệp hội nói riêng và các đối tượng chính sách nói chung.

Tòa soạn sẽ thực hiện một số buổi tọa đàm nhỏ về chính sách đối với doanh nghiệp để tiếp tục phục vụ công tác sản xuất nội dung làm phong phú đề tài, hiệu quả thiết thực với độc giả nhưng vẫn đảm bảo tôn chỉ mục đích của Tạp chí.

Tạp chí Hòa Nhập sản xuất Đặc san “Khát vọng Việt Nam thịnh vượng” cả về nội dung và kinh tế vào các dịp quan trọng. Xây dựng và tham gia Đặc san về các doanh nhân là đã từng tham gia quân ngũ, là thương binh và người khuyết tật, những doanh nghiệp có sử dụng lao động là thương binh và người khuyết tật. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện, thăm lại chiến trường xưa.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Quyết (UV TT BCH, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Hòa Nhập)

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hà Nội: Kỷ niệm 1.480 năm Lý Nam Đế lên ngôi Hoàng Đế

Ngày 21/2, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 1.480 năm Lý Nam Đế lên ngôi Hoàng Đế và thành lập nước Vạn Xuân.
2024-02-21 18:02:26

Quảng Ninh: Đoàn đua thuyền buồm vòng quanh Thế giới hoàn thành chặng đua mùa giải 2023 - 2024

Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ đón, chào mừng Đoàn đua thuyền buồm vòng quanh Thế giới đến với địa phương sau hơn 20 ngày vượt đại dương từ cảng Coral Sea, Australia, 11 đội đua thuyền buồm vòng quanh Thế giới đã hoàn thành chặng đua và cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh - Việt Nam.
2024-02-21 18:01:31

Đề xuất điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Trong đó, Bộ đề xuất điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan.
2024-02-21 10:42:01

Hải Phòng: Hoàn thiện hạ tầng, số hóa dữ liệu, phục vụ Chuyển đổi số quốc gia.

Để đẩy nhanh việc thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, TP Hải Phòng vừa mới ban hành Kế hoạch 31/KH-UBND với những mục tiêu cụ thể.
2024-02-21 08:58:12

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm huyện đảo Cát Hải

Ngày 20/2, Bí thư Thành ủy HP. Lê Tiến Châu có chuyến công tác khảo sát thực địa tại Vườn Quốc gia Cát Bà và đến thăm, tặng quà cán bộ, quân, dân xã Việt Hải, huyện đảo Cát Hải.
2024-02-21 08:39:22

Vườn bí xanh ngút ngàn của ông thương binh Nghệ An

Nhắc đến ông Bạch Sỹ Xuân sống ở xóm Phú Thắng, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, chắc hẳn ai cũng biết đến với nghị lực phi thường vượt qua những nỗi đau về thể xác do chiến tranh để lại vươn lên làm kinh tế giỏi.
2024-02-21 06:30:00
Đang tải...