Quảng Ngãi: Thanh tra thuế công ty sở hữu thương hiệu sữa Vinasoy, Fami

Ngày 27/2/2023, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định số 203/QĐ-CTQNG về việc thanh tra CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã CK: QNS). Đây là công ty đang sở hữu các thương hiệu sữa đậu nành nổi tiếng Vinasoy, Fami.