Lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước

Lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước. Lễ viếng tổ chức vào hồi 9h thứ Năm, ngày 24/8 (tức ngày 9 tháng 7 năm Quý Mão) đến 7h thứ Bảy, ngày 26/8 (tức ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão) tại Trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng