Ban liên lạc CCB Mặt trận 379 Mộc Châu: Phát triển tổ chức và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2023

Thực hiện quy chế hoạt động của Ban liên lạc CCB Mặt trận 379 huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), vào dịp tháng 3 hàng năm BLL tiến hành tổ chức buổi gặp mặt truyền thống toàn thể hội viên. Nhằm nhìn lại qua 8 năm hoạt động để đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm; đồng thời đóng góp ý kiến bổ sung cho quá trình hoạt động trong năm 2023 và thời gian tới.