Ban quản lý dự án thành phố Lai Châu: nâng cao chất lượng quản lý hiệu quả các dự án đầu tư

Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban chuyên môn nên kết quả thực hiện các dự án của Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu đạt được những kết quả đáng khích lệ.