Mô hình xúc tiến thương mại, kết nối kinh doanh thời kì sau Covid-19

Sau đại dịch Covid-19 và trong bối cảnh thị trường chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp đã kịp thời thay đổi mô hình kinh doanh. Nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, thời gian, con người, tiết kiệm chi phí, bắt kịp với thời đại công nghệ chuyển đổi số, thì sáng ngày 29/6, Tập đoàn NewDay Quốc tế đã tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại năm 2023 lần thứ 1 tại thủ đô Hà Nội.